Dům a stavba Poradna

Jak správně zhotovit úžlabí?

Příprava střešní plochy v úžlabí má určitá pravidla. Jaké? Dozvíte se v našem článku přímo od odborníka.

úžlabí na střeche

Hydroizolační folie

Příprava střešní plochy v úžlabí má určitá pravidla. Na kontralatě úžlabí, které jsou osazeny přibližně 20 cm od osy úžlabí, je potřebné natáhnout samostatný pás pojistné hydroizolační fólie, který brání vniknutí vody do konstrukce.

  • Fólii připevněte na kontralatě pomocí sponkovačky na dřevo.
  • Pokračujte s ukládáním pojistné hydroizolační fólie na střešní plochu. V místě překrytí hydroizolační fólie přelepte těsnicí páskou. Hydroizolační fólii na spodním konci úžlabí ořežte do požadovaného tvaru.
  • Na střešní plochu osaďte kontralatě, nalepte pod ně těsnicí pásku. Mezi kontralatěmi osazenými na střešní ploše a úžlabovými kontralatěmi ponechte mezeru přibližně 5 cm jako větrací a odtokový žlábek.
  • Potom můžete vyhotovit laťování. V místě úžlabí je potřebné vytvořit plné bednění nebo zhustit laťování tak, aby tvořilo pevný podklad pod pás úžlabí.
  • Tvar pásu úžlabí před uložením upravte podle potřeby a osaďte na pevný podklad tak, aby v oblasti okapu lícoval s okapovými taškami. Pás úžlabí připevněte na střešní latě pomocí příchytek a hřebíků. V žádném případě ho nesmíte hřebíkem propíchnout. Jednotlivé pásy musí být dostatečně překryté.
  • Po připevnění upravte délku pásu. Taška by měla přesahovat pás úžlabí minimálně o 10 cm.
  • Na obě strany úžlabí přilepte samolepicí těsnicí pás, který musí být dostatečně překrytý taškou, aby nebyl vystaven UV záření.
  • Všechny tašky v úžlabí musí být přichyceny na latě. Malé zlomky tašek se přichycují speciální příchytkou nebo drátem, který se připevní hřebíkem na lať. Pokud jsou u daného modelu v nabídce poloviční tašky, je dobré je použít. Předejdete tím velmi malým zlomkům. Tašky v místě úžlabí ořežte pomocí okružní pily na požadovaný tvar rovnoběžně s osou úžlabí.


Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů

Náš tip: Dodatečná montáž protisněhových opatření na maloformátovou plechovou střešní krytinu

Zeptejte se

Tipy posílete na poradnarpn@jagamedia.cz

Napište nám

Máte osvědčený zlepšovák? Ukažte svou vychytávku i ostatním čtenářům!