Zahrada

Lidové pověry

Třešňové větévky při troše štěstí vykvetou na Štědrý den bílými kvítky a přinesou neprovdané dívce příští rok ženicha. S Vánocemi a různými rostlinami jsou však spojené i další pověry…

Připravila: Ludmila Dušková, foto: autorka

Barborky pro nevěsty i čarodějnice

Má-li barborka věštit přesně, musí se nařezat 4. 12. z třešně staré alespoň 10 let v okamžiku, kdy se první sluneční paprsek dotkne obzoru a pak odnést do domu potenciální nevěsty. Rozkvete-li 24. 12., slibuje svatbu do roka a do dne, pokud rozkvete dřív, pak každý den znamená zkrácení lhůty o měsíc. Jiná lidová pověra používala barborky k odhalování čarodějnic. Stačilo při jitřní mši rozkvetlý proutek stočit do kruhu a podívat se skrz něj na věřící – čarodějnice budou stát zády k oltáři.

Zlatice vypoví o bohatstvízlatice

Snad díky svému názvu či barvě květů odpovídá zlatice o Vánocích na otázky spojené s bohatstvím a dostatkem. Větévky musíme nařezat o půlnoci v předvečer svátku sv. Mikuláše a dál s ní zacházet jako s barborkou. Pak odhalí o Štědrém večeru mnohá finanční tajemství. Otázky však musíme formulovat tak, aby odpověď zněla ano či ne. Jedna větévka odpoví pouze na jednu otázku. Aby se nám větévky a otázky nepopletly, označíme si je například barevnými stužkami a poznamenáme si, co jednotlivé barvy znamenají. Otázky ale nesmíme nikomu prozradit nebo bude předpověď neplatná. Pokud o Štědrém dnu vyraší listy, budete se muset v následujícím roce velmi namáhat, abyste si udrželi obvyklý životní standard. Vyraší-li květy, čeká vás v dalším roce dostatek a bohatství.

Uschne-li větvička, budete muset šetřit a utěšovat se, že po hubených letech následují tučné. Stejné vypovídací schopnosti má přitom i kdoule.

brizaBříza prozradí, zda jste zdraví

Pomocí březových větévek zjistíme svůj zdravotní stav v příštím roce. Zřejmě pro její nenáročnost, odolnost a léčivé účinky jí lidé přisoudili právě tuto věštbu. Větvičky nařežeme rovněž 4. 12. a doma je dáme do sklenice s vodou. Vyraší-li o Štědrém dnu drobné lístečky, budete se celý následující rok těšit pevnému zdraví a dobré náladě.

Vyzkoušet se dá cokoli…magnolie

Kdo si nechce na Štědrý den zavěštit nebo má chuť vyzkoušet něco nového, může nařezat větévky prakticky kterékoliv dřeviny a dočká se kvítků nebo zeleně – višeň, švestku, meruňku, trnku, broskvoň, hrušeň, jabloň, svídu, dřín, tamaryšek, kdoulovec a další. Termín řezu je stejný – začátek prosince. Před uříznutím ale větévku nejprve prohlédněte, zda má vůbec květní pupeny, aby se nám pak jen nezelenala…

Magnolie

Článek z RPN č. 12/2010