Atlas

Třásněnka mečíková (skvrny na gladiolách)

Bílé tečky až skvrny na květních lupíncích mečíků (gladiol) způsobuje škůdce třásněnka mečíková.

třásněnka mečíková
Poškození květů třásněnkou mečíkovou

Projevy

Škůdce vysává rostlinné šťávy z květních puků mečíků (gladiol) těsně před rozkvetením. Nejčastěji jsou napadané červeně kvetoucí odrůdy. Na květních lupíncích se postupně objevují bílé tečky až fleky. Květy jsou viditelně poznamenané a nepěkné. Škůdce přezimuje na uskladněných hlízách, při vyšších teplotách na zimovištích se rychle rozmnožuje.

Chemická ochrana

Postřik v období, kdy dosáhne nadzemní část mečíků výšky asi 25 cm, ošetření je třeba za 10–14 dnů zopakovat. Z přípravků se hodí Karate ZEON 5 CS. Do postřikové tekutiny je třeba přidat smáčedlo, například Silwet.

Ekologická ochrana

Účinné jsou modré lepové desky a ekologický postřik Neemazal.

strapka mecikova2
Poškození květů třásněnkou mečíkovou

Prevence

Moření hlíz mečíků před výsadbou, nebo i po sběru, před uskladněním, průběžné třídění uskladněných hlíz a likvidace těch, které jeví známky poškození, dodržování doporučené teploty při skladování. Pěstování odolnějších odrůd.

třásněnka mečíková; bílé fleky; bílé skvrny; květy; červeně kvetoucí; hlízy; mečíky; květní puky; gladioly; škůdce na gladiolách; škůdce na mečících; bílé tečky na lupíncích gladiol; bílé fleky na květech gladiol; škůdce na mečících