Dům a stavba

Pouhá kadibudka již nestačí

Doba, kdy lidé na venkově za každého počasí chodili do suchého záchodu na druhém konci dvora, je nenávratně pryč. Dnešní chalupníci i chalupáři chtějí mít záchod a koupelnu v domě a s tekoucí vodou.

 

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv autora a firem Envi-Pur, Delta. Ing. M. Bureš, Český internet a Henkel

 

Sladit představy, hygienické normy a stavební předpisy s vnitřní dispozicí venkovské chalupy není snadné. Při rekonstrukci se musí vyřešit umístění hygienického zařízení, stavebně-technická realizace a způsob likvidace odpadní vody.

 

Vhodné umístěníWC, záchod, ekologické WC

V chalupě s typickým čtyřdílným uspořádáním je nejvhodnější místo pro záchod a koupelnu ve střední části přízemí, naproti hlavnímu vchodu. Dalším dobrým místem je původní komora.

V některých domech lze k umístění hygienického zařízení využít i bývalý chlév. Tato varianta je z ohledu památkářů většinou bezkonfliktní, problém ale může být příliš dlouhá spojovací chodba. Pokud chceme v chalupě obývat ještě patro či podkroví, pouze jedna toaleta s koupelnou v přízemí obvykle nestačí a musíme postavit alespoň malé WC v patře.

Když uvnitř domu není vhodné místo, musíme koupelnu a WC, případně komoru, šatnu či druhé zádveří, umístit do přístavby. Tu postavíme nejlépe v podobě diskrétního kolmého křídla, krytého sedlovou či pultovou střechou. Architektonický výraz by měl být kultivovaný a s použitím tradičních materiálů.

 

Dispozice a zařízeníWC2

Při dispoziční řešení záchodu a koupelny se vyplatí nešetřit místem a raději nějaký ten decimetr přidat. Omezený prostor můžeme alespoň opticky zvětšit tím, že zařizovací předměty umístíme na osu dveří či okenních otvorů. Prostor vizuálně rozšíří také obklad podlahy z podélně orientovaných obdélníkových obkladaček „na vazbu“, nebo horizontální pásy na stěnách.

Ze stavebního i dispozičního hlediska je vhodné umístit záchody v patře a v přízemí přímo nad sebou: Ležaté svody kanalizace přitom nejlépe skryjeme v zásypech cihelných kleneb, stoupačky nebudeme zasekávat do stěn (zejména kamenných), ale raději je umístíme za vhodnou přizdívku.

Místnost s WC nesmí být přístupná z obytné místnosti, z kuchyně ani z místnosti určené ke skladování potravin. A musí být samostatně a přímo větraná (tedy oknem nebo průduchem), zvláště jsou-li uvnitř ještě plynové spotřebiče.

 

WC4Likvidace odpadů

Povinnosti likvidovat odpady a splašky má každý majitel rodinného domu, chaty i chalupy. Pokud není objekt napojen na kanalizaci a obecní čističku, jsou v zásadě tři možnosti: jímka (žumpa), septik nebo domovní čistička.

Žumpa je nádrž z betonu či plastu, ve které se splašky pouze hromadí a musejí být pravidelně vyváženy na určené místo. Stavbu žumpy povoluje v rámci stavebního řízení stavební úřad.

Septik je obvykle plastová speciální nádoba o obsahu asi 4,5 m3, do které je přiváděna splašková voda. Tuhé i tekuté odpady zde vyhnívají a „vyčištěná“ voda je odváděna do kanalizace. Problém je, že vodohospodářský orgán septiky již běžně nepovoluje, protože nesplňují požadavky na kvalitu odpadní vodu. Instalují se jen při rekonstrukci, pokud již byly dříve povoleny. Musí být ale doplněny o další stupeň čištění (například pískový filtr) a je třeba mít povolení odboru životního prostředí.

 

Čistička je jistota

Malé domovní čističky odpadních vod obvykle pracují na principu biologického čištění za přístupu vzduchu. Vyčištěná voda je pak odváděna do vodoteče (potoka), zasakována přímo do země, nebo dále využita jako užitková: podle kvality vyčištění ji  můžeme použít například pro závlahu zahrady. Tzv. odpadní kal (tekutý nebo tuhý, podle typu) je třeba e pravidelně a předepsaným způsobem likvidovat. Hlavní problém ale je, že majitelé často čističky neprovozují podle pokynů výrobce a tím jejich deklarovanou účinnost (obvykle více než 95 %) snižují.

 

Ekologické záchodyWC3

Nový záchod v chatě či chalupě nemusí být přímo splachovací. Suché záchody totiž prodělaly dramatický vývoj a díky novým technologiím se změnily se v komfortní zařízení, které z hlediska hygieny a ekologie někdy předčí záchody splachovací. Jde o tzv. ekologické nebo „kompostovací“ záchody. Fekálie se v něm shromažďují, vysušují a v některých typech se rovnou kompostují. Tyto WC přitom témeř nezapáchají! Důvodem je způsob větrání – při jeho dobré funkci zápach prakticky nemůže uniknout do místnosti. Instalaci ekologického WC musí povolit hygienik, ale s tím by neměl být problém – u nás prodávané typy mají atesty kvality.

Extra tip: Konstrukční desky

Při rekonstrukci záchodu a koupelny mají nezastupitelnou roli výrobky stavební chemie. Jde především o různé desky, tmely, lepidla, izolace a podobně.

Velmi užitečné jsou speciální konstrukční desky. Například deska Wedi z extrudovaného polystyrenu je z obou stran potažena upravenou skelnou vlákninou a syntetickou maltou. Vyrábí se v několika tloušťkách s různými možnostmi použití. Desky Izolují proti vodě, chladu a tlumí hluk, můžeme jimi obkládat stěny nebo vodovodní instalace, rozdělit prostor i opravit podlahu.

 

Vestavba s odvětráním

Dřevěná konstrukce roubené chalupy nebo chaty je citlivá na vlhkostní poměry: Časté střídání teplot, vysoká vlhkost a špatná tepelná izolace způsobuje nežádoucí kondenzaci vodních par a dřevo je ohroženo plísní a dřevokazným hubami. Při zřizování WC nebo koupelny je proto nezbytné dbát na správné řešení zateplení a izolaci proti vlhkosti.

Zejména v památkově chráněných dřevěnicích je dobrou možností vestavět koupelnu a WC jako samostatnou „krabici“ do interiéru domu tak, že konstrukce je od obvodových stěn domu oddělena větranou mezerou. Toto řešení je výhodné nejen z hlediska stavebně-technického, ale vyhovuje i požadavkům památkové péče.

 

Společně s toaletou?

Užívají-li chalupu rodiče a dvě děti, není sloučení koupelny a WC příliš praktické. Toto řešení lze doporučit pouze v dvougeneračních domech, kde jsou dva záchody. Osamělým párům ale může spojení obou prostor vyhovovat, protože zrušením příčky a jedněch dveří se získá značný prostor. I v malém a odděleném WC je ale vhodné instalovat umyvadlo rukou.