Dům a stavba

Čechům pomáhají s náklady na bydlení úsporná řešení

Trh s rezidenčním bydlením v České republice v současné době stagnuje. Hlavní překážkou pro rychlejší růst jsou vysoké úrokové sazby hypoték a inflace. Ceny stavebních výrobků a materiálů všeobecně přitom v loňském roce rostly pomaleji než v ostatních segmentech. To vše vede k tomu, že domácnosti se ve větší míře zaměřují na rekonstrukce – rekonstrukční trh už loni táhl rezidenční bydlení, i letos bude o rekonstrukce velký zájem.

Žena sedící na posteli a dívá se z okna
Zdroj: VELUX

Nová okna jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit náklady na vytápění domácnosti. Například pouhou výměnou více než 25 let starých střešních oken za nová může potřeba energie na vytápění klesnout o 24 %, jak zjistil výpočet VELUX na modelovém příkladě podkrovního bytu o velikosti 95 m2, se středním traktem, zateplením 250 mm, osmi střešními okny a orientací jih/sever.

Do rekonstrukcí vedoucích ke snížení spotřeby energií se přitom mohou pustit i nízkopříjmové domácnosti. Dotační program Nová zelená úsporám je totiž od počátku roku rozšířen o variantu Light, která umožňuje žádat o dotace na rekonstrukci i seniorům, příjemcům invalidního důchodu nebo nízkopříjmovým domácnostem, které pobírají příspěvek na bydlení.

Podpora je určena na menší rekonstrukce, které povedou ke snížení spotřeby energií, financovat lze výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střechy, stropu či podlahy. Maximální výše dotace je 150 tisíc korun, např. v případě výměny střešních oken je dotace stanovena na 12 tisíc korun za jedno okno. Program Nová zelená úsporám Light by tak měl pomoci těm nejpotřebnějším, nedostatečným teplem totiž zpravidla trpí ty nejchudší domácnosti. Výhodou nového programu je i jeho menší administrativní náročnost i podpora při poradenství, na které se podílejí obce, úřady práce i sociální služby.

velux.cz

Komerční informace; zdroj: VELUX