Zahrada

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

Automatické ZAVLAŽOVÁNÍ má řadu výhod. Závlaha je rovnoměrně ROZLOŽENÁ na vymezeném prostoru, rostliny dostanou jen tolik vody, kolik POTŘEBUJÍ, odpadne starost o zálivku, když odjíždíme na dovolenou. Také nemusíme ráno vstávat, abychom zahradu zalili, ještě než začne slunce hřát. AUTOMATICKOU závlahu si můžeme objednat na klíč, nebo ji postavit svépomocí.

Zahradnické firmy, které se zabývají projekcí a realizací automatické závlahy, obvykle používají některý z ověřených a globálně používaných zavlažovacích systémů ze zahraničí. Vybrat si lze mezi nadzemními nebo podzemními systémy. Pro malé a jednoduché travnaté plochy je vhodnější přenosný nadzemní systém, pro větší a složitější plochy ten podzemní. Podzemní řešení je volbou v případě, kdy chcete mít zavlažovače diskrétně skryté pod povrchem. Podrobnou informaci o zavlažovacím systému dostanou zájemci u prodejců a realizačních firem, nicméně je dobré mít alespoň základní představu. K nejvíce používaným systémům patří Hunter, Rain Bird, Gardena, Orbit a Toro.

SEKCE S RŮZNÝM REŽIMEM

Zavlažování systémem Hunter se vyznačuje tím, že může mít několik samostatných sekcí (v rodinné zahradě postačí nejvýše patnáct, v parcích apod. i více). Sekce mohou mít odlišný režim podle závlahové dávky a kapacity zdroje vody. Zvláštní sekce slouží k dopouštění zahradních jezírek a pro mikrozavlažování skupinové výsadby rostlin kapkovací hadicí.

Obvykle je podzemní rozvod vody z plastového potrubí složený z hlavního rozvodu a sekčních rozvodů. Sekce jsou napojeny pomocí elektromagnetických ventilů, umístěných ve ventilové šachtici. Sekční rozvody zásobují postřikovače nebo rozprašovače. Pokud není systém napojen na vodovod, je součástí dodávky čerpadlo nebo čerpací stanice. Závlahu větších ploch zajišťují venkovní rotační postřikovače s velkým dostřikem (nejméně 8 m), menší plochy se zavlažují výsuvnými rozprašovacími postřikovači s poloměrem dostřiku 3 až 5 metrů.

Systém je řízen zvolenou ovládací jednotkou, připojenou na síť 230 V přes transformátor s výstupem 24 V. Důležitými prvky jsou čidla srážek nebo zemní vlhkosti, čidlo větru a automatické vypouštěcí ventily, které signalizují vypnutí a zapnutí závlahy v závislosti na aktuální situaci, případně čidlo mrazu, s pomocí něhož se systém vypustí, jakmile teplota klesne k bodu mrazu.

PRAKTICKY BEZ OBSLUHY

Podobnou strukturu a ovládání mají systémy Rain Bird a Toro. Ovládací jednotka pro dvě nebo i více než čtyřicet zavlažovacích sekcí řídí zavlažování bez jakékoliv další obsluhy. Může být umístěna v technickém zázemí domu, ve sklepě, v garáži či v zahradním domku a je napojena na síť 230 V s transformací na 12 V. Při výpadku sítě se spustí náhradní akumulátorový zdroj se záložním programem, v místech bez elektřiny lze použít bateriové jednotky. Na displeji jednotky se zobrazují symboly (ikony) pro volbu dnů v týdnu, volbu „startovacích“ časů pro zavlažování, nastavení doby zavlažování jednotlivých sekcí, manuální spuštění a zastavení jednotlivých sekcí nebo celého cyklu, změnu všech nastavených zavlažovacích časů v rozsahu 10–200 % apod. Součástí systému je čidlo srážek a mrazu: při dešti se závlaha vypne a po vyschnutí půdy opět zapne. Za přízemního mrazu se systém odpojí a vypustí, aby nedošlo k poškození postřikovačů.

Signály jsou z jednotky předávány elektromagnetickým ventilům jednotlivých sekcí. Ventily jsou umístěny v šachtici pod povrchem terénu a napájeny bezpečným napětím 24 V. Lze je otevírat a zavírat také ručně a systém umožňuje i bezdrátové ovládání. Hlavním a sekčním podzemním rozvodem je voda přiváděna do vodních zásuvek nebo k výsuvným postřikovačům. Samostatně se instaluje mikrozávlaha.

VÝSUVNÉ SYSTÉMY

Výsuvné zavlažovače (tzv. sprinklery) mají obvykle tvar válce s víkem a těsnícím kroužkem, ve kterém je v pružině umístěna teleskopická trubka s tryskami. K připojení na zdroj vody se obvykle používají podpovrchové plastové rozvodné trubky o průměru 3/4“ (19 mm). Po otevření přívodu vody se tlakem trubka vysune 10–30 cm nad povrch a zahájí závlahu. Při zastavení přívodu vody (z různých důvodů) se trubka působením pružiny zasune zpět.
Profesionální systémy nabízejí mnoho typů a velikostí sprinklerů. Pro zavlažování menších a členitých ploch se užívají kruhové rozprašovací sprinklery, pro rozsáhlejší a členitější plochy turbínové sprinklery s otočnými tryskami. Tzv. bubblery současně s postřikem vodu provzdušňují, což se používá hlavně při zavlažování solitérních dřevin.

VYBÍRÁME FIRMU

Úspěšnost zavlažovacího systému „na klíč“ závisí především na dodavateli, kterého si sami vybereme. Jaká jsou kritéria správného výběru? Především je třeba získat co nejvíce referencí. Spolehlivý a schopný dodavatel o nich ochotně poskytne dostatek informací. Dalším podstatným kritériem je cena ve vztahu k nabídce, ale pozor na dodavatele, kteří nabízejí výrazně nižší cenu než ostatní. Mohou být neoprávnění, v nejlepším případě nezkušení, ale často také používají technologie, které ohrozí stav zahrady a mohou zkrátit životnost systému. O kvalitě firmy svědčí přístup k jednání s klientem, forma projektu, přehlednost cenové kalkulace a podmínky realizace přímo na pozemku.

KAPACITA ZDROJE

Při svépomocné instalaci automatické závlahy je nezbytné správně určit kapacitu zdroje vody. Je-li to studna či jiný zdroj s čerpadlem, stačí opsat údaj na štítku čerpadla. Zdánlivě komplikovanější může být situace, pokud budete brát vodu z vodovodního řadu. Existuje ale jednoduchý postup. V místě budoucího odběru vody změřte, za kolik vteřin vyteče deset litů vody (můžeme použít kbelík, ve kterém si požadovaný objem označíme). Od tohoto údaje následně odvodíme kapacitu zdroje.

Text: Radek Sýkora

Foto: archiv firem