Zahrada

Velký abecedný přehled řezu dřevin a rostlin: Kdy, co a jak řezat?

Průvodce řezem vám vysvětlí, jak udržovat rostliny v dobrém tvaru a kondici během celého roku.

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: řez růží

Řez je zahradnická práce, která znejistí zahrádkáře více než cokoliv jiného. Mnozí se ho „bojí“, protože neví, co – nebo kdy či jak – mají řezat. Pochybnosti vyvolává i to, že vlastní rostliny nevypadají stejně jako rostliny uvedené v postupech „krok za krokem“ v knihách, časopisech nebo na internetu. A vlastně každý se alespoň čas od času obává, že se špatně rozhodl a odstranil nesprávnou větev nebo větvičky. Avšak když pochopíme, co a proč vlastně řezat, zjistíme, že to není až tak tajemné umění.

Proč a jak rostliny řezat?

Rostliny přitom potřebují řez z různých důvodů. Jedním z nich je prostor. Velkou rostlinu v malém prostoru je vždy nutné poměrně hluboko a pravidelně řezat. To je však vhodné jen u druhů ozdobných listem, ne pro kvetoucí stromy a keře, protože hluboký řez oddaluje kvetení o celé měsíce a někdy i roky. V takovém případě je pro kvetoucí druh vhodnějším řešením jeho přesazení. Když však větve začínají růst do plotu, chodníku, okapového systému nebo jednotlivé výhony kazí celkový tvar keře, je řez obvyklým a v podstatě nutným řešením.

Odstranit můžeme i spodní větve z koruny nižšího stromu, abychom se pod ním mohli snáze pohybovat například se sekačkou. Z velkého keře zase můžeme odstranit mohutné větve, a tím ho zmenšíme. Řez ovocných druhů je dokonce příležitostí, jak zvýšit úrodu a z plochy získat více ovoce. Mezi velikostí koruny stromu a jeho kořeny je přímý poměr, čili zmenšujeme-li objem koruny, držíme „na uzdě“ i kořeny (což je dobré vědět v blízkosti budov a zdí). Toho se využívá i při výsadbě a řezu městských dřevin.

Řez pro omlazení

Vyšší věk rostliny je další důvod pro řez, protože pak začínají být dřeviny méně produktivní. Odstraněním starého neproduktivního dřeva povzbudíme strom, aby vyhnal silné mladé výhonky, které opět zaplodí. Totéž platí i pro drobné ovoce, ale například i pro růže, levandule či šalvěj, které bez pravidelného každoročního řezu velmi rychle zestárnou. Nakonec všechny zahradní keře postupně stárnou a jejich zmlazení prodlouží čas, který mohou v plné kráse strávit v zahradě.

Některé druhy rostlin se dokonce pěstují jen pro juvenilní (mladé) výhony a řez jim brání stát se „obyčejnými“ a nepěknými (dobrým příkladem je oblíbený kultivar japonské vrby s růžovobílými listy nebo krásně vybarvená kůra mladých výhonů různých kultivarů svídy). Každoroční řez buku nebo habru v živých plotech zase podnítí produkci velkého množství mladých listů, které zůstávají na dřevině i během zimy, na rozdíl od dospělých stromů, jejichž listy opadají už na podzim.

Tvarovací řez

Dalším důvodem pro řez je pěkný vzhled. V zahradnické historii bylo pro zahradníky právě tvarování ideální příležitostí předvést své umění. Tvarované ovocné stromy jsou nejen praktické (máme-li k dispozici omezený prostor), ale působí i velmi zajímavě, ba okrasně. Samostatnou kapitolou řezu je tvarování nepřirozených forem, jako jsou koule, jehlany, kvádry a jiné složitější tvary.

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: omlazení formou odstranění odkvetlých květů

Nejúčelovějším, nejrychlejším a nejjednodušším zásahem je řez odkvetlých květů. Jednak tím udržujeme krásu záhonu, ale i bráníme dozrání semen a neefektivnímu vyčerpání rostliny, současně bráníme rozvoji chorob, které se mohou snadno vyskytnout na jemných odkvetlých lupenech, zvlášť v deštivém počasí. Další způsob udržování vizuálně přitažlivého záhonu je likvidace starých listů jarních trvalek, jako jsou například čemeřice. To odhalí jejich nádherné rané květy, jakož i sníží riziko poškození pupenů hnilobou.

Řez pro zdravou kondici

Důvodem řezu je i zdraví a dobré životní podmínky rostlin. Řezem se tlumí nadměrný růst, takže vzduch může cirkulovat mezi větvemi v koruně, což snižuje riziko houbových nemocí a usnadní užitečnému hmyzu přístup ke škůdcům. Na exponovaných místech zase například řez růží na podzim dovolí silným zimním větrům „projít“ rostlinou, čímž se předejde jejich pohnutí, přetrhnutí kořenů a vyvrácení. Na jaře zase odštípneme nebo odstřihneme mrazem poškozené špičky postižených rostlin. Všechna mrtvá pletiva jsou totiž vždy náchylnější na choroby i škůdce.

U ovocných stromů, keřů, ale i růží řez přímo limituje počet květů, a tedy i ovoce. Hlubší řez způsobí sice menší počet plodů a květů, ty však budou větší, zdravější a méně náchylné na nemoci.
U problémových rostlin, například u vistárie, která někdy málo kvete, zato enormně roste, správný řez ukáže, kdo je tu „šéf“. Podstatné je odstranit dlouhé listové výhony ve prospěch krátkých, které nesou květní pupeny.


Kdy řezat

Načasování řezu je klíčové. Některé druhy je nejlepší řezat v létě. Například odstraňováním odkvetlých květů podporujeme další kvetení, odstraněním nadměrného počtu výhonů s listy zase pomůžeme dozrávání letorostů a ovoce (například při letním řezu ovocných stromů). Jiné rostliny je nejlepší řezat v zimě, když spí, což podpoří silný jarní růst. Konkrétní techniky řezu se mohou lišit, záleží na druhu stromu, keříku či popínavé rostliny. Ačkoliv některé mají velmi specifické požadavky (a stojí za to investovat do dobré příručky o řezu), většina se dá rozdělit do skupin a lze je ošetřovat týmž způsobem.

Pravidla řezu v letních měsících se liší od těch, která se uplatňují v zimě nebo brzy na jaře. Existující doporučení je třeba přizpůsobit i lokalitě, místnímu mikroklimatu a průběhu počasí v tom kterém roce, takže jistá flexibilita je na místě. Například je-li ještě na začátku dubna mráz, růže neřežeme, jinak nové měkké výhonky, které tím povzbudíme k růstu, zamrznou. V tom případě je lepší se nedržet doporučení z tabulek a příruček, s řezem se opozdit a vyčkat na bezpečnější počasí. Naopak v teplých polohách a slabé zimě se řez může posunout v porovnání s doporučeními mírně dopředu.

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: řez dřínu

Ne všechno v zahradě však potřebuje řez. Některé stromy, keře a popínavé rostliny mají přirozeně trpasličí, případně kompaktní formu nebo velmi pomalu rostou a řez obvykle nepotřebují vůbec. Mnoho rostlin zase potřebuje jen občasný zásah, aby byly stále fit, možná jen provzdušnění či úpravu tvaru.

Pokud však zcela vynecháme řez u druhů, které to opravdu potřebují, můžeme mít časem s rostlinami větší problémy. Takže se pustíme do řezání, i když to možná napoprvé či napodruhé navzdory nejlepší snaze neprovedeme ideálně. Zkušenostmi se ale též učíme a většina rostlin naštěstí opět doroste.

Abecední přehled řezu dřevin a rostlin

Angrešt

Cíl: Vytvarování keře se vzdušnými větvemi, které přinášejí plody po celé své délce. Odolnost proti nemocem.
Jak angrešt řezat? V zimě zkrátíme vrcholky o polovinu a boční výhonky na 5 cm. V létě zkrátíme letorosty na čtyři až pět listů.
Kdy řezat: leden, únor, listopad, prosinec
Kdy kvete: duben, květen
Kdy plodí: červen, červenec, srpen

Broskvoň

Cíl: Udržení tvaru a vzdušnosti koruny, podpora plodnosti a zdraví rostliny.
Jak broskvoň řezat? Po zapěstování kotlovité koruny brzy na jaře odstraňujeme do koruny rostoucí větvičky, ale i několikaleté odrozené a poškozené výhony.
Kdy řezat: duben, červen
Kdy kvete:
březen
Kdy plodí:
červenec, srpen
Přebírka plodů:
červen, červenec

Brslen japonský

Cíl: Udržování kompaktního tvaru, podpora houstnutí a množství mladých výhonů.
Jak brslen řezat? Zkracujeme každoročně na jaře až v brzkém létě letorosty, čímž podpoříme rozvětvení a houstnutí. Zkracujeme jednotlivé výhony vyrůstající z obrysů keře.
Kdy řezat: březen, duben, květen, červen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: brslen

Dřín (s barevnou kůrou)

Cíl: Udržování tvaru a velikosti. Podpora růstu nových barevných výhonů, ze kterých se budeme těšit během zimy.
Jak dřín řezat? V zimě až do začátku jara zřežeme všechny loňské výhony těsně nad bází keře, případně těsně při dřevité kostře keře.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy plodí:
říjen, listopad, prosinec

Fíkovník

Cíl: Udržování vzdušné koruny, kontrola tvaru a velikosti.
Jak fíkovník řezat? Řežeme každý rok v zimě až na jaře, nejstarší dřevnaté větve odstraníme až na jejich bázi. V létě redukujeme množství bočních výhonů.
Kdy řezat: březen, duben
Kdy plodí:
červenec, srpen, září, říjen
Přebírka větví:
červen, červenec
Tvarování:
květen, červen, červenec, srpen, září

Hlohyně

Cíl: Vytvarování pěkného hustého a kompaktního tvaru keře, který bohatě rozkvete a zaplodí.
Jak hlohyni řezat? Od léta zkrátíme nové vyzrálé letorosty a odstraníme výhony kazící cílový tvar. Silným řezem jednou za několik let můžeme keř zmladit.
Kdy řezat: březen, duben
Kdy kvete:
duben, květen
Kdy plodí:
září, říjen, listopad, prosinec
Tvarování:
červen, červenec, srpen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: hlohyně

Hortenzie stromkovitá

Cíl: Podpora kvetení a udržení tvaru keře.
Jak hortenzii řezat? Výhony řežeme na jaře před pučením. Odumřelé, nejslabší a nejstarší výhonky odstraníme nad půdou, ostatní zkrátíme o polovinu až dvě třetiny.
Kdy řezat: březen
Kdy kvete:
červen, srpen

Hortenzie velkolistá

Cíl: Udržení kompaktního tvaru a podpora růstu výhonů, které budou kvést celé léto.
Jak hortenzii řezat? Zcela odstraníme staré, slabé a zkřížené výhony těsně nad půdou. Zkrátíme vršky výhonů s odkvetlými květy až po první silný pár oček.
Kdy řezat: duben
Kdy kvete:
květen, červen, červenec

Hruška (kordón, palmeta, špalír)

Cíl: Vytvoření kostry stromu s bohatým rodivým obrostem po celé délce větví, který vykvete každý rok.
Jak hrušku řezat? Řežeme v zimě, jde o tvarovací a prosvětlovací řez. V létě zkracujeme nový obrost a tvarujeme výhony.
Kdy řezat: leden, únor, červenec, srpen
Kdy kvete:
duben, květen
Kdy plodí:
září, říjen
Přebírka plodů:
červen, červenec
Tvarování:
červen, červenec, srpen, září

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: hruška

Jabloň (kordón, palmeta, špalír)

Cíl: Vytvoření struktury větví s rodivými výhonky po celé délce, které budou každoročně plodit.
Jak jabloň řezat? Řežeme v zimě, jde o tvarovací a prosvětlovací řez. V létě zkracujeme nový obrost a tvarujeme výhony.
Kdy řezat: leden, únor, červenec, srpen
Kdy kvete:
duben, květen
Kdy plodí:
srpen, září, říjen
Přebírka plodů:
červen, červenec
Tvarování:
červen, červenec, srpen, září

Jasmín (v zimě kvetoucí)

Cíl: Tvarujeme a přivazujeme výhony k opoře tak, aby zakryly stěnu či zeď.
Jak jasmín řezat? Řežeme po odkvětu, zkrátíme odkvetlé výhony. Nejstarší větve odstraníme úplně na bázi keře.
Kdy řezat: duben, květen
Kdy kvete: leden, únor, březen
Tvarování:
květen, červen, červenec

Kdoulovec japonský

Cíl: Dosáhnout tvorby nových výhonů, které vykvetou v dalším roce. Kontrola tvaru a velikosti.
Jak kdoulovec řezat? Řežeme po odkvětu, výhony zkrátíme na dvě až tři očka od báze.
(Chceme-li získat plody, řežeme méně intenzivně.)
Kdy řezat: květen, červen
Kdy kvete: březen, duben
Kdy plodí: září, říjen
Tvarování:
květen, červen, červenec, srpen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: kdoulovec japonský

Komule Davidova

Cíl: Bohaté kvetení ve velkých soukvětích, udržování tvaru a vitality keře.
Jak komuli řezat? Nejstarší odkvetlé větve odstraníme na konci zimy až k bázi keře, ostatní zřežeme asi půl metru nad zemí. Odstraníme i příliš slabé a přerůstající výhonky.
Kdy řezat: březen
Kdy kvete: červenec, srpen, září
Přebírka suchých květů: srpen, září

Komule střídavolistá

Cíl: Vytvoření harmonického typicky převislého tvaru, podpora tvorby květních pupenů pro kvetení v dalším roce.
Jak komuli řezat? Po odkvětu odstraníme výhony s odkvetlými květy až po spící očka, ze kterých se vyvinou nové převislé výhony.
Kdy řezat: březen
Kdy kvete: červen, červenec, srpen

Levandule

Cíl: Tvarování kompaktních keříků nebo nízkých linií, podpora růstu nových výhonků,
které přinesou aromatické květy.
Jak levanduli řezat? Po odkvětu odstraníme květy, díky čemuž keř opakovaně vykvete. Brzy na jaře zkrátíme o jednu až dvě třetiny všechny větvičky. Neřežeme do starého dřeva.
Kdy řezat: březen, srpen
Kdy kvete: červen, červenec
Přebírka suchých květů: srpen, září, říjen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: levandule

Mahonie cesmínolistá

Cíl: Udržení pěkného tvaru a bohatého olistění, kvetení a plození.
Jak mahonii řezat? Jednou za několik let zřežeme všechny výhony nad bází keře, což ho omladí.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy kvete: leden, únor, listopad, prosinec

Mahonie střední

Cíl: Vytvoření keře s několika různě vysokými výhony, které bohatě kvetou.
Jak mahonii řezat? Na jaře zkrátíme staré výhonky, na kterých rostly květy, asi půl metru nad půdou.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy kvete: leden, únor, listopad, prosinec

Maliny (plodící v létě)

Cíl: Podpora růstu nových silných výhonů, které v dalším roce zaplodí.
Jak maliny řezat? Když posbíráme z výhonu všechny plody, odstraníme ho těsně nad zemí.
Kdy řezat: srpen, září
Kdy kvete: duben, květen
Kdy plodí: červen, červenec, srpen
Tvarování:
červenec, srpen, září

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: maliny

Maliny (plodící na podzim)

Cíl: Podpora tvorby nových výhonů, které zaplodí ještě letos na podzim.
Jak maliny řezat? Všechny odrozené výhony odřežeme těsně nad zemí.
Kdy řezat: leden, únor, listopad, prosinec
Kdy kvete: červen, červenec
Kdy plodí: září, říjen
Tvarování:
květen, červen, červenec, srpen, září

Moruše převislá

Cíl: V prvních letech neřežeme, můžeme zkracovat výhony, které se dostaly až k zemi. Později řezem rostlinu zmlazujeme.
Jak moruši řezat? Odstraňujeme jen silné výhony, které mají pět až sedm let, a to až úplně nahoře v korunce, přičemž ponecháme jeden až dva pupeny, ze kterých vyrostou nové.
Kdy řezat: duben
Kdy kvete: květen
Kdy plodí: červenec
Přebírka větví: srpen, září

Ořechokřídlec

Cíl: Udržení tvaru, vitality a velikosti keře, bohatého podzimního kvetení.
Jak ořechokřídlec řezat? Začátkem jara, když se nalijí pupeny, odstraníme část starých výhonů, část zkrátíme. Nové výhony s květními pupeny vyrostou z báze keře a z ponechaných výhonů.
Kdy řezat: březen, duben
Kdy kvete: srpen, září

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: ořechokřídlec

Ostružiny

Cíl: Podpora růstu nových silných výhonů z báze rostliny každý rok, které v dalším roce přinesou květy a plody.
Jak ostružiny řezat? Odstraníme všechny odrozené větve až na jejich báze. Jak rostou nové výhony, přivazujeme je k opoře.
Kdy řezat: leden, únor, listopad, prosinec
Kdy kvete: květen, červen, červenec
Kdy plodí: srpen, září, říjen
Tvarování:
leden, únor, červen, červenec, srpen, září, listopad, prosinec

Pivoňka keřovitá

Cíl: Odstraňujeme odumřelé a poškozené výhony a také odkvetlé květy, aby se rostlina zbytečně nevysilovala.
Jak pivoňku řezat? Po výsadbě provedeme v březnu výchovný řez, aby se rostlina rozvětvila. Po odkvětu odstraníme odkvetlé květy.
Kdy řezat: únor
Kdy kvete: květen
Přebírka suchých květů: červen

Plamének (kvetoucí na jaře)

Cíl: Kontrola tvaru, velikosti a kvetení. Rostlina se řezem každoročně i zmlazuje.
Jak plamének řezat? Po odkvětu zkrátíme dlouhé výhony. Nové výhony pravidelně přivazujeme k opoře.
Kdy řezat: květen
Kdy kvete: březen, duben, květen
Tvarování:
květen, červen, červenec, srpen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: plamének

Plamének (kvetoucí v létě)

Cíl: Podpora růstu nových výhonů, které přinesou v létě mnoho květů.
Jak plamének řezat? Odstraníme starý obrost až po právě vyrůstající silné výhony několik centimetrů až půl metru nad bází.
Kdy řezat: březen
Kdy kvete: červen, červenec, srpen, září
Tvarování:
duben, květen, červen, červenec, srpen

Pustoryl

Cíl: Tvorba harmonického tvaru keře s mladými výhony, které postupně nahrazují staré a bohaté kvetení.
Jak pustoryl řezat? Řežeme každý rok po odkvětu. Odstraníme asi třetinu nejstarších výhonů těsně nad zemí. Jednou za několik let omladíme – zřežeme těsně nad zemí.
Kdy řezat: srpen
Kdy kvete: červen, červenec

Růže (hybridní)

Cíl: Vytvoření vzdušného harmonického a bohatě kvetoucího keře.
Jak růže řezat? Velmi časně na jaře zkrátíme i o dvě třetiny všechny hlavní výhony na vnější očko. Odstraníme odumřelé a zkřížené větve. Odstraňujeme odkvetlé květy.
Kdy řezat: březen, duben, červenec
Kdy kvete: červen, červenec, srpen, září, říjen
Přebírka suchých květů: červenec, srpen, září, říjen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: růže

Růže (popínavá)

Cíl: Vytvoření kostry z větví a výhonů, které na opoře přinesou každý rok záplavu květů. Udržení vzdušnosti.
Jak růže řezat? Část nejstarších dřevitých výhonů odstraníme úplně. Po odkvětu zkrátíme boční obrost na dvě až tři očka.
Kdy řezat: březen, duben, září, říjen
Kdy kvete: červen, červenec, září, říjen
Přebírka suchých květů: červenec, srpen, září, říjen
Tvarování:
květen, červen, červenec, srpen

Rybíz (bílé a červené plody)

Cíl: Vytvarování dobře rozvětveného keře s hustým rodivým obrostem na hlavních výhonech.
Jak rybíz řezat? V zimě zkrátíme boční výhonky na jedno očko. Zkrátíme vrcholky výhonů a odstraníme staré odrozené dřevo.
Kdy řezat: únor
Kdy kvete: duben, květen
Kdy plodí: červenec, srpen

Rybíz (černé plody)

Cíl: Odstraňování starého dřeva, což podpoří růst nových výhonů z báze keře, které přinese hodně květů a plodů.
Jak rybíz řezat? Každý rok odstraníme třetinu nejstarších výhonů až těsně nad zemí.
Kdy řezat: únor, srpen, září, říjen
Kdy kvete: duben, květen
Kdy plodí: červenec, srpen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: černý rybíz

Šalvěj lékařská

Cíl: Udržení tvaru, vitality a hustoty polodřevitého keře a bohatého kvetení.
Jak šalvěj řezat? Brzy na jaře zřežeme loňské výhony o polovinu i dvě třetiny. Po odkvětu zřežeme odkvetlé květy.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy kvete: červen, červenec
Přebírka suchých květů: červenec, srpen

Šeřík

Cíl: Dosažení pěkného kompaktního tvaru, který každoročně bohatě rozkvete.
Jak šeřík řezat? Na jaře zřežeme nejstarší a nejslabší výhony. Odstraňujeme odkvetlé květy. Jednou za několik let omladíme – zřežeme těsně nad zemí.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy kvete: duben, květen
Přebírka suchých květů: květen, červen

Švestka

Cíl: Vytvarování stromu s kostrovými větvemi a rodivým obrostem.
Jak švestku řezat? Během tvarování koruny zkracujeme v létě hlavní větve po silný boční vnější výhon. Zaštipujeme boční výhonky.
Kdy řezat: červen, červenec, srpen
Kdy kvete: duben, květen
Kdy plodí: červenec, srpen, září
Přebírka plodů: červen, červenec
Tvarování:
červen, červenec, srpen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: švestka

Tavolník japonský

Cíl: Udržení tvaru, vitality keře a bohatého kvetení.
Jak tavolník řezat? Řežeme každoročně a hluboko asi 5 až 10 cm nad půdou. Květy rostou na nových letorostech. Po odkvětu odstřihneme květy.
Kdy řezat: únor
Kdy kvete: červenec, srpen
Přebírka suchých květů: srpen, září

Temnoplodec

Cíl: Udržet velikost, tvar dřeviny a vzdušnou korunu.
Jak temnoplodec řezat? Odstraňujeme přebytečné výhonky vyrůstající z báze keříku a též zahušťující a zkřížené výhonky rostoucí dovnitř na kostrových větvích nadzemní části.
Kdy řezat: březen
Kdy kvete: květen
Kdy plodí: srpen, září

Trojpuk

Cíl: Vytvoření pěkného tvaru keře s množstvím kvetoucích výhonů a s tvorbou nových výhonů pro budoucí kvetení.
Jak trojpuk řezat? Řežeme po odkvětu, každý rok odstraníme asi třetinu nejstarších výhonů těsně nad zemí. Jednou za několik let omladíme – zřežeme těsně nad zemí.
Kdy řezat: červenec, srpen
Kdy kvete: květen, červen

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: trojpuk

Vistárie

Cíl: Zakrytí pergoly, udržení kýžené velikosti a podpora kvetení po celé délce výhonů.
Jak vistárii řezat? Všechny letorosty zkrátíme v létě na délku 10 cm, v zimě na délku 5 cm. Odstraníme překážející a zahušťující výhony přímo nad půdou nebo na dřevnatém kmeni.
Kdy řezat: leden, únor, červenec, srpen, prosinec
Kdy kvete: květen
Tvarování:
květen, červen, červenec, srpen

Vrba Hakuro Nishiki

Cíl: Udržení velikosti a tvaru, podpora růstu nových barevných větví.
Jak vrbu řezat? Koncem zimy, v předjaří, zřežeme staré výhony na dvě až tři očka nad kmenem, z nich vyrostou nové barevné letorosty.
Kdy řezat: únor, březen, červen, červenec

Vřes obecný

Cíl: Udržení hustoty, kompaktnosti vysazené plochy. Bohaté kvetení.
Jak vřes řezat? Celé větvičky odřežeme v předjaří pomocí ručních nůžek nebo plotostřihu několik centimetrů nad půdou.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy kvete: srpen, září

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: vřes

Zimolez fialový

Cíl: Výchovným řezem od výsadby zabezpečíme rozvětvení a zhoustnutí keře. Později řezem keř tvarujeme a udržujeme ve chtěné velikosti.
Jak zimolez řezat? Na jaře odstraňujeme loňské výhony, nejlépe plotostřihem. V srpnu zkracujeme letorosty.
Kdy řezat: březen
Kdy kvete: duben
Tvarování:
červen, červenec

Zimolez Heckrottův

Cíl: Pokrytí zdí nebo pergoly vitálními výhony, které kvetou téměř po celé léto.
Jak zimolez řezat? Každý rok odstraníme přibližně třetinu nejstarších výhonů těsně nad půdou. Nové výhony přivazujeme k opoře.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy kvete: červen, červenec, srpen, září
Tvarování:
květen, červen, červenec, srpen

Zlatice

Cíl: Vytvoření pěkného tvaru keře s výhony, které na jaře bohatě rozkvetou.
Jak zlatici řezat? Řežeme hned po odkvětu. Odstraníme staré výhony na bázi keře, mladé zkrátíme.
Kdy řezat: květen, červen
Kdy kvete: březen, duben

Přehled řezu dřevin a rostlin, kdy, co a jak řezat: zlatice

Zmarlika kanadská

Cíl: Udržení kompaktního růstu odstraněním jednotlivě přerostlých výhonů.
Jak zmarliku řezat? Zkrátíme loňský obrost, čímž se rostliny zahustí, nebo naopak prosvětlíme korunu odstraněním hustých větví.
Kdy řezat: únor, březen
Kdy kvete: duben, květen

Text: redakce
Foto: isifa/Shutterstock, iStock
Zdroj: časopis Zahrada prima nápadů