Zahrada

ZABEZPEČENÍ CHAT A CHALUP MIMO SEZÓNU

Konec podzimu rozdělí chataře a chalupáře na tři skupiny. Jedni své víkendové příbytky zakonzervují a otevřou až na jaře. Druzí zazimují jen tak

Před zloději ochráníme chatu a chalupu do jisté míry bezpečnými dveřmi a okny, případně elektronickým systémem zabezpečení. Požáru se bráníme hromosvodem, funkčním topením. Pro jistotu máme připraven i hasicí přístroj. Účinnou prevencí jsou i přátelští a všímaví sousedé.

 

Zloději se aktivizují

Mimo sezónu jsou chatové osady a chalupy každoročně oblastí zájmu zlodějů. Většinou nejde o žádná „esa“ z podsvětí, ale o zlodějíčky, které láká odlehlost nebo nedostatečné zabezpečení objektu.

Nejméně škodí lidé bez domova a různí asociálové. Většinou se spokojí s přespáním, zkonzumují, co najdou ve spižírně (nebo na stole), a poté navštíví další objekt. Zimní klid v chatových osadách vyhovuje také lidem, skrývajícím se před spravedlností, ale ani ti nezanechají větší škodu.

Horším druhem nezvaných návštěvníků jsou narkomani, kteří potřebují peníze na drogu a tak cílevědomě hledají věci, které se dají snadno prodat (například elektroniku nebo nářadí).

Největším nebezpečím jsou organizované skupiny. Objekty mají vytipovány, často pracují na objednávku a využívají moderní techniku k překonávání mechanických a elektronických zábran. A kudy se zloději do objektu obvykle dostanou?

zloděj v kukle

Zloději k vypáčení dveří obvykle použijí volně dostupné nářadí

 

Kritická místa

Nejslabší místo představují stavební otvory – dveře, okna a prosklené verandy. Základním a nejlevnějším opatřením k ochraně je proto instalace mechanických zábranných prostředků.

U vstupních dveří zvýšíme odolnost především instalací bezpečnostního štítu a profilové cylindrické vložky. Zámek by měl být zadlabávací, s pevným proti-plechem, odolný proti odvrtání a rozlomení, případně s pojistkou, která při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru.

Neprůchodnost dveří ještě zvýšíme přídavným zámkem, kvalitní zamykatelnou vnitřní závorou a vnitřním oplechováním. Vůbec nejlépe nás ale ochrání speciální bezpečnostní dveře a zárubně.

Odolnost oken a zasklených verand zajistíme především přiléhajícími okenními profily a rámy a speciálním kováním. Dobrým řešením může být také bezpečnostní folie. Osvědčenou ochranou jsou pevné mříže nebo masivní dubové okenice, nejlépe zevnitř ještě oplechované a s uzamykatelnou petlicí.

Zabezpečit musíme i zadní dveře do domu, sklepní okénka, dveře a okna do dílny, dveře z půdy a výstupy na střechu.

okenní mříže

Osvědčenou metodou jsou pevné mříže nebo alespoň okenice

 

Elektronika v chalupě

Nadstavbou mechanických opatření je elektronický zabezpečovací systém (EZS), který slouží k signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do objektu. Různé typy detektorů sledují dění v daném prostoru, informace předávají do ústředny, ta je vyhodnotí a automaticky zařídí další činnost (například rozsvítí světlo a spustí sirénu).

Systém lze napojit na pult centralizované ochrany (PCO) bezpečnostní agentury, která pak postupuje podle dohody: například sama zasáhne nebo přivolá policii.

Trendem v elektronickém zabezpečení jsou univerzální systémy, které umí hlídat obydlí proti vloupání, požáru a úniku plyn, ale současně mohou řídit funkci dveřních zámků, dokáží ovládat topidla, osvětlení a podobně. Na trhu se objevuje již několik systémů, které to všechno umějí. Jednotlivé prvky, napájené bateriemi, spolu komunikují na velkou vzdálenost bezdrátově, ale mohou být připojeny rovněž drátové periferie. Zabezpečení lze ovládat pomocí číselných kódů, přístupovými kartami a dálkovými ovládači, mobilním telefonem nebo přes internet. Zprávy o událostech pak dostaneme na mobilní telefon a jsou předávány na pult centrální ochrany a hasičskému sboru.

elektronické zabezpečení

K zabezpečení větších chalup s celoročním provozem je vhodný elektronický systém

 

Hasicí přístroje
Protipožární vyhláška č. 23/2008 Sb. přinesla změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji. Například všechny nově postavené rodinné domy musí být vybaveny nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem o předepsaném výkonu. Vyhláška přináší i další změny, například bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot a podobně. Vyhláška se týká i víkendových staveb je třeba se jí řídit, a to i v souvislosti s pojištěním stavby.

Obecně platí, že hasicí přístroj musíme mít co nejvíc po ruce, například poblíž hlavního vchodu. Nebo jej pověsíme v místnosti s plynovým spotřebičem nebo v dílně. Důležité je předem vědět, jak uvést přístroj do činnosti: některé mají páčku, jiné kolečko, spoušť apod. Začít studovat návod k použití až při vypuknutí požáru je pozdě. Při hašení zamíříme proud hasiva do ohniska požáru tak, abychom proudem nepřenesli plameny na další místa. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně.

 

 

EXTRA TIP

Pozorní sousedé

Praxe bohužel dokazuje, že běžnou chatu nebo chalupu není možné stoprocentně zajistit ani mechanicky, ani drahým elektronickým systémem. Takže se doporučuje být zadobře s místními lidmi a sousedy angažovat například tím, že jim koupíme mobil a požádáme je, aby nám zavolali, když spatří kolem chalupy něco podezřelého.

 

Ochrana před požárem

K zabezpečení proti požáru patří i stavebně technická opatření. Nebezpečí požáru výrazně omezíme revizí otopné soustavy včetně komínu. Zvláštní nároky na seřízení a odtah spalin mají plynové spotřebiče (a to i na propan-butan).

Protipožární nátěry omezují šíření plamene a tím zvyšují požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Odolnost požáru je i základním parametrem pro certifikaci bezpečnostních dveří. V obytném objektu mají být nejméně ve 3. kategorii, což vyžaduje i většina pojišťoven. Kromě toho by měly alespoň 30 minut odolávat požáru (třída EU 3).

komín

Prevencí proti požáru jsou funkční topidla a bezpečné komíny

 

 

NEZAPOMEŇTE!

– Ukliďte volně přístupné žebříky a nářadí, které zloději s oblibou využívají.

– Okapy můžete natřít kluzkým nátěrem, aby po nich bylo obtížné vyšplhat.

– Při výběru prostředků pro zabezpečení dejte přednost certifikovaným výrobkům. Seznamy jsou na internetových stránkách MV ČR a Policie ČR.

– Všímejte si okolí: dnes navštíví zloděj souseda, zítra může přijít k nám.

 

Připravil Radek Sýkora

Foto archiv autora, Policie ČR a firem Next a T-Lock