Interiér

Jak si nezruinovat peněženku kvůli zaviněným nehodám

Povinnost zaplatit jinému člověku náhradu za ublížení na zdraví nebo škodu na majetku vás může potkat velice snadno i při sebevětší opatrnosti: stačí voda vyteklá z vaší pračky a vytopený soused o patro níž, zkrat na rychlovarné konvici, který zapříčinil požár v okolních bytech, nebo váš pes, který pokousal náhodného kolemjdoucího.

„Upozorňujeme, že nový občanský zákoník výrazně zvětšuje prostor pro nároky poškozených. Náhrady škod na zdraví i na majetku proto mohou představovat značnou zátěž pro rodinný rozpočet. Pokud ovšem nemáte pojištění proti rizikům z běžného
občanského života. Pojištěný klient naopak může tyto starosti nechat na nás, škody za něj uhradíme. Za pojistné přitom platíte od pouhé jedné koruny za den,“ říká Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny.

Hrozí několikanásobně vyšší náhrady škod oproti minulosti

Pojištění občanské odpovědnosti se vám bude hodit v nejběžnějších životních situacích, například při vedení domácnosti nebo zábavných rekreačních aktivitách – cyklistice, jízdě na koni nebo třeba lyžování. „Vezmeme-li nyní
v potaz pouze újmy na zdraví, maximální výše náhrad určená vyhláškou ministerstva zdravotnictví bývala silně podhodnocená. Například těžkému otřesu mozku odpovídala částka pouhých 7200 korun. Nový občanský zákoník však umožňuje soudci, aby částku za odškodnění i několikanásobně navýšil, uzná-li to za vhodné. Při určování výše náhrady může zohlednit i fakt, zda
je poškozenou osobou například dvacetiletá matka-samoživitelka nebo čtyřicetiletý podnikatel. Paušální limity pro výpočet náhrad za ublížení na zdraví už neplatí,“ říká Ponertová.

Nevinné venčení sousedova psa se vám může nepěkně prodražit

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje i na újmy na zdraví, které způsobí vaše nebo vámi opatrované domácí zvíře. K častým případům patří pokousání náhodného kolemjdoucího psem.  Nový občanský zákoník tyto
události, oproti staré verzi, výslovně upravuje. Pokud váš pes zraní během venčení nějakého člověka, dá se dle pravidel zdravého rozumu správně předpokládat, že zodpovědnost ponesete vy jakožto vlastník zvířete. Náhradě
škody se však nevyhnete ani tehdy, když někoho zraní pes, kterého venčíte svému kamarádovi a nejste prokazatelně jeho majitelem.

Poškození mají rozšířené právní možnosti

Nový občanský zákoník přináší také další změnu. Rozšiřuje právní možnosti poškozených, kteří si nyní mohou zvolit formu náhrady škody, například pokud sousedovi omylem vysklíte při kopané okno míčem. „Někomu vyhovuje peněžitá
kompenzace, jinému zase uvedení do původního stavu, což v sobě tak jako tak zahrnuje řadu finančních výdajů: například objednání skleněné tabule, dopravu nebo práci sklenáře. Speciální postavení pak zaujímají tzv. věci zvláštní obliby: jde například o vzácnou rodinnou vázu předávanou z generace na generaci již po tři staletí, kterou rozbije na návštěvě vaše dítě. Soudce pak nemusí určovat výši náhrady jen podle tržní hodnoty vázy, ale i osobního významu, který předmět pro poškozeného má,“ uzavírá Ponertová.

Příklad újmy na zdraví, Karel N., 55 let, Praha: Pes pana Karla na jedné z procházek velmi vážně pokousal náhodného kolemjdoucího. Vzniklá újma na zdraví dosáhla částky 120 tisíc korun. Dle občanského zákoníku poškozený
uplatnil náhradu škody po panu Karlovi, kterému zvíře patřilo. Pan Karel neměl pojištění odpovědnosti a tak musel zaplatit náhradu újmy z vlastní kapsy.

Příklad škody na majetku: Martina S., 42 let, Žatec: Paní Martina zapomněla zavřít kohoutek v kuchyni a vyplavila sousedy, voda jim zničila nejen malbu, ale také elektroniku a škoda dosáhla 72 tis. Kč. Pokud by paní Martina
neměla pojištění odpovědnosti, musela by škodu zaplatit ze svého.

Příklad finanční škody, Petra V., 23 let, Plzeň: Slečna Petra se rekreačně věnuje cykloturistice. Na cyklostezce se bohužel svojí vinou srazila s jiným cyklistou, jehož zranění si vyžádalo pracovní neschopnost a s tím
související ušlý výdělek. Protože Petra neměla pojištění odpovědnosti, musela poškozenému tuto finanční škodu uhradit.