Zahrada

Zdravý život v jezírku?

Vzduch je tvořen zhruba z jedné pětiny kyslíkem, který produkují v první řadě rostliny. Ve vodě se kyslík dobře rozpouští, díky čemuž v ní mohou žít nejrůznější živočichové. Platí přitom, ře ryby z teplé, pomalu tekoucí nebo stojaté vody potřebují výrazně méně kyslíku, než druhy z vody chladné či rychle tekoucí.

Připravili: Dr. Bodo Schnell, Johannes Dürbaum, ing. Oldřich Šimeček a –red-, foto: archiv firmy Sera

Vedle dýchání slouží kyslík k odbourávání organických odpadních látek, jako jsou výkaly, odumřelé části rostlin, listy spadlé do jezírka atd. Potřeba kyslíku přitom závisí na druhu, počtu a velikosti ryb, krmení, dalším zatížení škodlivými látkami, a také na teplotě vody. Nebezpečí vzniká, když je zásobování kyslíkem nedostatečné. Taková situace může nastat kvůli výše zmiňovaným procesům odbourávání. Pak ovšem nezbude dostatek kyslíku na dýchání. Proces odbourávání přitom pokračuje i při nedostatku kyslíku. V důsledku toho se pak tvoří nebezpečné, jedovaté a odpudivě páchnoucí produkty – dochází k hnití. Tomu je potřeba bezpodmínečně zabránit! Listy, spadlé do jezírka, proto musíme ihned odstranit, chceme-li popsané situaci předejít.

Jak dostat kyslík do vody…

Rostliny produkují během fotosyntézy kyslík