Dům a stavba

Multipor si skvěle rozumí s Ytongem a umí zateplit dům z obou jeho stran

V situaci, kdy není možné zateplit dům z vnější strany, nebo to nedovoluje vzhled jeho fasády (např. u historických budov), je ideálním řešením vnitřní zateplení minerálními deskami Multipor. Tyto desky ovšem můžete použít i pro vnější zateplení stavby.

Minerální desky Multipor
Zdroj: Xella

Pro každého stavebníka jsou výrobky značky Ytong symbolem osvědčeného a současně inovativního stavebního systému. Do sortimentu firmy Xella CZ ale patří kromě Ytongu a vápenopískových tvárnic Silka i minerální tepelněizolační desky Multipor. Tvárnice Silka splňují nejvyšší požadavky na únosnost a protihlukovou ochranu staveb, desky Multipor jsou nehořlavé a ekologické desky s výjimečnými tepelněizolačními schopnostmi.

Kalcium-silikátové minerální desky Multipor jsou vhodné pro vnitřní zateplení, své uplatnění mají i jako vnější zateplení

Minerální nevláknitá izolace Multipor je izotropní, masivní izolace s vysokou hodnotou tepelné ochrany (λu = 0,044 W / mK), díky čemuž významně snižuje spotřebu energie, resp. náklady na provoz domu. Desky Multipor se vyrábějí z čistě přírodních surovin v tloušťce od 50 mm do 200 mm a jsou nejen tvarově stálé, ale i velmi odolné vůči UV záření, chemikáliím a vysokým či extrémně nízkým teplotám. Multipor výborně odolává i ohni, desky jsou nehořlavé a patří do nejvyšší třídy reakce na oheň A1. Zároveň jsou rezistentní proti vlhkosti a jejich aplikace je možná i ve vlhkých prostorách (koupelny ap.).

Podle Ing. Martina Mihála, vedoucího technického oddělení Xella CZ&SK, jsou nejčastěji používané tloušťky desek 50 a 100 mm a jejich návrhové (výpočtové) tepelné odpory jsou R = 1,14 m2.K / W (u desek 50 mm) a R = 2,27 m2.K / W (pro desky 100 mm). „To znamená, že tepelné ztráty staré stěny z plné pálené cihly o tloušťce 450 mm sníží 50 mm silná deska Multipor na 1/3 a 100 mm silná deska Multipor na 1/5 původní hodnoty. To se výrazně projeví v posouzení energetické náročnosti budovy a už při 50 mm desce řeší ve většině případů tepelnou pohodu a povrchovou kondenzaci.“

minerální desky Multipor
Zdroj: Xella

Velkou předností systému Multipor jsou jeho sorpční schopnosti – zateplení umí s vlhkostí pracovat a je schopno ji transportovat v celé ploše

Kalcium silikátové desky Multipor jsou kapilárně aktivním materiálem, který je díky své struktuře schopen přijímat a přenášet vodu ve formě páry, případně kondenzátu. „Při podmínkách vykazujících zvýšenou vlhkost interiéru materiál snadno přenáší vlhkost do svého jádra a při změně na příznivé podmínky se této přebytečné vlhkosti zase rychle zbavuje odpařováním. To není samoúčelné, při vnitřním zateplení je naopak klíčové správně vyřešit kondenzaci vodní páry. A zateplení našimi paropropustnými deskami s vhodnými kapilárními vlastnostmi „jde na tuto problematiku“ bez použití parozábran jen prostřednictvím aktivního transportu vodní páry a vody.“ říká Martin Mihál.

Multipor lehká malta
Multipor lehká malta | Zdroj: Xella

Multipor snese díky své struktuře vysoké mechanické namáhání i v prostorách s vyšším provozem

Desky odolávají mechanickému poškození, včetně degradace chemikáliemi a dávají konstrukcí vlastnosti plné stěny. Ti, kdo s deskami Multipor pracují, ocení kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, které umožňují snadnou manipulaci. Systém se tak dá rychle zpracovat a snadno přizpůsobit prostorovým podmínkám. Desky jsou vyrobeny na čistě přírodní bázi a neobsahují znečišťující látky, neuvolňují žádné škodlivé emise a mají vynikající hodnocení vlivu na životní prostředí v celém svém životním cyklu.

Všechny informace o tepelněizolačních minerálních deskách Multipor najdete na www.multipor.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti XELLA