Atlas

Síťnatka platanová (ožrané listy platanu)

Ožírání listů platanu a sání šťáv z listů způsobuje síťnatka platanová. Listy zůstávají nápadně světlé.

síťnatka platanová
Síťnatka platanová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce, který se v poslední době vyskytuje i na platanech v zahradách, přezimuje na kmeni tohoto stromu, pod kůrou nebo na jiném chráněném místě. Na jaře klade množství vajíček. Z nich se vylíhnou larvy, které ožírají listy, ty jsou nápadně světlé. Larvy též sají na spodní straně listů. V teplejších lokalitách má tento škůdce dvě generace za rok. Poškození síťnatkou má mírný charakter, ale může se každý rok opakovat, čímž dochází k oslabování a chřadnutí dřeviny. Ta je obvykle náchylná i k dalším, například houbovým, onemocněním.

Chemická ochrana

U nižších a mladších jedinců můžeme použít přípravek Karate ZEON 5 CS nebo Decis AL.

Prevence

Pěstování platanů v ideálních podmínkách, pravidelná kontrola zdravotního stavu, podle potřeby prosvětlování a přiměřené přihnojování. Napadené listy je třeba pravidelně zpod těchto stromů sbírat a likvidovat.

bledé listy platanu; žloutnoucí listy platanu; chřadnutí platanu; síťnatka platanová; platan; škůdce platanu