Dům a stavba

Nová zelená úsporám: pomůže těm, kteří plánují výměnu kotle

Nová zelená úsporám nabízí i letos podporu majitelům rodinných domů, kteří chtějí vyměnit kotle na fosilní paliva za ekologicky šetrné zdroje. To je dobrá zpráva pro skoro půl milionu domácností, které nyní vytápějí kotlem 1. nebo 2. emisní třídy a podle novely zákona o ochraně ovzduší se ho budou muset zbavit nejpozději do roku 2022, jinak hrozí pokuta. Z Nové zelené úsporám mohou tito lidé získat až 100 000 Kč, respektive 75 % celkové ceny nového kotle nebo kamen na biomasu (dřevo, pelety nebo brikety).

Nová zelená úsporám bude i letos štědrá, vyčleněno je celkem 1,9 miliardy korun. Žádosti se mohou začít podávat od 1. 4. 2014 a výzva bude otevřená až do vyčerpání přidělené částky nebo do konce října letošního roku. Po zkušenostech s dřívějšími dotacemi je ovšem třeba doporučit žadatelům, aby neotáleli.

Podpora v oblasti C se vedle jiných zdrojů vytápění dotýká kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva (max. 50 000 Kč) nebo samočinnou dodávkou (max. 100 000 Kč) a rovněž krbových kamen na biomasu (max. 50 000 Kč). U všech typů zároveň musí částka odpovídat maximálně 75 % z celkové ceny kotle. Navíc je možné čerpat i 5 000 Kč na zpracování odborného energetického posudku, který je třeba k žádosti přiložit.

Za tyto peníze je opravdu možné si pořídit velmi kvalitní kotel nebo kamna na biomasu, včetně moderních peletových kotlů, které excelují v nejvyšší 5. emisní třídě,“ komentuje podmínky dotace Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta, který sdružuje výrobce dřevěných pelet a briket i kotlů na jejich spalování.

Lidé, kteří využili Novou zelenou úsporám v loňském roce, už ve svých nových kotlích úspěšně zatopili v právě skončené topné sezoně. Jedním z nich je například Pavel Hejl z Malšic, který vyměnil svůj starý uhelný kotel za moderní automatický kotel na dřevní pelety s výkonem 20 kW, který spadá do 5. emisní třídy. Nyní již nemusí skládat uhlí a chodit přikládat. Peletový automat se sám zapíná, reguluje i si sám podává potřebné množství paliva.

Emisní třídy vypovídají o tom, kolik kotle vypouští emisí a jakou mají účinnost. Čím vyšší emisní třída, tím ekologičtější kotel. Většina uhelných kotlů s ručním přikládáním spadala do nevyhovující 1. nebo 2. emisní třídy. Novela zákona o ochraně ovzduší již od 1. ledna letošního roku zakázala jejich prodej, od roku 2017 budou povinné revize kotlů v domácnostech a od roku 2022 hrozí pokuta i za provoz těchto kotlů. Přitom v nich topí odhadem půl milionu domácností.

S ohledem na plošnou výměnu kotlů, která Česko do roku 2022 tím pádem čeká, přichází Nová zelená úsporám s pomocí v pravou chvíli. Výrobci kotlů a kamen na biomasu představují v posledních měsících jednu novinku za druhou a všichni se soustředí právě na 5. emisní třídu,“ slibuje Stupavský žadatelům, že bude z čeho vybírat. Na webových stránkách Klastru Česká peleta navíc uvádí seznam doporučených kotlů a jejich parametrů, včetně důležitých emisních tříd.

Program Nová zelená úsporám je nastaven pro období 2014 – 2020 a nabízí tři základní typy opatření:

  • A. Snižování energetické náročnosti domů – zateplení a výměna oken

  • B. Výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností – tzv. pasivní domy

  • C. Efektivní využití zdrojů energie – kotle a kamna na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory na střechu

Při kombinaci několika opatření získáte finanční bonus i vyšší úsporu energie.

Veškeré informace najdete na oficiálních webových stránkách programu: www.novazelenausporam.cz, dotazy přes Zelenou linku 800 260 500800 260 500 nebo na e-mailu: info@sfzp.cz