Dům a stavba

Kam schovat auto na víkednové chalupě?

Osm chalupářů z deseti dnes jezdí na víkendové sídlo autem. Po příjezdu ale vozidlo spíše překáží a mělo by se někam schovat. Může to být jen pod dřevěný přístřešek s pergolou, ale větší komfort zajistí více či méně specializovaný prostor, označený jako garáž. Kde všude může být?

 

Připravil: Radek Sýkora, foto: archivy firem Czechfolks.cz, Viga Garáže a archiv autora

Garáž či k tomu určený prostor musí především chránit automobil. Nicméně důležitý je i vzhled, který by měl být podřízen stylu chalupy a okolí. Vycházíme přitom z místní tradice.

Parkování ve stodole

Kdo má chalupu s přístavkem, stodolu či kolnu, nemá s parkováním problém. Stačí provést menší vnitřní úpravy a vznikne nejen „garáž“. Složitější je stavba garáže přímo v chalupě nebo volně na pozemku.

Kromě stodoly představuje vhodný prostor k parkování auta například bývalý chlév nebo prostor v hospodářské části domu. To ale již vyžaduje rozsáhlejší vnitřní stavební úpravy (bez bourání nosných zdí). Také je někdy třeba přestavět původní vjezd na „garážová“ vrata.

Při stavebních úpravách bychom neměli poškodit cennou fasádu, ani původní portálek či klenby v interiéru. Nový vjezd by měl být řešen tak, aby zbytečně nepoutal pozornost. Doporučuje se jednoduchý rovný překlad