Dům a stavba Poradna

Jak na omítku kolem posuvných dveří

Odborník radí jak udělat omítku kolem posuvných dveří.

omítnuté posuvné dveře

Stavební pouzdro

Pokud jste se rozhodli pro posuvné dveře, potom byste měli uvažovat o použití stavebního pouzdra určeného pro tento účel. Stavební pouzdro nahrazuje část dveří a zároveň chrání zasunuté dveřní křídlo uvnitř. Usnadňuje manipulaci s dveřním křídlem a nepotřebuje práh, čímž vzniká bezbariérový průchod.

Stavební pouzdro můžete zabudovat jak do zděné příčky, tak i do příčky ze sádrokartonu. Nezapomeňte, že stavební otvor, do něhož budete montovat stavební pouzdro, musí mít vyhotovený překlad, protože pouzdro není schopné přenášet zatížení příčky. Hrubý stavební otvor se připravuje na úroveň dokončené podlahy. Po jeho osazení do zděné příčky je potřeba ostění začistit a správně připravit před omítnutím.

Nanesení omítky

  • Omítka se nanáší postupně. Nejdříve se vyhotoví podkladová vrstva. Na zabudované stavební pouzdro se nanese spojovací můstek (adhezní můstek podle doporučení výrobce omítkového systému). Pozor, kov je nenasákavý materiál.
  • Na takto vytvořený podklad se nanese základní vrstva, kterou tvoří jádrová (hrubá) omítka tak, aby úplně překryla armovací síť, která je pevnou součástí stavebního pouzdra. Tato omítka se může nanést v několika vrstvách podle charakteru omítkového systému.
  • Při zabudování pouzdra do příčky ze zdiva je potřebné do poslední vrstvy jádrové omítky vložit armovací tkaninu tak, aby přesahovala spoj mezi stavebním pouzdrem a zdivem o 150 mm.
  • Na základní vrstvu se potom nanese finální vrstva. Na cihlové zdivo se nanese štuková (jemná) omítka. Na systém přesného zdění se nanese stěrka, do níž se vloží armovací tkanina, a ve druhém kroku se nanese štuková (jemná) omítka.


Tip na článek: Sádrové omítky: aplikační postup

Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů