Dům a stavba

Vrata jsou čtvrtý rozměr garáže

Moderní garážová vrata musí v prvé řadě dobře zabezpečit garáž a dům proti vloupání a zajistit pohodlnou obsluhu. Ale to dnes již nestačí. Vrata také musí splnit stále vyšší nároky na tepelnou a zvukovou izolaci a v neposlední řadě přispět ke vzhledu domu. Obvykle se dodávají na míru podle rozměru stavebního otvoru, ale některé typy je možné stávajícímu otvoru přizpůsobit.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archivy firem Hörmann, Lomax a Trido

Při výběru garážových vrat je třeba přihlédnout i ke konkrétním nárokům na užívání garáže. Jiné požadavky budeme klást na vrata pro samostatně stojící a nevytápěné garáže a jiné například pro garáže v novostavbě, jejichž součástí je kutilská dílna. A podle čeho konkrétní vrata vybíráme?

Podle konstrukce

Podle konstrukce a způsobu manipulace se garážová vrata dělí do několika základních skupin:

– Křídlová: Jedno nebo dvoukřídlá vrata jsou vsazena do kovového rámu vezděného do stavebního otvoru.   Při správném provozu a údržbě (nátěrem) dlouhodobě plní svou funkci. Při otevírání však zaujímají větší prostor, než jiné typy.

– Sekční: Jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajíždějí na vodících kolejnicích pod strop. Lze do nich integrovat vstupní dveře.

– Posuvná:  Jde vlastně o sekční vrata, kde jsou panely postaveny svisle a zajíždějí podél stěny garáže. Zde v podstatě nezáleží na šířce otvoru, lamely nejsou namáhány tolik, jako u sekčních garážových vrat otvíraných nahoru.

– Výklopná: Výklopná vrata se pohybují na čepech a pomocí pákového mechanismu se vyklopí pod strop do vodorovné polohy. Výklopná vrata lze dobře uplatnit i při rekonstrukci garáže, protože nemají zvláštní nároky na konstrukci otvoru.

– Rolovací: Vrata jsou sestavena z úzkých lamel a pracují na principu okenní rolety. Předností je zachování prostoru pod stropem garáže, Jsou vhodná i do starších objektů a do stávající garáže, ale neumožňují zabudovat průchodné dveře. Stále oblíbenější variantou jsou tzv. průmyslová rolovací vrata s hliníkových či ocelových lamel.

Vrata podle své konstrukce je možno doplit větracími mřížkami, okénky, polepy, dalšími bezpečnostními prvky a podobně.

Důležitý je design

Vrata mohou svojí povrchovou úpravou významně dotvářet design průčelí domu. Přitom je vhodné sladit provedení vrat s vchodovými dveřmi, okny a barevným konceptem fasády.

Běžná garážová vrata jsou obvykle z ocelového plechu a plastu, kvalitnější z hliníku, ale také z dřevěného masivu. Ocelová či hliníková vrata jsou odolnější, ale postrádají přírodní vzhled dřeva, dřevěná zase mohou podlehnout vlivu prostředí. Řešením je dřevní vlákno nalisováno na kovový základ. Další možností je pokrytí povrchu plastovou fólií, která strukturou a barevností věrně vzhled dřeva napodobuje.

Zajímavou novinkou je povrchová úprava s prolisem jemné drážky, vhodná pro domy s moderní architekturou. Vhodně zvolené prosklení garážových vrat podtrhuje individuální vzhled fasády a zároveň prosvětluje vnitřní prostor garáže.

Jak jsou poháněna

Většina moderních garážových vrat je vybavena zařízením pro manuální i dálkové ovládání, a to s ochranou proti úrazu. Možností ovládání je několik: mechanické (klikou) po odemknutí zámku, na motorový pohon s ručním ovládáním pomocí klíče nebo tlačítek v rámu dveří, nebo na dálkové otevírání z kabiny auta. Elektricky ovládaná vrata mají poměrně nízkou spotřebu energie a tichý chod. Zamykání zpravidla funguje i při výpadku proudu (tj. mechanicky).

Při výběru pohonu by měl být kladen důraz na plynulý chod, bezpečnost a odolnost proti povětrnostním vlivům nebo opotřebení.  Mechanismus ovládání lze dodatečně namontovat téměř do všech typů garážových vrat. Jednou z podmínek je dostatek místa pod stropem na umístění elektromotoru. K vysokému komfortu a bezpečí přispívá spolehlivá vypínací automatika, funkce plynulého zastavení nebo automatické zavírání. Podmínkou je ale instalace světelné závory, která funguje na principu fotobuněk.

Izolační vlastnosti

Garážová vrata mohou být nezateplená či zateplená. Jako tepelně izolační hmota pro izolaci sekcí nebo lamel se obvykle používá polystyrén nebo polyuretanová pěna. Polystyrénová izolace je přilepena k vnějšímu a vnitřnímu plášti sekcí či lamel a je tvarově přizpůsobena. Polyuretan se vstřikuje pod tlakem mezi vnější a vnitřní plášť. Elastická těsnění a podlahové těsnění spolehlivě chrání proti povětrnostním vlivům. Izolační vlastnosti zvyšuje také těsnění mezi jednotlivými vratovými články.

Tepelně izolovaná garážová vrata jsou vhodná pro zateplené samostatné garáže, nebo garáže ve vytápěném objektu. Nezateplená jsou určena pro samostatně stojící garáže, kde se nekladou vysoké nároky na tepelněizolační vlastnosti. Například u kompletně zateplených ocelových vrat je uváděn součinitel prostupu tepla kolem 1,8 W/m2K i méně, u nezateplených ocelových vrat je tato hodnota kolem 6,4 W/m2K.

Zabezpečení vrat

Garážová vrata musí vyhovovat bezpečnost podle normy EN 13241-1. Solidní prodejce o tom na požádání předloží certifikát. Mezi nejdůležitější bezpečnostní prvky patří ochrana proti sevření prstů lamelami. Zvláštní pozornost je věnována i zajištění tažných lan a pružin aby se zamezilo pádu křídla vrat, což je u zvlášť nezbytné svisle se otevírajících sekčních vrat. Pro ještě větší bezpečnost je možné si nechat nainstalovat bezdotykovou světelnou závoru (fotobuňku), která zastaví pohyb vrat, pokud se v zorném poli objeví překážka.

Dalším významným prvkem je ochrana proti vypáčení: Například když jsou garážová vrata zavřená, zámek automaticky zapadne do dorazu vodicí lišty, a podobně. Výrobci současně nabízejí i protipožární dveře z garáže do domu, jež ochrání dům před případným požárem v garáži.

Extra tip: Čtyři funkce ovladače

Designové ovladače s obousměrným systémem zajišťují bezpečný rádiový přenos informace mezi ovladačem a pohonem vrat. Kromě malých verzí s možností nastavení dvou funkcí (otevření/zavření) nabízí firmy i vysílače, u nichž lze nastavit čtyři funkce (i zapnutí a vypnutí osvětlení). Středové tlačítko u ovladačů slouží k dotázání na polohu vrat, kdy díky barevné LED kontrolce zjistíme, zda jsou vrata zavřená (zelená) či otevřená (červená). Ovladače lze kromě klasické černé a bílé pořídit také ve barevném provedení, takže se můžou stát módním doplňkem, nebo je lze barevně sjednotit s interiérem vozu.

Snadná výměna

Při výměně starých křídlových nebo výklopných vrat za nová nemusíme vždy vybourávat zárubeň starých vrat a zapravovat otvor. Nová vrata se montují na vnější straně otvoru a pro montáž se využívá stávající ocelová (dřevěná) zárubeň původních vrat. Po vysazení a odstranění  křídel vrat se z exteriéru osadí nosný rám vodících kolejnic nových sekčních vrat, který stávající zárubeň z exteriéru opticky překrývá.

Užitečné informace:

– Vzhled garáže by měl být podřízen vzhledu domu. Důraz klademe na barevné sladění, materiál a tvarovou harmonii. Přitom vycházíme z místní tradice.
– Plastová pata, jež kryje celou dolní část zárubně, zabraňuje přímému kontaktu s vlhkostí nebo agresivními chemickými látkami a díky tomu zamezuje vzniku koroze.
– Garážová vrata mohou být dodána jen v základovém nátěru, který je však přizpůsoben k dalšímu natírání a moření.
– Důležitá je montáž odbornou firmou, kterou předejdeme špatné funkci a poškození vrat. Běžná údržba není náročná, ale při poruše nebo větším poškození informujeme dodavatele, který poskytuje záruční či pozáruční servis.
– Výrobci dávají zákazníkům možnost podílet se na designu garážových vrat nabídkou kreativních designů s doplňky. Preferují individuální přístup ke každé zakázce, kvalitu a rychlý servis.

Článek z RPN č. 7-8/2013