Atlas

Fuzarióza rajčat (vadnutí a usychání rajčat)

Náhlé vadnutí rajčat, nejčastěji ve sklenících a fóliovnících, může mít na svědomí nebezpečná houba Fusarium oxysporum.

fuzarióza rajčat
Fuzarióza rajčat (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jedná se o houbové onemocnění způsobené houbou Fusarium. Infekce se šíří z půdy od kořenů směrem nahoru, rostliny vadnou a usychají. Napadená rostlina postupně odumírá. Na podélném řezu stonku jsou viditelné tmavé pruhy. Houba v půdě přežije několik let, přenášet se může i infikovaným zahradním nářadím. Rozvoji onemocnění napomáhá teplé počasí, nejčastěji se proto objevuje v jižních oblastech Česka, kde dokáže zničit celou úrodu. Onemocnění se častěji objevuje ve sklenících a fóliovnících. Od plísně ho odlišíme tím, že při fuzarióze nejdříve dochází k vadnutí, až poté rostliny usychají.

Chemická ochrana

Při výskytu choroby je už chemická ochrana zbytečná, rostliny je třeba co nejdříve odstranit i s kořeny a spálit.

Ekologická ochrana

Odstranění nemocné rostliny, dezinfekce půdy. Preventivně je možné použít přípravek Polyversum. Rostliny neházíme na kompost, je třeba je spálit.

Prevence

Omezení dusíkatých hnojiv, pro zlepšení kondice rostlin a obranyschopnost je možné preventivně použít přípravky FerrumOil, CuproTonic, případně BorOil. Použít je též možné přípravek Polyversum – je to houba, která obsadí rostliny a zabrání šíření ostatních hub. Důležité je též pravidelné střídání plodin, rajčata nikdy nepěstujeme na stejném místě. Nezapomínáme na pravidelnou dezinfekci skleníku a fóliovníku před sezonou.

vadnutí rajčat; rajčata; usychání rajčat; choroby rajčat; houbové choroby