Dům a stavba

Rozhovor: Nátěr plechových střech

Detecha, chemické výrobní družstvo, je výrobcem nátěrových hmot. Na českém a slovenském trhu s barvami působí již od roku 1954.

Nátěr střechy
Zdroj: Detecha

Nátěrové hmoty z Detechy se vyznačují dlouhou životností a vysokým obsahem účinných látek. Pro zvýšení přilnavosti nového nátěru na starý již zrezivělý podklad doporučujeme FEST PRIMER v kombinaci s našimi dalšími výrobky SUPERKOV a SUPERFEST.

Na jaké konkrétní podklady lze užít barvy na kov z Detechy?

Co se podkladu týče lze barvy na kov použít na pozink, hliník, železné kovy a další nepozinkované kovové podklady. Barvy jsou primárně určeny pro nátěry plechových střech, ale běžně se používají na ploty, brány, parapety nebo kovové konstrukce.

Jaké nejčastější chyby lidé dělají při natírání střechy?

Nejčastější chybou je, že si zákazník správně nepřipraví podklad nebo natírá při nevhodných teplotních podmínkách. Dále to může být nedostatečné přebroušení, špatné očištění a odmaštění podkladu, případně velké vrstvení barev. Nesprávně připravený podklad má zásadní vliv na životnost nátěru.

Pohled z výšky na revitalizovanou střechu
Zdroj: Detecha

Za jakého počasí je vhodné natírat střechu?

Počasí hraje při natírání velmi důležitou roli. Minimální teplota pro natírání je +5°C a maximální +25°C. Důležité je, aby nám nátěr do doby zaschnutí nezmokl. Déšť může způsobit tvorbu fleků a lokálních rozdílů v zaschlém nátěru.

Když máme rez na povrchu, jak ji zastavíme? Je na to vhodný produkt? 

Pokud je na střeše rez, je potřeba alespoň povrchovou rez před samotným natíráním mechanicky odstranit. Můžeme použít smirkový papír, drátěný kartáč, případně vrtačku s brusným kotoučem. Povrch očistíme od prachu, odmastíme a můžeme aplikovat přípravek FEST PRIMER na rezavá místa. Ten korozi zakonzervuje, zastaví a zabrání možnost její další tvorby.

Když jej naneseme, můžeme hned natírat střechu barvou nebo je nutné počkat na úplné zaschnutí?

Tento přípravek působí jako adhezní můstek. Vytvoří jakousi kotvu mezi podkladem a vrchní barvou. Je důležité dodržet zásadu, že vrchní barvu nanášíme v době, kdy ještě mírně dolepuje. Pokud zcela uschne, následná barva se už ideálně nepropojí.

Jak připravit podklad před natíráním?

Příprava podkladu je vždy velmi důležitá. Důvodem je zajistit co nejlepší přilnavost barev. Mastný a znečištěný podklad přilnavost barev výrazně snižuje.

Jaký je správný postup při natírání?

Podstatné je důkladné promíchání barvy, a to ideálně mechanicky. Po promíchání barvy ji můžeme naředit příslušným ředidlem. Začneme nejprve detaily, následně natíráme větší plochy. Následně pokračujeme v ploše střechy. Pozor na dostatečné namočení pracovních nástrojů do barvy, abychom nanesli potřebnou vrstvu barvy.

před průběh po
Zdroj: Detecha

Kolik vrstev je potřeba nanést?

Doporučujeme 2 až 3 vrstvy podle stavu podkladu a způsobu nanášení. V technických listech je uvedena doporučená minimální tloušťka nátěru v zaschlém stavu.

Jaké časové rozestupy je potřeba nechat mezi jednotlivými nátěry?

Schnutí nátěru je vždy závislé na tloušťce nátěru, teplotě a vlhkosti vzduchu. Od toho se odvíjí i doba přetírání vrstev. Obecně lze hovořit u našich barev o minimálně 6 hodinách. Veškeré doporučené postupy je velmi důležité dodržet. Špatně odvedená práce se promítne v životnosti nátěru.

Jaké techniky se dají použít na natírání střechy?

Štětec, váleček, stříkací technika. Štětce je dobré použít kvalitní, které udrží ve štětinách dostatek barvy. Natíráme jimi zejména menší plochy – lemy, oplechování, okapy, parapety, apod. Na větší plochy použijeme váleček. U syntetických barev je potřeba váleček odolný rozpouštědlům.

Jaká je životnost nátěru?

Minimálně 5 až 10 let v závislosti na stavu podkladu a místních povětrnostních podmínkách. Rovněž záleží, na jakou světovou stranu je střecha orientovaná.
Vliv hraje i množství spadu prachu, průmyslové znečištění, příp. znečištění z okolní zeleně apod.

Na jaké bázi jsou vaše barvy na střechu?

Jsou to syntetické alkydové nebo alkyduretanové nátěrové hmoty.

Děkujeme za rozhovor s odborným poradcem a regionálním manažerem Detechy, panem Petrem Janatou (emailový kontakt pro případné dotazy: janata@detecha.cz).

Fotogalerie

Zdroj: PR článek společnosti DETECHA