Dům a stavba

Postup montáže akustického podhledu Rigips přímo montovaného na strop

Odborníci radí, jak namontovat akustický podhled.

Jak nainstalovat akustický podhled

Co všechno potřebujeme?

Příslušenství

  • přímé závěsy nebo stavěcí třmeny
  • šrouby TUN 25 mm pro desky a LB 3,5×9,5 mm pro spoj závěsy-profily
  • plastové natloukací hmoždinky a ocelové stropní hřeby DN6 (do betonu)
  • pěnové napojovací těsnění
  • minerální izolaci (např.: Isover Piano)

Pomůcky pro montování akustického podhledu Rigips.

Přímo montovaný podhled na strop je podhled, u kterého jsou montážní R-CD profily připevňovány k nosnému stropu přímými závěsy. Přímo montovaný podhled je zavěšený na závěsech a R-CD profilech do nosné stropní konstrukce.

1. Na stěně si vytyčíme polohu podhledu. Jelikož vytyčujeme úroveň konstrukce, je nutné zohlednit i tloušťku opláštění.

Montáž akustického podhledu: vytýčení polohy.

2. „Brnkací šňůrou“ nebo např. pomocí profilu vyznačíme obrysovou čáru podhledu.

Montáž akustického podhledu: vyznačení obrysové čáry.

3. Po obvodu místnosti připevníme R-UD profily pomocí natloukacích hmoždinek, popř. jinými vhodnými kotvícími prostředky, dle druhu obvodových stěn. R-UD profily před osazením opatříme samolepicím napojovacím těsněním Rigips. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je maximálně 200 mm, každé další v rozteči max. 800 mm.

Montáž akustického podhledu: připevnění R-UD profilů.

4. Přímé závěsy rozmístíme tak, aby jejich rozteč ve směru montážních R-CD profilů byla max. 1200 mm a rozteč v kolmém směru na montážní profily byla max. 500 mm. Montážní R-CD profily tak od sebe budou vzdáleny max. 500 mm. Vzdálenost krajního R-CD profilu od stěny je 500 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném (kolmém) směru je max. 1200 mm. Tím vznikne „síť“ závěsů 0,5 x 1,2 m.

Montáž akustického podhledu: přímě závěsy.

5. Přímý závěs k nosnému stropu připevníme buď jedním ocelovým hřebem DN6 do betonového stropu, nebo dvěma vruty s plochou hlavou typu FN do dřevěných nosných prvků stropu. Pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu není dovoleno používat plastové natloukací hmoždinky. V případě jiných stropů je třeba zajistit kotvení závěsů jinými vhodnými upevňovacími prostředky. Při vyšších nárocích na zvukovou izolaci podhledu podlepíme přímé závěsy pěnovým napojovacím těsněním.

Montáž akustického podhledu: připevnění přímého závěsu k nosnému stropu.

6. R-CD profily nasuneme do R-UD profilů a přišroubujeme je k přímým závěsům pomocí dvojice samovrtných šroubů do plechu typu LB 3,5 x 9,5. R-CD profily můžeme nastavit pomocí spojovacích kusů pro R-CD profily. Sousední napojení R-CD profilů vystřídáme minimální o šířku desky (min. 1 200 mm).

Montáž akustického podhledu: nasunutí R-CD profilů.

7. Do dutiny konstrukce doporučujeme použít minerální izolaci Isover v minimální tloušťce 40 mm (např. Isover Piano).

Montáž akustického podhledu: minerální izolace.

8. Připevníme modré sádrokartonové desky Rigips 12,5 mm se speciální technologií Activ‘Air®. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech až o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

Desky připevňujeme k R-CD a R-UD profilům samořeznými šrouby typu TUN po 170 mm.

Desky orientujeme vždy délkou kolmo k R-CD profilům. Styk příčných hran musí být umístěn na montážním R-CD profilu. Příčné spáry sousedních desek musíme vystřídat minimálně o jeden R-CD profil, aby tak nedocházelo k vytváření křížových spár.

Montáž akustického podhledu: připevnění sádrokartonových desek.

9. Hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami zatmelíme.

Montáž akustického podhledu: tmelení šroubů.

Poznámka:

V případě, kdy napojujeme sádrokartonovou příčku k sádrokartonovému podhledu, můžeme provést napojení příčky tak, jak je zobrazeno na schématu. Horní příčkový R-UW profil kotvíme přes opláštění šrouby typu TUN do montážních R-CD profilů. R-UW profil podlepíme pěnovým těsněním. Alternativně je možné příčku ukotvit do nosného stropu a podhled ukončit ve styku s příčkou.

Schéma napojení sádrokartonové příčky k podhledu.

Více se dozvíte na www.rigips.cz

Zdroj: PR článek divize Rigips