Dům a stavba

Tajemství plně děrovaných izolačních desek

V mnoha ohledech vše okolo nás neustále zrychluje a tento mnohdy nechtěný trend zasahuje mimo jiné i oblast stavebnictví.

Rodinný dům se zateplením
Zdroj: Baumit

Velkým „protivníkem“ ve snaze zkrátit proces výstavby či renovace objektu jsou tzv. mokré procesy. Právě betonování, zdění, omítání či lití podlah vyžaduje velkou spotřebu vody, která bohužel prostupuje do konstrukce domu a stává se tak nechtěným partnerem na každé stavbě.

Proces vysychání totiž prodlužuje čas pro realizaci dalších návazných prací. Typickým příkladem je zateplení objektu. Pro zateplovací systémem Baumit open však není vlhkost překážkou. Jak je to možné?

Za tajemstvím efektivity zateplovacího systému Baumit open stojí prodyšnost nebo, chcete-li, paropropustnost použitých materiálů. Pro úplnost dodejme, že proces efektivního řízení vlhkosti ve zdivu není důležitý pouze při stavbě domu, ale následně i při jeho dlouholetém používání.

Většina běžných lidských činností, jako například praní, vaření či koupání, využívá vodu a vznikající vlhkost je nutné z obytných prostor účinně odvádět s cílem zamezení vzniku plísní. Proto sehrává prodyšnost materiálů zateplovacího systému zásadní roli.

Při porovnání s jinými izolanty (minerální vata nebo standardní EPS desky) hovoří pro Baumit open i skutečnost, že neumožňuje vytváření tzv. kondenzační zóny, tedy místa, kde se kumuluje ve zdivu vlhkost.

Shluk zateplovacího systému Baumit open
Shluk zateplovacího systému Baumit open | Zdroj: Baumit

Zateplovací systém Baumit open je uceleným řešením, ve kterém tvoří jednotlivé vrstvy materiálů jednotný celek. Přitom každá z těchto vrstev musí mít vedle zmíněné paropropustnosti i další specifické vlastnosti, jako jsou přídržnost, nenasákavost nebo pružnost.

K ukotvení izolačních desek využívá systém Baumit open speciální kotvy Baumit StarTrack pro jejich následné lepení, a to v případě, že se nemusí izolant z jiných důvodů hmoždinkovat (domy o vyšší výšce, míra zasolení zdiva atd.). Právě tyto kotvy sehrávají pozitivní roli v eliminaci tepelných mostů.

V úvahu také připadá možnost lepit izolant bez kotev a hmoždinek formou tzv. výlučně lepeného ETICS pro novostavby z cihelného nebo vápenopískového zdiva, a to do dvou podlaží, resp. 8 metrů výšky objektu.

Benefitem je časová i finanční úspora a zlepšení neprůvzdušnosti obálky budovy. Lepicí stěrka Baumit openContact má cca sedmkrát vyšší přídržnost k podkladu, než jakou vyžaduje zkušební předpis pro zateplovací systémy.

Stěžejní částí systému Baumit open z pohledu prodyšnosti jsou v pravidelném rastru děrované izolační desky, které Baumit vyrábí ve čtyřech provedeních s mírně odlišnými vlastnostmi a použitím. Všechny verze těchto izolačních desek jsou opatřeny otvory o průměru 2,5–3 mm v počtu 2 500 otvorů na čtvereční metr.

Se zdivem poté tvoří tyto děrované izolační desky homogenní skladbu, odvádí z něj vlhkost. Velmi často používané desky Baumit openPerfect jsou ve výrobě vypěňovány do formy ze všech šesti stran a mezi jejich přednosti patří mimo jiné menší nasákavost, tepelněizolační stabilita ve vyšší vlhkosti a také možnost použití do oblasti soklů.

Realizace zateplení rodinného domu
Realizace zateplení rodinného domu | Zdroj: Baumit

Než se dostaneme k dalším vrstvám systému Baumit open, připomeňme jeho schopnost redukovat dobu vysychání podkladového materiálu. Pokud je podkladem cihla, snižuje se v kombinaci s děrovanou deskou systému Baumit open doba schnutí o polovinu času v porovnání se standardními EPS deskami. U pórobetonu se jedná o zkrácení času o 58 % a v případě betonového podkladu je možné zkrátit při aplikaci děrované izolační desky čas vysychání až o 62 %.

Na zmíněné děrované izolační desky se dále používá vyztužovací síť Baumit openTex v kombinaci s lepicí stěrkou Baumit openContact. Jako základní nátěr aplikujeme Baumit PremiumPrimer a v oblasti finálních omítek pastovitou tenkovrstvou omítku Baumit StarTop se zvýšenou ochranou proti plísním. Případně omítku Baumit openTop, která vyniká vysokou paropropustností. Při volbě barevného odstínu omítky lze vybírat ze širokého spektra vzorníku Baumit Life.

Zateplovací systém Baumit open je cestou k výrazným energetickým a finančním úsporám nejen při stavbě nebo renovaci, ale i při následném provozu rodinného či bytového domu.

ZDROJ: PR článek společnosti Baumit