Dům a stavba

Srovnejte stěny do hladka

Toužíte po dokonale hladkých stěnách, ale nevíte, jestli to zvládnete svépomocí? Existuje hned několik způsobů jak docílit krásně hladké omítky. Pomocí válečku a hladítka to zvládnou i začátečníci.

Po běžném vymalování mohou na stěnách a stropě zůstat hrboly, rýhy či stopy po starších otvorech nebo opadané omítce. Když už jsou stěny hodně opotřebované, před malováním jejich povrch srovnejte. Místo tradičního štuku lze použít moderní stěrku.

Všechny části stěny, které se nebudou natírat, například podlahové lišty, okna a dveře, zakryjte maskovací páskou a celou podlahu pokryjte fólií. Zásuvky a vypínače můžete ponechat na místě a také polepit páskou, nebo je po vypnutí přívodu proudu nechat po dobu práce odmontovat elektrikářem.

1. Zatmelte nerovnosti a srovnejte

Stěny očistěte smetákem a vyluxujte prach, hmoty se na stěnu lépe přichytnou. Do otvorů hlubších než 1,5 mm naneste přímo z tuby tmel – opravnou stěrku. Zatmelená místa zarovnejte štukatérskou špachtlí.

2. Naneste plošnou stěrku

Celou plochu stěny překryjte opravnou a plošnou stěrkou. Nejprve ji promíchejte štukatérskou špachtlí. Do kbelíku s hmotou několikrát ponořte váleček, aby se na něj přichytilo dost materiálu. Hmotu rovnoměrně nanášejte křížovými pohyby v dostatečně silných vrstvách, aby zcela zakryly podklad. Vynechte dřevo a rohové lišty u zdí. Lepší je hmoty nanést více než příliš málo. Jakmile plochu pokryjete tmelem, ještě jednou ho rozetřete shora dolů, aby byl materiál všude v rovnoměrné vrstvě. Pomocí štukatérské špachtle z válečku odstraňte přebytečný tmel. Stejně je dobré přestěrkovat i strop, postup bude stejný.

3. Srovnejte zeď hladítkem

Pro uhlazení plochy stěrky použijte speciální hladítko s gumovou hranou. Stažení lze provést hned po zaschnutí tmelu. Stahovat začněte v rohu. Přiložte hladítko naplocho do rohu takovým tlakem, abyste vytvořili co nejhladší rovnoměrný povrch. Zbývající plochu lze stáhnout libovolným směrem – shora dolů, ze strany či zespodu nahoru. Při stahování dolů dbejte na to, aby gumová hrana hladítka nezachytila příliš mnoho přebytečného tmelu. Štukatérskou špachtlí z hladítka odstraňte stažený tmel, dokud je ještě vlhký.

4. Dolaďte nerovnosti a přebruste

Jestliže na uschlém povrchu zůstala po stažení nějaká problematická místa, například prohlubně, lze ještě jednou nanést válečkem tmel a poté ho hladítkem opět stáhnout. Pro dosažení ještě jemnějšího povrchu, po zaschnutí celou plochu kompletně obruste. Odstraňte maskovací pásku a kvůli malování na stejná místa nalepte novou.

5. Stěnu přemalujte

Jako základní nátěr naneste penetrační prostředek. Začněte stropem. Všechny hrany a přechody natřete plochým štětcem a nedotahujte až do kraje. Pak naneste barvu přímo na okraj. Štětec lépe přilne k povrchu a docílíte přesných hran. Plochy nyní natřete válečkem. Pracujte vždy způsobem ‚mokrým do mokrého‘ – předchozí nátěr štětcem nesmí před zahájením malování válečkem zaschnout. Pro docílení pravidelné barevné vrstvy, přejeďte před nanášením barvy na stěnu válečkem přes stírací mřížku. Tím se barva na válečku rovnoměrně rozprostře. Na stěny nanášejte barvu nejprve křížem krážem. Nepravidelný nátěr se při dalším pracovním kroku vyrovná rovnými svislými tahy válečku a vznikne pravidelný nátěr. Chcete-li zvolit rozdílné odstíny na strop a stěny, před nátěrem druhé barvy polepte hrany již natřených ploch malířskou maskovací páskou.

Pozvánka

Od 1. do 24. 9. jsou v Hornbachu pro kutily připraveny předváděcí akce, kde uvidí vše, co potřebují vědět o přípravě dokonale hladkých zdí. Více informací na webových stránkách www.hornbach.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Hornbach