Dům a stavba

OBKLÁDÁNÍ FASÁDY CIHLOVÝMI PÁSKY

Cihlové pásky jsou dlouhodobě oblíbeným obkladem používaným na zateplených i nezateplených fasádách. Jejich hlavní předností je dlouhá ŽIVOTNOST. Neusazuje se na nich prach, takže i po 50 letech VYPADÁ fasáda velmi dobře. Cena materiálu i práce odpovídá KVALITĚ a je vyšší než při úpravě tenkovrstvou omítkou.

JAK NA TO

NÁROČNOST:

DOBA: 3 dny

NÁKLADY: cca 20 000 Kč

LIDÉ: 1 – 2

OBDOBÍ: jaro, léto, podzim

POSTUP PRÁCE

obkládání pásky - step 1

1. Příprava podkladu

Před lepením odstraníme z povrchu omítky prach i všechny uvolněné části a nerovnosti. Příliš ostré hrany rohů je třeba opracovat.

obkládání pásky - step2

2. Oprášit pásky

Rub pásku očistíme od prachu suchým štětcem nebo kartáčem. Připravíme si přiměřené množství očištěných pásků. Vybíráme je střídavě ze tří až čtyř krabic.

obkládání pásky - step3

3. Rozměřovací latě

S naznačenou výškou mezer (12 až 15 mm) a pásků je přitlučeme k rohu obkládané stěny. Výšku jednotlivých řad určuje lať a vodováha.

obkládání pásky - step4

4. Pomůcka – lať

Podél jedné vodorovné linie připevníme dřevěnou lať. Hřebenovou stěrkou naneseme hustější lepicí maltu. Podle latě začneme s lepením prví řady.

obkládání pásky - step5

5. Roh domu

Pokračujeme rohovými pásky. Další řady připojujeme podél napnuté šňůry. Po nalepení je dorovnáme podle latě nebo vodováhy.

obkládání pásky - step6

6. Detaily

Na všech rozích a ostěních využijeme rohové pásky. Obklad bude vypadat jako skutečné cihlové zdivo. Rovnost obkladu pravidelně kontrolujeme vodováhou.

obkládání pásky_step7

7. Spárování pistolí

Spáry můžeme vyplnit spárovací pistolí nebo spárovací špachtlí. Z pistole vytlačujeme řidší maltu (neměla by však vytékat ze spár). Spáry zcela vyplníme.

obkládání pásky - step8

8. Spárování špachtlí

Při použití špachtle má být malta skoro suchá. Do spár ji vtlačujeme spárovací špachtlí.

obkládání pásky-step9

9. Vytvarování spáry

Pomůže kousek hadice z PVC (oblý profil), tenká lať (nepravidelný profil) či úzká hladítka. Vytvarovaný úsek pročistíme nasucho štětcem nebo kartáčem.

Pásky nalepené na zateplení

Lepení desek

Tepelně-izolační desky pod pásky mohou být na bázi minerální vlny nebo polystyrénu. Materiál desek musí splňovat pevnostní parametry, které poskytne výrobce pásků. Pokud se použijí desky na bázi minerální vlny, třeba lepicí maltu nanášet na celou plochu desky, přičemž do povrchu se musí zapracovat vtlačováním. U polystyrénových desek se musí lepicí malta nanést na okraje a do středu desky tak, aby pokrývala min. 60 % plochy.

Uložení desek

V případě obou materiálů se musí desky ukládat na vazbu. Nesmějí být mezi nimi otevřené spáry. Nezbytné spáry je třeba vyplnit rovnocenným izolačním materiálem. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepicí malta, v opačném případě vznikají tepelné mosty. Desky musejí být ukotveny k podkladu kotvami s kovovým trnem.

Podklad a lepidla na pásky

Podkladovou vrstvu pod pásky tvoří ztužující vrstva o síle aspoň 5 mm (ztvrdlé vyhlazené stavební lepidlo vyztužené sklo-textilní tkaninou). Na lepení cihlových obkladových pásků se používají lepidla určená na keramické obklady vhodná do exteriéru (mrazuvzdorná a flexibilní). Lepidlo se nanáší na podklad pomocí hřebenové stěrky s výškou zubu 6 mm. Před lepením odstraňte z rubové strany pásků prach, který vzniká při jejich řezání. Po nalepení pásků fasádu vyspárujte spárovací hmotou vhodnou na spárovaní lícového zdiva.

obkládání pásky - final

DOBRÁ RADA

Barevná jednotnost

Celé předpokládané množství pásků se doporučuje objednat a odebrat najednou v jedné dodávce, aby se předešlo případným barevným rozdílům, které mohou vzniknout při pozdější dodatečné výrobě (vzhledem k tomu, že jde o přírodní materiál). Pásky je třeba odebírat podle možnosti ze všech (nebo aspoň z několika) palet či krabic současně, aby rozložení barevných odstínů bylo rovnoměrné na celé ploše fasády, respektive stavby.

ODBORNÍK RADÍ

Před lepením je třeba rubovou stranu pásků pořádně utřít od prachu. Mohl by totiž oslabit přilnavost lepicí malty.

Příprava podkladu

Vhodným podkladem na aplikaci pásků je rovná omítka. Nedoporučuje se lepit je na tepelně-izolační omítku. Před lepením je potřeba odstranit z povrchu omítky lokální nerovnosti a opracovat příliš ostré hrany rohů. Jako podklad může sloužit i kontaktní tepelně-izolační systém.

Příprava pásků

Rubovou stranu pásků je nutné před lepením očistit od prachu, aby nesnižoval soudržnost lepicí malty a pásků. Nejlepším způsobem je očistění pomocí suchého štětce nebo kartáče. Doporučuje se připravit si dopředu přiměřené množství očištěných pásků. Pásky by se měly brát najednou ze tří až čtyř krabic, aby se barvy rovnoměrně promíchaly.

Rozměření jednotlivých řad

Před započetím lepení je potřeba si připravit rozměřovací lať. Vzdálenost jednotlivých značek na lati představuje výšku jednoho pásku a jedné spáry. Šířka spár není striktně daná, doporučuje se 12 až 15 mm, obecně by měly být spáry spíš širší. Závisí to na požadovaném vzhledu obkládané fasády. Zajímavé jsou obklady se širokými spárami. Šířka spár má vliv na spotřebu cihel a spárovací malty.

Lepení

Na lepení cihlových obkladových pásků je možno použít jakoukoliv lepicí maltu určenou na keramický obklad a vhodnou na použití v exteriéru. Taková malta by měla být mrazuvzdorná bez možnosti tvorby výkvětů a dostatečně flexibilní. Při lepení pásků v interiéru však nemusí být ani mrazuvzdorná, ani flexibilní. Konzistence lepicí malty má být optimální, spíše hustá, aby nedocházelo ke sklouznutí už osazených obkladových pásků. Pásky se doporučuje lepit až po vyznačení spodní hrany první řady (nemusí to být a zpravidla to ani není nejspodnější řada). Má to být vodorovná kontrolní čára, od které se budou odvíjet všechny ostatní řady. Podél této čáry se na stěnu připevní rovná deska – jako pomůcka na lepení první řady. Ostatní řady se lepí podle prví. Lepicí malta se nanáší rovnoměrně pomocí hřebenové stěrky. Velikost plochy, na kterou se nanáší v jednom záběru, se volí podle povětrnostních podmínek tak, aby malta nevysychala. Ze stejného důvodu by se měla nejdříve obkládat ta část fasády, která je ve stínu. Jako první se lepí rohové kusy podle rozměřovací latě – ta se připevní na stěnu blízko rohu, aby nepřekážela při lepení. Jednotlivé řady je možné po nalepení srovnat do roviny pomocí hliníkové latě nebo vodováhy. Ve všech detailech okolo rohů se odporučuje použít rohové kusy.

Spárování

Na spárování cihlových obkladových pásků se používají speciální spárovací materiály určené na dodatečné spárovaní lícového zdiva. Spáry se vyplňují pomocí vhodného nářadí. Spárovací malta musí mít takovou konzistenci, aby se při práci zbytečně neznečistil povrch pásků. Různé kombinace barev pásků a spárovacích malt umožňují vytvářet víceré barevné varianty a odstíny vzhledu fasády. Spáry je možné vyplňovat dvěma způsoby, a to pomocí spárovací pistole nebo spárovací špachtle. Při spárování spárovací pistolí musí mít spárovací malta takovou konzistenci, aby se dala z pistole bez problémů vytlačit, neměla by však vytékat ze spár. Spárovací malta se vytlačuje z pistole rovnoměrně tak, aby byly spáry úplně vyplněné. Při spárování pomocí spárovací špachtle se malta nabere na hladidlo a spárovací špachtlí se vtlačí do spáry. Spárovací malta musí být sušší. Po vyspárování určitého úseku se tato část pročistí nasucho – štětcem nebo kartáčem.

Lepicí malta by měla mít spíš hustější konzistenci, aby už nalepené pásky nesklouzly po podkladu. Malta nesmí před nalepením pásku vyschnout! Proto ji nanášíme na přiměřenou plochu.

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL na 30 m2 (stěna bez oken)    cca 20 000 Kč

cihlové obkladové pásky         17 445 Kč

např. Terca Standard 215 × 65 mm, síla 23 mm, spotřeba cihel přibližně 58 ks/m2

lepicí malta 1 100 Kč

napr. Baumit Baumacol Flex Top – spotřeba 3 kg/m2, 4 balení

spárovací malta    od 1 380 Kč

např. Terca Klinker – spotřeba 4,5 l/m2, při šířce vodorovné spáry 12 mm a šířce svislé spáry 10 mm, nebo Terca Standard – spotřeba 4,5 l/m2, vydatnost z jednoho balení 25 kg je 15 l malty

NÁŘADÍ

kus hadice z PVC

nebo tenká dřevěná laťka

lešení, žebřík

zubové hladidlo

špachtle

hřebenová stěrka

dřevěná lať

štětec nebo kartáč

zednická šňůra

hřebíky

tužka

hliníková lať

vodováha

spárovací pistole

Může se hodit

CIHLOVÉ OBKLADOVÉ PÁSKY TERCA STANDARD

Pro ručně vyráběné cihly je charakteristický rustikální vzhled s drsným povrchem. Spolu s barevnou různorodostí je výsledkem speciální technologie výroby, která vychází z původních cihlářských postupů. Obkladové pásky z pálené cihly jsou mrazuvzdorné a odolné proti povětrnostním vlivům. Fasáda z pásků vydrží dlouho pěkná i bez údržby.

Převzato z časopisu Urob si sám