Interiér

OKENNÍ FOLIE A JEJICH VYUŽITÍ

Okenní fólie dokáží POMOCI tam, kde jsou EXTREMNÍ požadavky na bezpečnost nebo mikroklimatické PODMÍNKY.

Protisluneční fólie se používají na všechny skleněné plochy, kde hrozí přehřívání interiéru v teplých jarních a letních měsících.  Jsou také velmi vhodné tam, kde je třeba snížit nákladné výdaje za provoz klimatizace.Vyrábějí se jak v  interiérovém, tak exteriérovém provedení. Nejúčinnější proti slunci je exteriérové řešení, avšak ne všude je možno instalovat fólie na vnější stranu skla, proto je nabízena i interiérová verze. Protisluneční fólie zadrží až 80% sluneční energie. Jsou k dispozici v různých barevných provedeních a světelných odstínech.

Vlastnosti:

Působí jako pasivní klimatizace;
snižují průchod sluneční energie a přehřívání místností ;
zabraňují přímému oslnění;
vylepšují design oken i celé budovy;
snižuji riziko poranění střepy při rozbití skla;
zadržují až 99% škodlivého UV záření;
tvrzená protioděrová vrstva.

PRO BEZPEČNOST I OCHRANU

Bezpečnostní a ochranné fólie jsou hospodárným řešením pro dodatečnou ochranu lidí, budov, majetku, vysoce hodnotného zařízení a materiálu. Fólie chránící před tříštěním, poskytuje ochranu všude tam, kde hrozí těžká poranění, např. vstupní dveře, vestibuly a také tam, kde se najednou shlukuje více osob, především pak dětí. Dále se používá i pro ochranu výroby, kde by při případném rozbití okolního skla mohlo dojít ke kontaminaci vyráběných produktů drobnými střepy, především v potravinářství. Podle typu fólie může být dosažena až několikanásobně vyšší pevnost skla.

Vlastnosti:

Snižují riziko vykradení i náhodného rozbití skla, po rozbití zůstává sklo neprostupnou překážkou;
chrání proti zranění rozbitým sklem;
v případě rozbití drží skleněnou plochu pohromadě;
chrání proti účinkům tlakové vlny;
zadržují až 99% UV záření;
bezpečnostní fólie SMC AX je atestována v bezpečnostní kategorii P2;
doporučeny a uznávány pojišťovnami;
možno aplikovat dodatečně na stávající prosklení, není nutná výměna skel;
tvrzená protioděrová vrstva.

KDYŽ JE TŘEBA SOUKROMÍ

Speciální folie pro privátní účely zabezpečí dostatek soukromí v ordinacích, na toaletách, u přepážek ve finančních ústavech i u nízko umístěných oken. Instalují se z interiéru všude tam, kde je třeba zneprůhlednit skleněné plochy při zachování maximálního prostupu světla. Nahrazují např. pískované sklo.

Vlastnosti:

Zajištění částečné nebo úplné neprůhlednosti při maximální propustnosti světla;
různé odstíny (matná bílá, bronzová, stříbrná…);
snižuji riziko poranění střepy při rozbití skla;
Zadržují až 99% UV záření;
tvrzená protioděrová vrstva.

SBOHEM TEPELNÝM ZTRÁTÁM

Tepelně-izolační folie představují hit současnosti. Neustále rostoucí náklady na vytápění se tímto řešením rázně omezí. Neopomenutelnou výhodou je fakt, že brání přehřívání interiéru v letním období.

Vlastnosti:

Snižují tepelné ztráty okny až o 25%, prakticky nahrazují 3. sklo;
nejuniverzálnější systém, který nevyžaduje výměnu skel;
vysoká prostupnost světla, nemění přirozené osvětlení místnosti;
snižují průchod sluneční energie až o 50%;
účinek pasivní klimatizace;
snižuji riziko poranění střepy při rozbití skla;
zadržují až 99% škodlivého UV záření;
tvrzená protioděrová vrstva.