Zahrada

Plísně – postrach zahrady

BRAMBORY jsou nedílnou součástí našeho jídelníčku, a proto se pěstují snad na každé zahrádce. Velkým nebezpečím je ale houbové onemocnění PLÍSEŇ BRAMBOROVÁ (Phytophthora infestans). Jde o nejčastěji se vyskytující houbové onemocnění napadajících brambory.

Přítomnost plísně bramborové se projeví především na listech, kdy nať zasychá postupně od špiček listů přes řapíky až po stonky. Na spodní straně listů můžeme pozorovat povlak houbových vláken. Další příznaky jsou patrny na hlízách, na nichž se objevují tmavé skvrny jak na povrchu, tak i na řezu. Deštivým počasím dochází ke zplavování spor houby do hlíz a k jejich rychlému infikování. Houba má ráda teplé a vlhké prostředí a kromě brambor napadá i příbuzné rostliny, jako jsou rajčata a lilky.

Přítomnost plísně bramborové se projeví především na listech brambor.

Chemická ochrana se provádí jako preventivní postřik a v současné době je k dispozici velice kvalitní přípravek Infinito, který po zaschnutí odolává i deštivému počasí. Infinito je systémový fungicid k postřiku brambor proti plísni bramborové a dále proti plísni okurkové, plísni cibulové a plísni na rajčatech. Infinito má optimální poměr účinných látek, které kombinují jak preventivní, tak i léčebné účinky postřiku. Zabraňuje dalšímu vytváření infekčních částic plísně a přenosu na zdravé rostliny. Použití přípravku Infinito zároveň snižuje napadení hlíz plísní bramborovou. Aplikační interval je 7–10 dnů v závislosti na infekčním tlaku.

Začínající stadium plísně bramborové na listech rajčete.

Při očekávaném vysokém infekčním tlaku je třeba dávku přípravku v daném rozpětí zvýšit a interval mezi aplikacemi zkrátit a naopak. Není vhodné aplikovat na vlhkou nať. Déšť jednu hodinu po aplikaci nesnižuje účinnost přípravku za předpokladu, že postřik na nati zaschl. Pokud se nám ale plíseň objeví v nati, vyplatí se urychleně nať posekat a brambory vykopat, a to i za cenu, že ještě nedosáhly hlízy maximální velikosti. Pokud totiž dojde k následnému infikování hlíz, můžeme se být jisti, že úrodu nebo její velkou část vyhodíme. Hlízy napadené plísní není možné prakticky skladovat.

JAK JE TO S PLÍSNÍ U RAJČAT, OKUREK A CIBULE?

V porostech rajčat jde bojovat proti plísni bramborové i nepřímo. Vhodné je odstranit spodní listy, které jsou blízko u země a zůstávají dlouho zvlhčené. Jsou to první místa pro výskyt plísně. Rostliny pěstované ve sklenících a fóliovnících zaléváme pouze ke kořenům, list musí zůstat suchý. Pravidelně větráme, a to i za chladnějšího počasí. Vznik tzv. vlhké komůrky je základ vzniku plísně.

Plod rajčete napadený plísní

Nejobávanější chorobou okurek je bezesporu plíseň okurková (Peronoplasmopara cubensis). Prvotními příznaky jsou na horní straně listů hranaté žlutozelené skvrny, ohraničené listovými žilkami. Počet skvrn se rychle zvyšuje. Na spodní straně dochází k tvorbě šedofialového mycelia. Napadené pletivo během několika málo dní hnědne a listy i celé rostliny odumírají. Je prokázáno, že houba v našich podmínkách nepřezimuje. Sporangia plísně okurkové jsou k nám přinášeny větrem z oblastí s celoročním pěstováním. Ze sporangií se na listových plochách uvolňují zoospory, které při ovlhčení listů infikují průduchy rostliny. Za vlhka se proto onemocnění velmi rychle šíří. Při silném infekčním tlaku a teplotě 20–25 °C stačí pouze dvouhodinové ovlhčení listů. Pokud jsou teploty nižší, nezbytné doba ovlhčení listů se několikanásobně prodlužuje. Rozhodně se vyplatí věnovat pozornost prevenci. Při pěstování ve sklenících a fóliovnících dbáme důsledně na dokonalé větrání. Při pěstování na volném záhoně vybíráme stanoviště plně osluněné, s přirozeným prouděním vzduchu.

Plíseň okurková

Plíseň cibulová (Peronospora destruktor) se projevuje především za vlhkého počasí, silných ros a nevhodně zvoleného pozemku, především v místech těžkých slévavých půd. Na listech se začnou objevovat bledé šedozelené podlouhlé oválné skvrny. Modrošedé plísňové skvrny bývají později překryty černěmi nebo jinými druhy hub. Napadené listy usychají a předčasně odumírají. Výnos i skladovatelnost cibule jsou výrazně sníženy. Optimální podmínky pro šíření plísně jsou při teplotě15–20 °C a vzdušné vlhkosti 80 %. Teploty nad 25 °C nebo pod 7 °C, stejně jako vlhkost pod 60 % nevedou ke vzniku plísně. Silné rosy podporují šíření plísně. Také existují rozdíly v náchylnosti k plísni mezi jednotlivými odrůdami. Nezbytným opatřením k omezení plísně je dostatečná vzdálenost řádků (alespoň 30 cm), přispívající k lepšímu provzdušnění porostu a tedy i k rychlejšímu osychání.

Plíseň cibulová

 

INSPIROMAT

INFINITO®

Infinito® je fungicidní přípravek, který je zajímavý svým zaměřením na zeleninu. Je určen pro účinnou ochranu brambor, rajčat, okurky a cibule proti plísním. Patogenní houby jsou likvidovány v několika fázích vývojového cyklu. Je odolný proti dešti. Působí preventivně i kurativně (léčebně) 24–48 hodin po zasažení infekcí.

Previcur® Energy – zelenina

Systémový kombinovaný fungicidní přípravek působící proti půdním a listovým chorobám, které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin. Je ideálním řešením k ochraně okurek proti plísni okurkové, košťálové zeleniny proti plísni zelné a půdním houbám Oomycetes (Previcur energy okrasné rostliny), salátu proti plísni salátové.

Text a foto: Jan Kopřiva