Dům a stavba

Když hydroizolace ploché střechy potřebuje vyměnit aneb Co se oplatí vědět před rekonstrukcí

I hydroizolace, která tvoří ochrannou vrstvu ploché střechy před zatékáním, má svou omezenou životnost. Proto je třeba ji po čase vyměnit.

Rekonstrukce ploché střechy, asfaltové pásy
Zdroj: Shutterstock

Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, kromě vhodné hydro­izolační vrstvy byste neměli zapomenout ani na kontrolu funkčního vyspádování střechy a vpustí, do kterých odtéká voda. Zároveň zkontrolujte oplechování atiky a další detaily. Velmi důležitá je i volba správné skladby jednotlivých vrstev střešního pláště.

Na rekonstrukci hydroizolace ploché střechy rodinného domu jsou vhodné v zásadě všechny hydroizolace, které splňují podmínky aplikace i pro novostavby. Rozhodujícími faktory při výběru vhodné hydroizolace jsou: typ existující hydroizolace na ploché střeše, rozhodnutí o dodatečném zateplení ploché střechy, případně i fasády, a samotný rozpočet.

Nejčastěji používanými materiály na rekonstrukci ploché střechy jsou modifikované asfaltované pásy a mPVC fólie, které splňují minimální požadované parametry na hydroizolační vlastnosti daného typu střechy, resp. stavby.

Asfaltované pásy můžeme rozdělit na oxidované, modifikované a separační, které se liší technickými parametry, nosnou vložkou a způsobem aplikace. Oxidované asfaltované pásy jsou vhodné na izolování střech méně náročných staveb, protože mají nižší tepelnou odolnost.

Jelikož asfalt není v podstatě nijak upravený, degraduje už při teplotě 90 °C a při větších mrazech hrozí vznik trhlin. Většinou se umisťují v rámci vícevrstvých hydroizolačních systémů, jako separační vrstva nebo parozábrana, která doplňuje modifikované asfaltované pásy.

Ty jsou díky své technologii výroby charakteristické vysokou tepelnou stálostí a odolností proti mrazu. Pásy s označením SBS jsou i dostatečně elastické, aby zabránily vzniku trhlin. Aplikují se na střechu buď natavením, nebo mechanickým kotvením.

Fólie na bázi mPVC mají stejně tak svou tradici. Na rekonstrukci střech se používají už přibližně 30 let. Hlavní výhodou fólií je především jejich dlouhá životnost (pokud sáhnete po kvalitním výrobku), velmi dobrá plasticita a široká škála doplňků, díky čemuž jsme schopní opracovat i náročné detaily.

Méně častým způsobem rekonstrukce ploché střechy s původně natavenou bitumenovou izolací je použití stříkané hydroizolace na bázi polyurey. Jde o vodotěsnou membránu, která se nastříká přímo na existující asfaltované pásy.

Rekonstrukce ploché střechy, stříkaná izolace
Zdroj: Shutterstock

Nejčastější poruchy plochých střech

Mezi nejčastější poruchy hydroizolace patří degradace materiálu vlivem skončení jeho životnosti. Dále jsou to mechanická poškození a průrazy hydroizolací způsobené pohybem jiných profesionálů po střeše (klimatizér, pracovníci telekomunikací, údržbář).

V neposlední řadě může k poruchám střešního pláště přispět i nevhodně zvolený návrh skladby střešního pláště. Poruchy hydroizolace ploché střechy mohou být způsobeny i neodbornou montáží, a proto byste měli návrh sanace a samotnou realizaci svěřit do rukou odborníků.

K poruchám hydroizolace plochých střech přispívá výraznou měrou výběr nevhodného, často nekvalitního materiálu. Dalším výrazným negativním faktorem je zanedbání pravidelné údržby střech, následkem čehož se často dostávají na hranici své životnosti bez povšimnutí. Jejich rekonstrukce se tak obvykle řeší, až když zatéká.

Vyměnit „jen“ hydroizolaci, nebo i další vrstvy střechy?

Při každé rekonstrukci je potřebné zjistit a vyhodnotit, v jakém stavu se nacházejí podkladové vrstvy (původní hydroizolace, tepelná izolace, nosná konstrukce atd.), přičemž odstranění původních vrstev nemusí být vždy potřebné. Pokud zjistíte, že tyto vrstvy jsou promočené a degradované dlouhodobě zatékající vlhkostí, je potřeba je odstranit také.

Pokud vrstvy nevykazují výrazné známky degradace, standardně se ponechávají s tím, že při rekonstrukci hydroizolace střechy se doporučuje i její dodatečné zateplení pro zlepšení jejích tepelnětechnických vlastností. Odborníci doporučují nahradit celé střešní souvrství, pokud vlivem zatékání došlo k navlhnutí tepelné izolace.

Podobný postup se navrhuje i při silně zdegradované existující hydroizolaci. Výměna souvrství není nutná, pokud se hydroizolace ještě nepoškodila natolik, aby způsobila zatečení tepelné izolace, resp. nosné konstrukce. V takovém případě bohužel přístup,udělej si sám‘ není úplně vhodný, a pokud si nejste jisti, doporučujeme pro posouzení stavu střechy kontaktovat odborníky.

Rekonstrukce ploché střechy
Zdroj: Shutterstock

Nepodceňujte detaily

Při rekonstrukci ploché střechy se určitě nesmí podceňovat především výběr zhotovitele a materiálu. Určitě vsaďte spíše na dobré reference než na nejnižší cenu. Při použití mPVC fólií je potřebné klást důraz na dostatečnou stabilizaci krytiny před účinkem větru, použití všech potřebných konstrukčních profilů z poplastovaného plechu, jakož i na správné opracování střešních vpustí a prostupů.

A podobné je to i při použití asfaltovaných pásů. Faktorů, které byste neměli podcenit, je mnoho. Mezi ně patří zabezpečení dostatečného sklonu/spádu ploché střechy a systémové ukončení hydroizolace u všech detailů, jako jsou prostupy střešních plášťů a střešních vpustí.

Také se nesmí podcenit návrh fixace střešní hydroizolace, což zahrnuje kotvení, lepení a zatížení střechy. V konečném důsledku by měl obhlídku, posouzení existujícího stavu a návrh vykonat odborně způsobilý pracovník se zkušenostmi v oblasti izolací plochých střech. Takto se nejsnáze vyvarujete chyb způsobených opomenutím detailů, které by laik snadno přehlédl.

Hydroizolační materiály na plochou střechu

Asfaltované pásy

 • Jsou dostupné ve třech základních variantách: jako oxidované asfaltované pásy, APP modifikované asfaltované pásy a SBS modifikované asfaltované pásy.
 • Oxidované pásy jsou vhodné na drobné užitkové stavby nebo jako mezivrstva (separační, parotěsná) v rámci střešního pláště.
 • Na rekonstrukci ploché střechy domu se doporučuje použít SBS modifikované asfaltované pásy kvůli jejich vysoké odolnosti; vrchní pásy mají na povrchu vrstvu drcené břidlice nebo minerálního granulátu.
 • Zhotovují se mechanickým kotvením nebo natavením za horka pomocí plamene.

mPVC fólie

 • Jsou hydroizolační fólie vyrobené na bázi měkčeného PVC.
 • Kvalitní fólie poskytují dlouhou životnost.
 • Díky vysoké plasticitě a množství dostupných doplňků se hodí i na opracování nejnáročnějších detailů, jako jsou rozličné prostupy přes střechu, světlíky, atika apod.
 • Na podklad se buď lepí, nebo mechanicky kotví. Podmínkou mechanického kotvení na podklad je jeho soudržnost. Pro každý typ střechy je potřebné stanovit vhodný kotvicí prvek.

Stříkaná hydroizolace

 • Je stříkaná hydroizolační membrána na bázi polyurey, která je vhodná na aplikaci na původní existující bitumenovou vrstvu. Podklad je potřebné ošetřit systémovým penetračním nátěrem.
 • Slouží k vytvoření hydroizolační vrstvy, která má tloušťku 3 mm.
 • Neobsahuje rozpouštědla, přemosťuje trhliny, nevyžaduje vyztužení.
 • Snadno se aplikuje i na velmi členité střechy.
 • Aplikuje se pomocí stříkacího zařízení. Její aplikaci je potřebné svěřit do rukou odborníků.

Text: Andrea Dingová v odborné spolupráci s Bitumat a Fatra Izolfa
Foto: archiv firem, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů