Zahrada

I divoká zvěř může v zahradě nadělat škody. Jak před ní ochránit vaše dřeviny?

Zima je pro stromy v mírném pásmu obdobím vegetačního klidu. Jejich růst se zastaví a na první pohled se zdá, že v celé zahradě nastane úplný klid. Avšak…

Laně v zahradě v zimě
Zdroj: Shutterstock

Zatímco my slavíme v kruhu blízkých nejoblíbenější svátky v roce, stromy venku čelí vrtochům počasí, silným mrazům, ale i mnoha zvířatům, pro která představují zdroj potravy. V ohrožení jsou především mladé výhonky a kůra stromů, ale některá zvířata dokáží nenápadně zdecimovat i kořeny. Tak se může stát, že při jarní prohlídce najdeme naše stromky poškozené.

Ohryzání kůry

Nejčastěji dochází k poškození ohryzem zvěří, která si pochutnává na šťavnaté kůře kmenů. Děje se tak především v době zimy s vysokou sněhovou pokrývkou, která zvěři znemožňuje dostat se k nižší vegetaci. Potom konzumuje nejen kůru, ale i lýko a pletivo stromů.

Často tak poškodí kmen po celém jeho obvodu. Pokud i dřevina přežije, zůstane po zbytek života oslabená a mimořádně náchylná k napadení různými houbovými onemocněními. „Pachateli“ jsou hlavně jelení, srnčí, dančí a mufloní zvěř a zajíc polní.

kmínek bez kůry
Zvěř dokáže mladé kmínky a větvičky zbavit kůry, čímž je může zničit. | Zdroj: Shutterstock

Významným faktorem, který v posledních letech zvyšuje míru poškození dřevin, je příliš vysoký stav této zvěře. Ráda se zdržuje v okolí lidských sídel, v důsledku vábení na krmiště, odkud proniká i do zahrad, sadů a polí. Zvýšený výskyt je možné pozorovat i v lokalitách, kde jsou živočichové často vyrušováni nebo je bráněno jejich volnému pohybu krajinou.

Zdržují se potom déle v místech, která považují za bezpečná, a je-li jich mnoho, mohou nám, hospodářům a zahrádkářům, napáchat značné škody. Individuální mechanická ochrana spočívá v důkladném oplocení pozemku nebo v obalování báze kmenů přírodními či umělými materiály.

Podmínkou jejich aplikace je, aby nebránily růstu stromů do šířky. V současnosti se nejčastěji využívají plastické síťoviny, které vydrží i několik let. Je možné využít i chemické repelenty. Doporučeny jsou ty na přírodní bázi, jejichž účinnou látkou je například kapsaicin obsažený v papričkách chilli.

Zajíc v zimné přírodě
Zdroj: Shutterstock

Likvidace letorostů

Významným ohrožením pro růst a vitalitu stromů je i ohryz, především mladých letorostů dřevin, jejich terminálních částí (vrcholů) a bočních větviček. Poškozovány jsou i pupeny budoucích listů či květů. Tento problém je příznačný především pro sazenice a mladé stromky.

Takto mohou dřeviny poškozovat i zajíci, kteří se k vyšším větvičkám dostanou díky vyšší, na povrchu zmrzlé, sněhové pokrývce, po které chodí. V těchto podmínkách snadno překonají i nižší ploty či jiné zábrany. Když máme zahradu v lokalitě s vysokým výskytem zvěře, berme to v úvahu během konstruování oplocení. Na ochranu terminálních částí stromků je možné použít plastické chrániče a manžety v kombinaci s takzvanými polynetovými pletivy.

Také kořeny mohou být cílem

Zatímco kmeny a větve poškozují dobře viditelní živočichové, spodní část kmenů a kořeny ohrožují různí hlodavci, o kterých často nějaký čas ani nemusíme vědět. Ačkoliv bychom očekávali, že v zimě budou ve stavu hlubokého spánku, mírné zimy způsobují pravý opak.

Když i napadne silnější vrstva sněhu, nerušeně vytvářejí chodbičky pod ním. Sníh jim slouží jako izolace před často výrazně chladnějším vzduchem. Pokud se sníh drží déle, je velmi náročné odhalit poškození. Zjistíme ho až na jaře.

Škody mohou být napáchány nejen pod zemí, ale i na úrovni půdy či těsně nad ní. Všechna opatření proti hlodavcům jsou založena na preventivní bázi. Kromě plastových pletiv je možné jako ochranu kořenů využít desky, zídky či koše ze zaječího pletiva, které zabrání podhrabání se ke kořenům.

Ačkoliv jde o metody náročné na realizaci, v konečném důsledku to může být jednodušší než sadit na stanovišti strom na více pokusů. Nezapomínejme, že zahrada je místo, kde se snažíme žít v souladu s přírodním prostředím. Také proto volíme chemické formy ochrany až v absolutně nevyhnutelných případech, a ne jako první volbu.

Divoká zvěř mezi stromy
Zdroj: Shutterstock

Jak chránit v zimě dřeviny v zahradě před škodami způsobenými živočichy

  • Pokud se rozhodnete použít repelenty a jiné pachové nátěry na kmeny stromů, měňte je alespoň každý druhý rok. Zvěř si totiž může na ochrannou směs zvyknout a následně ji začne ignorovat.
  • Při ochraně jednotlivých stromů pletivem nevyužívejte jen pletivo s velkými oky, ale doplňte ho i drobným zaječím pletivem. Kromě zvýšení účinnosti dosáhnete i toho, že se do pletiva nezachytí menší živočichové, například ježci.
  • Před výsadbou stromů v nové lokalitě se poptejte okolních hospodářů, zda a jaké problémy s poškozováním zvěří zde zažili. Mohou vám poradit, čeho se vyvarovat při výsadbě a na co si dát větší pozor.
  • Dbejte o ochranu dravců ve vašem okolí. Právě různí draví ptáci jsou významnými predátory drobných savců a přispívají tak k jejich přirozené regulaci. Přilákat je můžete na specializované ptačí budky osazené vysoko na mohutných stromech v okolí pozemku. Pomáhá i instalace vysokých bidel, na kterých mohou sedávat a rozhlížet se po kořisti.
  • V teplejších oblastech žijí i užovky stromové, naši největší hadi, kteří se specializují na lov hlodavců. Ty jsou významným pomocníkem člověka už od dávných časů.

Text: Mgr. Adrian Purkart
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Zahrada prima nápadů