Dům a stavba

Jaký pán, takový dům!

Domy jsou odrazem uvažování svých majitelů – a ani v tomto případě stavba nezapře profesi svého zadavatele. Je původní profesí strojní inženýr, který se ve své firmě Energoekonom zaměřuje na úspory energie v průmyslovém provozu a technologiích. Jako stavební materiál, který dokázal splnit jeho požadavky na jednoduchost, ekonomičnost a úspornost, zvolil stavební systém Ytong.

rodinný dům z tvárnic ytong

Jako stavební řešení bez dlouhého váhání zvolil jednovrstvé řešení bez zateplení – požadovaných hodnot úsporného domu dosáhli díky tepelněizolační tvárnici Lambda YQ o tloušťce 450 mm. „v patrovém domě o podlahové ploše 180 m2 bydlí naše čtyřčlenná rodina od listopadu 2014. Vytápíme a ohříváme vodu plynem. Doma máme teplotu 21,5 °C a spotřebu energie menší než 40 kWh/m2 za rok. Toto víme přesně z uhrazených faktur a teplotě uvnitř celého domu,“ říká majitel.

Jednovrstvé zdění přináší výhody však nejen ve výsledných nákladech na provoz. Pohled na efektivitu tohoto řešení je mnohem komplexnější – stavebník do svého uvažování zahrnul také otázku ekologie a zdraví. Systém Ytong se totiž z čistě přírodních surovin a díky své porézní struktuře napomáhá vytvářet i zdravé klima v domě: „Uvažovali jsme poměrně jednoduše – vše, z čeho se Ytong skládá, je ze země a patří do země, je tedy ekologickým recyklovatelným materiálem, na rozdíl od různých polystyrenů a dalších umělých produktů. Také je pro nás důležité, že stavba z pórobetonu dýchá, nedochází v ní ke kondenzaci vodních par,“ vysvětluje další okolnosti svého uvažování o bydlení.

interiér rodinného domu, schodiště a chodba

Další výhody materiálu ocenili při výstavbě a mezi pozitivní zkušenosti řadí také podporu výrobce při výstavbě. „Ytong je pro stavbu patrového domu dostatečně pevný – statická únosnost odpovídala nárokům projektu. Tvárnice jsou přesné, a protože jsme zdili v jedné vrstvě, snížila se stavební pracnost. Také se snadno řeže a opracovává, lehce se v něm provádí instalace. Dům stavěl zdejší zedník, práce s materiálem byla velmi jednoduchá a na založení rohů, které podstatně určuje výslednou kvalitu hrubé stavby, jsme využili bezplatné služby Ytong mistra, který nám s tímto krokem pomohl. Mnoho věcí také bylo možné konzultovat s technickým poradcem našeho regionu, Ing. Michalem Vavřínkem,“ říká o svých zkušenostech investor.

„Spolupráce s takto moderně a efektivně uvažujícími zadavateli mě těší. Ačkoli nové, přísnější normy nás čekají až v roce 2020, toto stavební řešení je s nimi plně v souladu již s několikaletým předstihem. To významně pomáhá udržet cenu této nemovitosti i s ohledem na budoucnost. Dalším pozitivem je jednoduchý tvar domu – obecně se dá říci, že čím jednodušší a méně komplikovaný tvar budovy, tím efektivnější je výstavba i samotný provoz,“ vysvětluje Ing. Michal Vavřínek, technický poradce Ytongu.

rodinný dům

Spolupráce této rodiny s výrobcem Ytongu má nyní další pokračování: „Nyní zahajuji v Lužických horách stavbu druhého rodinného domu pro dceru s velkou sedmičlennou rodinou. Chtěli bychom energetickou náročnost ještě snížit a dům postavit v pasivním až nulovém provedení,“ říká stavebník. Znovu se obrátili na pana Vavřínka, který s nimi v současné době řeší možnosti volby materiálu. „Tento projekt je svým rozsahem a velikostí domu už poměrně náročnější – velký dům s ambicí dostat se do nulového standardu se dá postavit dvěma způsoby. Buďto zvolíme ještě větší šíři zdiva a sáhneme po Lambdě 550 mm, čímž získáme masivní stavbu s vynikající teplotní stabilitou a zůstane zachována ona jednoduchost zdění bez zateplování. Anebo můžeme zvolit menší šíři obvodových tvárnic a zvenčí použít náš materiál pro vnější i vnitřní zateplení Multipor. Ten je svým složením podobný Ytongu a stavba si tak zachová svou schopnost vytvářet a udržet zdravé klima,“ vysvětluje možnosti technický poradce.

ZDROJ: PR článek společnosti Xella