Dům a stavba Interiér

Co dodržet, aby krb příjemně hřál

Vyhřívat se u krbu už není jen romantickou scénou, kterou můžete zažít jen při sledování filmu. Abyste si však užili kouzlo ohně ve vlastním krbu, je nutné dodržet jisté zásady.

topení dřevem

Při výběru krbové vložky by vzhled a finance neměly hrát prim. Prvořadý je výkon a účinnost vytápění. Na stanovení výkonu je důležité rozhodnout se, zda má spotřebič sloužit jen na občasné, nebo permanentní vytápění.

Kromě výkonu je nutné sledovat i účinnost. Tak jako při koupi auta, i zde jsou důležité provozní náklady, nejen pořizovací cena. U auta se orientujeme podle spotřeby pohonných hmot na 100 km, u krbů zase podle jejich tepelné účinnosti. Tato by se měla pohybovat nad 80 %. Výrobek s účinností pod 60 % může zvýšit náklady na provoz téměř stoprocentně, což je často mnohem víc než pořizovací cena samotného krbu. Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba myslet i na obsah emisí. Samozřejmě, výrobek musí být certifikovaný. Údaje o výkonu, účinnosti a emisích musí výrobce uvádět v návodu.

topení dřevem

Výkon krbové vložky (v kW) závisí i na velikosti prostoru, který má vytopit. Při podcenění přepočtu se totiž mohou později vyskytnout problémy při jejím provozu.

Spotřebič může mít zbytečně velký tepelný výkon pro prostor, v němž je umístěn, a tehdy se většinou provozuje při sníženém tepelném příkonu. Nebo naopak, spotřebič má příliš malý tepelný výkon, což vede k jeho tepelnému přetěžování (spotřebuje víc paliva, vzduchu). Při provozu necertifikovaného spotřebiče s nízkou tepelnou účinností, kde teplo uniká do komína, je vyšší spotřeba paliva. Samozřejmě, i rychlé zanesení skla je důvodem k reklamaci. Sklo na krbu má zůstat čisté, a pokud se během roztápění zanese, tak na kvalitním výrobku se při dosažení optimální teploty očistí – vypálí. Velmi častým problémem bývá i netěsnost výrobků, jejímž vlivem nelze regulovat výkon spotřebiče. Ne všechny vzniklé problémy se však dají řešit dodatečně, ale zmiňovanou netěsnost lze opravit výměnou těsnicí šňůry. Někdy se však reklamaci nekvalitního nebo nevhodně zvoleného spotřebiče jednoduše nevyhnete.

topení dřevem

I krbové vložky podléhají záruce. Jsou však situace, kdy výrobce může odmítnout reklamaci.

Tyto informace jsou vždy uvedeny v návodu na obsluhu. Výrobce neakceptuje reklamaci na spotřebič v případě nesprávného provozu, jako například když se používá větší množství paliva, než se doporučuje, taktéž větší množství spalovacího vzduchu, kdy se používají nevhodné druhy paliv, kdy se dělají neoprávněné a neodborné zásahy, případně pokud připojení na komín nebylo zrealizováno podle platných norem apod.

Pokud plánujete stavět dům a předem víte, že v něm chcete mít krb, je třeba s ním počítat už v projektu.

Musíte totiž zvážit množství faktorů: například výkon s ohledem na energetickou spotřebu domu, umístění komína, skladu paliva a podobně. Pokud má krb sloužit jako hlavní zdroj tepla (v případě teplovodních a teplovzdušných krbových vložek), je vhodné soustředit ho co nejvíc v centru domu, aby se teplo rovnoměrně šířilo. Při využití krbu jako doplňkového vytápění, například na navození dobré nálady v obýváku, může být umístěn i na obvodové stěně. Pamatujte však, že krb se nesmí umisťovat v prostorech, v nichž není dostatečný přívod spalovacího vzduchu (s těsně uzavřenými okny a dveřmi). Kvalitní výrobky lze napojit na externí přívod vzduchu. Kvůli bezpečnému provozu je třeba dbát i na dodržení minimální vzdálenosti od hořlavých předmětů (nábytek, dřevěná podlaha, dřevěný obklad).

topení dřevem

Přílišné zakouření uvnitř krbu, pronikání kouře do místnosti a podobně. Příčinu lze hledat…?

Přílišné zakouření může být způsobeno nesprávnou konstrukcí ohniště včetně nesprávného přívodu spalovacího vzduchu a nesprávného odvodu spalin, ale i používáním vlhkého paliva. Pronikání kouře do místnosti může souviset s netěsností spotřebiče hlavně v oblasti dvířek, s příliš malým tahem nebo s nesprávným používáním spotřebiče. V tomto případě je nutné ihned přestat používat výrobek, protože hrozí udušení, a je nutné zavolat kominíka.

V kostce

Většina spotřebičů (krbová vložka, kachlová kamna) je konstruovaná na spalování suchého tvrdého dřeva, hnědouhelných či dřevěných briket. Zakázané je spalování odpadu, hlavně plastů. Na roztápění je zakázané používat líh, benzín a jiné hořlavé kapaliny.

Podlahu před dvířky ohniště je nutné chránit krytinou z nehořlavého materiálu. Ta se musí rozprostírat minimálně 50 cm dopředu a 30 cm od dvířek ohniště. Může to být například tvrzené sklo (pokud nechcete rušit jednolitost laminátové podlahy keramickou dlažbou) nebo ocelová podložka.

Revizi komína a krbu je nutné provést po každé vytápěcí sezóně. Je to určeno zákonem. V případě požáru totiž pojišťovna nemusí odškodnit domácnost.

topení dřevem

Jak na popel

Vyčistit kamna, krb, gril či kotel vám pomůže speciální vysavač na vysávání popela, dokonce i ze špatně přístupných míst. Zabraňuje rozvíření popela a jeho rozprášení po místnosti. Zvládne vysávat i suché nečistoty, například hobliny, kovové piliny či jiný drobný odpad z dílny, ale i kousky omítky uvolněné při úpravách stěny před malováním a při vrtání.

Text: redakce
Foto: isifa/Shutterstock, Pixabay