Zahrada

ZAHRADNÍ RÁDCE: ZIMNÍ ŘEZ

Nemáme-li v úmyslu staré a neošetřované stromy jabloní a hrušek nahradit novými odrůdami, můžeme začít s jejich úpravou. V prví řadě odstraníme suché větve v koruně nůžkami na teleskopické násadě. Nejprve odřežeme silné a proschlé větve, abychom korunu snížili do přiměřené výšky. Zimní řez provádíme i u révy a drobných bobulovin.

ŘEZ JÁDROVIN (JABLOŇ, HRUŠEŇ)

 

  • Začneme s řezem pravidelně udržovaných stromů, především máme-li více stromů v zahradě a do začátku pučení bychom řez nestihli; s řezem bychom neměli začít, pokud teplota klesla pod -5 °C; větve bývají při nízkých teplotách zmrzlé, řez nebude hladký, čistý, ale roztřepený, rána stlačená.
  • Chceme-li zmlazovat nebo odstraňovat silné větve, počkáme do konce února, až skončí silné mrazy.

 

ŘEZ DROBNÝCH BOBULOVIN (RYBÍZ, ANGREŠT, JOSTA)

  • S řezem začneme koncem měsíce; z keřů černého rybízu a josty odstraňujeme větvičky starší než tři roky, z červeného rybízu starší než čtyři roky, u angreštu odrozené větve starší pěti let.
  • Dále odřezáváme slabé jednoleté výhonky rostoucí dovnitř – zahušťující, převislé a výhonky ležící na zemi; větvičky odřežeme celé těsně nad půdou nebo je zřežeme na vhodnější mladší výhon.
  • Chceme-li z nějakého důvodu přestárlé keře zachovat, je lepší zvolit zmlazovací řez a rozdělit ho na několik let; v prvním roce odřezat asi třetinu keře – hlavně velmi staré, suché, nemocné a polámané větvičky.
  • Rozumnější je však obstarat si v zahradnictví nové rezistentní odrůdy.

 

ŘEZ RÉVY


  • Začneme koncem měsíce, respektujeme pěstitelský tvar a odrůdové požadavky na řez, tj. zda přináší úrodu na krátkém, středním nebo dlouhém dřevě.
  • U jednoletých výhonů při zkracovaní necháme krátký výhon a řežeme mírně šikmo nad pupenem, na opačné straně, než roste pupen, aby se vytvořila stříška a chránila pupen před vyschnutím.

Text: Daniel Košťál :: Foto: autor, shutterstock.com