Dům a stavba

7 nejčastějších poruch plastových oken a jak je odstranit

Venku je už chladno a vy jste zjistili, že vám přes okna profukuje studený vzduch nebo nedej bože zatéká voda? Určitě vás bude zajímat, jak si okno sami jednoduše nastavíte.

Jak svépomoci odstranit poruchy plastových oken

Pokud jste na jaře měnili okna za nová plastová a už po půl roce se začala hůř zavírat, nemusíte tento problém hned řešit reklamací. Stačí je jen malým imbusovým klíčem nebo klíčem č. 10 dotáhnout a správně nastavit. Na překontrolování oken můžete oslovit firmu, od které jste okna kupovali. Servisní technik zkontroluje rámy a nastaví okna i dveře tak, aby všechny části včetně kování a těsnění přesně doléhaly. Pokud jsou okna starší a nejsou v záruce, můžete si u dodavatelské společnosti nebo jiné okenářské firmy objednat pozáruční servis nebo si je můžete nastavit i sami.

Správné nastavení

Správně nastavené okno by se mělo dobře a snadno zavírat a otevírat, aniž by se dotýkalo rámu na jiných místech, než jsou těsnění. Pokud se při zavírání zadrhává nebo dochází k nežádoucímu kontaktu okna a rámu, je namontované nesprávně a je třeba ho nastavit. Okno lze nastavit jen tehdy, když se jako nové namontovalo a nastavilo správně. Pokud je špatně namontované a nelze ho nastavit, amatér si s ním neporadí. Tedy je nutné vyhledat odbornou pomoc, případně ho vyměnit.


Nastavení oken je nutné tehdy, když se okna přestanou časem dobře zavírat nebo už netěsní.

Udržujte okna čistá

Po čase se mohou zanést například odtokové otvory na dešťovou vodu v okenních rámech prachem zvenčí. Jednou ročně je nutné přejít i po těsnění oken hadříkem namočeným ve speciálním přípravku. Kvalitní výrobci dodávají soupravu na údržbu okna i s návodem k použití. Při takovéto údržbě bude okno sloužit spolehlivě bez zadrhování a prodloužíte životnost všech jeho pohyblivých částí.

7 nejčastějších poruch oken

1 Vertikální posun okna (zvedání/snižování)

Pokud je okno poklesnuté na obou stranách (tzv. spadlé okno), nadzvedněte ho tak, že ze spodního závěsu sundáte kryt, do otvoru vložíte imbusový klíč shora a otáčíte. Otočením klíče doleva (ve směru hodinových ručiček) posunete křídlo nahoru.

Pokud křídlo okna zadrhává na horním okraji rámu, je nutné ho snížit. Otočením klíče doprava (proti směru hodinových ručiček) posunete křídlo okna směrem dolů. Okno můžete v obou případech takto posouvat v hranicích +2,5 až -2 mm.

Jak napravit vertikální posun okna

2  Pokles okraje okna na straně kliky

Tento okraj je samozřejmě nutné trochu pozdvihnout. Na horní části okna vsuňte do otvoru kování imbusový klíč a kruťte. Směrem dolů okno zvedáte (přitahujete horní část křídla k závěsu) – do
3 mm, otáčením směrem nahoru okno klesá, neboť horní část okenního křídla odtlačujete od závěsu (rámu okna) – do 2 mm.

Jak napravit pokles okna na straně kliky

3  Křídlo okna drhne na straně kliky

Na spodním závěsu okna je také zařízení, kterým lze otáčet okno kolem horního závěsu o ±2 mm. Na jeho použití není nutné snímat kryt závěsu, protože klíč se nasazuje z boční strany. V takovémto případě je nutné udělat posun směrem od kliky a nastavovací šroub víc zašroubovat.

4 Křídlo okna drhne na straně pántů

Řešením je posun křídla, a to tak, že klíčem nastavovací šroub víc odšroubujete.

5  Problém s otočením rukojeti

Když kliku nejde úplně uzavřít, znamená to, že křídlo okna je příliš posunuté na straně pantů. Důvodem je pojistka, která nedosedá na protikus na rámu. Řešením je postupování podle bodu 6, případně 3.

Jak napravit problém s otočením rukojeti okna

6  Uvolněná rukojeť

Na klice pootočte kryt a utáhněte šrouby, které ji upevňují k rámu. Používáním se uvolňují. Pokud stará plastová klika praskla, vyměňte ji za kovovou.

Jak napravit uvolněnú rukojeť

Tip redakce: Jednou ročně doporučujeme namazat všechna kování několika kapkami oleje, hlavně závěsy a uzávěry. Olej však nesmí stékat po vnějších plochách kování. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Používejte pouze čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

7 Nastavení sezónního přítlaku

Okna je třeba při změně ročních období přestavit na letní nebo zimní režim. Touto výhodou jsou vybaveny téměř všechny moderní okenní systémy. Pokud chcete přestavit režim okna, stačí nastavit kování pomocí obyčejného imbusového klíče (na některých typech oken to jde i ručně) po celém obvodu okna. Změna režimu znamená, že se změní přítlak křídla na rám okna, aby správně fungovalo během celého roku.

Jak nastavit sezónní přítlak oken na zimní nebo letní režim

Pokud je režim okna v jednom módu celoročně, nevyužíváte izolační vlastnosti okna, což se odrazí nejen na ztrátě tepla, ale i na rychlejším opotřebování okna.

Text: redakce, Stanislav Botur
Foto: isifa/Shutterstock, Pinterest
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů