Interiér

Zazimování spotřebičů na chatách a chalupách

Konec chatařské a chalupářské sezony se nezadržitelně blíží. A protože má v dnešní době valná většina z nás své víkendové příbytky vybavené různými moderními spotřebiči

Spotřebiče bývají konstruovány na provoz v domácnostech, kde panují teploty kolem 20 °C. Chladničky, pračky nebo myčky se však čím dál častěji využívají i v rekreačních objektech, kam se v zimě moc nejezdí sporadicky nebo vůbec. Teplota uvnitř tedy snadno klesne pod hranici, která už spotřebičům nesvědčí.

Aby zimu přesto přečkaly bez nehod a na jaře opět spolehlivě sloužily, je třeba odpojit přívod elektřiny i vody nebo ohlídat teplotu v místě, kde je spotřebič instalován. Nelze se ovšem spoléhat na termostat, umístěný například v obýváku, protože v kuchyni může být teplota odlišná.

Každá chladnička má stanovenu klimatickou třídu

Klimatická třída odpovídá určitému teplotnímu rozmezí. Pokud okolní teplota klesne pod povolenou mez, spotřebič přestane správně fungovat. Například: během zimy se chalupa temperuje na 10 °C a chladnička je v klimatické třídě N (16–32 °C). Pak klesne-li teplota v okolí chladničky pod 16 °C, chladnička se nezapne a potraviny uvnitř se zkazí. U chladniček s jedním kompresorem vybaveným ventilem lze ale vypnout jen chladničku a mrazák nechat v provozu. I zde ovšem musíte zajistit správnou okolní teplotu dle klimatické třídy mrazničky.

Klimatické třídy    Teplotní rozpětí ve °C
Sub-Normal (SN)    10–32
Normal (N)         16–32
Sub-Tropical (ST)    18–38
Tropical (T)         18–43

Teploty pod bodem mrazu myčkám nesvědčí

Žádná myčka nesmí být vystavena teplotám nižším než 0 °C. A to ani je-li odpojena od přívodu elektrické energie a vody! V určité části uvnitř myčky totiž stále zůstává voda, která za mrazu zamrzne a zákazníka většinou čeká nákladná oprava.

U praček vypněte i přívod vody

Pračky jsou vybaveny systémem proti vyplavení. Proto začne-li do pračky proudit kvůli selhání některého komponentu voda, čerpadlo začne trvale odčerpávat vodu – a to i v případě, že spotřebič není v provozu. Pokud při odjezdu z chalupy vypnete pouze přívod elektřiny, systém proti vyplavení se nemůže aktivovat. Na zimu tedy spotřebič vytáhněte nejen ze zásuvky, ale nezapomeňte vypnout i přívod vody.

Připravila: Lucie Krejbichová, foto: Electrolux; vydáno v RPN 11/2013