Zahrada

Bakterie a enzymy SUBIO EKO: užiteční pomocníci pro zahradu i dům

Určitě už jste někdy slyšeli či četli o malých užitečných pomocnících, které sice pouhým okem nevidíte, ale práci, kterou zastanou třeba při čištění odpadních systémů v domě, v žumpách, septicích a v domovních čistírnách odpadních vod, přehlédnout nelze.

O bakteriích a enzymech si chceme dnes popovídat a blíže Vás s nimi seznámit právě proto, že je jaro a na zahradě se začíná intenzivně pracovat. Majitelé domků, chalup a zahrádek určitě přivítají zajímavé informace o těchto užitečných pomocnících, neboť jim mohou pomoci s častými problémy, jako jsou např. nesnesitelný zápach z domovní žumpy či čistírny odpadních vod, špatně protékající či zcela ucpané domovní sifony a následné odpady, atp.

Bakterie a enzymy se živí organickým odpadem, dovedou tedy zlikvidovat hustý obsah v jímce, nastolit správný chod domovní čistírny a udělat pořádek v odpadech.  Zeptali jsme se odborníků a oslovili výrobce bakterií a enzymů, firmu SUBIO EKO s.r.o.. Jejich bakterie a enzymy pracují v těchto zařízeních nejenom v létě, ale i v zimě. Jsou velmi silné, odolné a pro majitele výše zmíněných odpadních zařízení představují nejenom ekologické řešení problémů, tzn., že šetří přírodu, ale v neposlední řadě i finanční přínos, poněvadž dokážou svým působením oddálit či zcela vyloučit vývoz organických nečistot z těchto zařízení. Jejich slogan vystihuje poslání, které užitečné bakterie přináší: Zkuste řešení bez chemie, nechte pracovat přírodu.

Tyto bio přípravky jsou určeny nejenom pro běžnou domácnost, dům a zahradu, ale i pro restaurace, hotely, vývařovny, potravinářský průmysl, zemědělství, chovy hospodářských zvířat, bioplynové stanice, městské či obecní čistírny odpadních vod, kanalizační odpadní systémy, atp. V každém z odvětví si najdou své uplatnění.
Jedná se přátelské bakterie a enzymy, které dokáží ekologickým způsobem rozkládat organickou hmotu bez použití chemických přípravků, čistě na přírodní bázi a tak tedy jejich používáním opravdu životní prostředí šetříme.

Je aplikace těchto bakterií a enzymů jednoduchá?

Velmi jednoduchá, stačí jen tuto směs mikrobiologických kultur oživit dle návodu ve vlažné vodě po určenou dobu cca 20-ti minut a směs je připravena k aplikaci dle návodu. Pokud se jedná o tekuté enzymy, ty se aplikují buďto pomocí rozprašovače, nebo nalitím přímo do určených míst.

Jak tyto přípravky přesně fungují?

Výrobky firmy SUBIO EKO s.r.o. jsou skoro všechny určené na čistění odpadní hmoty a usazenin organického původu, buďto v odpadních systémech, anebo ve vodním prostředí, jako jsou např. akvária, zahradní jezírka, nádrže, rybníky. V praxi to znamená, že se bakterie touto odpadní hmotou, zjednodušeně řečeno, živí.
Konkrétně mikroorganismy, obsažené v novince TABLETA pro žumpy, septiky, domovní čistírny , jsou velmi silnými bakteriálními kmeny, které se z tablety průběžně pozvolna uvolňují do prostředí, svým působením nastolí v jímkách pořádek, upraví biologické pochody, odstraní zápach a vše vyčistí.  Snesou dokonce i občasnou sanaci – desinfekci.

Mohou se při používání bakterií a enzymů využívat i běžně dostupné čistící prostředky?

Jestliže se rozhodnete používat tyto naše silné užitečné bakterie a enzymy pro ekologické čištění Vašich odpadních systémů, opravdu se nemusíte vzdát běžných chemických čistících prostředků pro úklid v domácnosti. Je třeba si jen uvědomit, že tyto bakterie jsou sice neviditelnými, ale živými pomocníky a co jim škodí, jsou antibakteriální a desinfekční prostředky, které se velmi hojně používají ve WC mísách. Tyto prostředky pak naruší probíhající přírodní proces rozkladu a ničí bakterie s kladným účinkem a ty pak nemohou dokončit čištění jímky tak, jak mají. Je proto nutné vyvarovat se těchto desinfekčních přípravků ve WC mísách a k čištění toalety použít např. přípravek na bázi přírodních enzymů, který naše společnost SUBIO EKO s.r.o. nabízí pod názvem Bezchlorový WC čistič a který neničí naočkované bakterie v jímkách, ba naopak, ještě je svými enzymy podpoří v práci.

Pomáhají bakterie a enzymy i jinde, než v septicích, žumpách a odpadních systémech? Popř. jaké produkty se v dané problematice hodí nejlépe?

Vysoce účinné a užitečné přírodní bakterie a enzymy, které dodává naše firma SUBIO EKO s.r.o., jsou výtečnými pomocníky pro domácnost, pěstitele, chovatele, zahrádkáře, chataře a chalupáře, taktéž pro zemědělský, potravinářský a masný průmysl, kanalizační systémy, bioplynové stanice, průmyslové čistírny odpadních vod, atp. Jejich použití v běžných domácnostech zastupuje přípravek SeptiClean, který čistí žumpy, septiky, jímky. Novinka – tableta FreeFlo Pills, která snese i občasnou desinfekci je takovým malým doktorem, který uzdraví špatně fungující odpadní systémy. PRO ODPADY A SIFONY s Urychlovačem čistí odpady a následné potrubí. PRO DOMOVNÍ ČOV s Urychlovačem udržuje správný chod domovní, ale i průmyslové čistírny odpadních vod, PRO SUCHÉ ZÁCHODY s Urychlovačem eliminuje obsah a zápach v těchto zařízeních, ZAHRADNÍ JEZÍRKA – Aqua CB čistí zahradní jezírka, vodní nádrže, rybníky, pomáhá preventivně proti tvorbě řas a sinic. AKVÁRIA – SanniSparkle čistí vodu v akváriích a udržuje jejich biologickou rovnováhu. KOMPOSTY  – Oxygenator urychluje kompostování bez hnilobných procesů a bez přehazování a zúrodňuje půdu, STÁJE CHOVY – Sannisty je určen pro malé i velké chovatele hospodářských zvířat, kdy odstraňuje zápach a usnadňuje práci při chovu. Přípravky FatCracker a LIKVID – rozklad tuků odstraňují tukové nánosy v odpadních systémech a lapačích tuků, SUBIOEFEKT zvyšuje tvorbu bioplynu v bioplynových stanicích, SANNIFRESH je určen pro ekologickou náplň do přenosných toalet, plně nahrazuje chemické náplně a přípravek STOP PLÍSNÍM, STOP ZÁPACHU A STOP SKVRNÁM můžeme použít kdekoliv a na jakýkoliv materiál. Také vyrábíme biopřípravky, pomáhající chovatelům koček, psů, ptáků a drobných hlodavců v odstranění zápachu z těchto chovů. Výrobky firmy SUBIO EKO lze tedy opravdu použít vždy a všude s jistotou, že nepoškozují životní prostředí svým působením, neškodí lidem, zvířatům, rostlinám.

Tyto biopřípravky jsou ekologické, biologické, šetří přírodu a v neposlední řadě i peníze. Jen si vzpomeňte, kolik jste zaplatili např. při vývozu vaší žumpy či septiku. Používáním přípravků firmy SUBIO EKO, s.r.o. značně prodloužíte dobu vývozu žumpy a u biologických septiků většinou vývoz úplně odpadá, jelikož přepadem, či trativodem odchází přes zemní filtr „čistá“ nezávadná a přírodu nezatěžující voda. Zkuste řešení bez chemie a nechte pracovat přírodu. Více o těchto přípravcích se dozvíte na webu firmy SUBIO EKO.