Atlas

Bejlomorka zimostrázová (zduřeniny na zimostrázu)

Zduřeniny a puchýře na listech zimostrázu způsobuje bejlomorka zimostrázová. Škůdce na rostlině přezimuje. Jak se ho zbavit?

Projevy

Škůdce odhalí nápadné zduřeniny a puchýře na listech zimostrázu. Ty způsobují larvy škůdců, které se během několika měsíců živí pletivy listů. V postižených zimostrázech larvy přezimují, na jaře se zakuklí a v květnu se líhnou dospělí, oranžově zbarvení jedinci. Cyklus se opakuje, samička opět klade vajíčka do pletiva na spodní stranu listů. Napadené rostliny působí neesteticky a jejich atraktivita se ztrácí.

Chemická ochrana

Účinný je opakovaný postřik přípravkem Karate ZEON 5 CS v době rojení dospělých jedinců, což je začátkem léta. Potřeba je současně použít i smáčedlo, například Silwet.

Ekologická ochrana

Mechanické odstraňování zduřelých výhonů. Použít je možné i přírodní postřik biool.

Prevence

Pěstování odolnějších kultivarů zimostrázu, přiměřený závlahový a výživový režim, podle potřeby řez, volba slunečného a dostatečně vzdušného stanoviště. Průběžná kontrola listů, i ze spodní strany. Okolí rostlin je vhodné nastýlat.

zduřeniny na listech zimostrázu; puchýře na listech zimostrázu; vyduté listy zimostrázu; škůdce na zimostrázu, zimostráz; bejlomorka zimostrázová