Dům a stavba

Chraňte své zdraví a naučte se, jak efektivně předcházet plísním

Plísně je možné označit za černý fenomén (někdy se objevují i šedé či zelené skvrny), který však není výsadou jen starších budov. Plísně se totiž často objevují i v čerstvě zabydlených novostavbách.

odstraňování plísně
Zdroj: Shutterstock

Bez ohledu na velikost ložiska nejsou plísně nikdy vítané. Představují více než jen estetický problém. Zhoršují kvalitu povrchu stěn a zejména nepříznivě ovlivňují zdraví lidí, kteří v daném prostředí bydlí. Výskyt plísní nejčastěji ohrožuje respirační systém, poškozuje plíce, způsobuje problémy s dýcháním, astmatické, případně i kožní onemocnění.

Příčin vzniku plísní je mnoho. Plíseň na stěnách se objeví převážně na povrchu slabě tepelně izolovaných nebo neizolovaných stěn a stropů a na místech tepelných mostů. Kromě slabé tepelné izolace plíseň vznikne z důvodu slabé hydroizolace nebo nedostatečného větrání vnitřních prostorů. Často se tak například objeví po výměně nových oken, když se změní vnitřní klima bytu a vzduch slaběji proudí skrz kvalitní nová okna. Nebo když jsou v chladných koutech postavené skříně nebo jiný nábytek, který brání cirkulaci teplejšího vzduchu k povrchu stěn.

Bez ohledu na jejich původ je hlavním spouštěčem pro rozvoj plísní v interiéru zvýšená vlhkost a její následná kondenzace na místech s teplotou nižší, než je teplota rosného bodu. Jak už bylo uvedeno, plísně v interiéru představují zdravotné riziko, takže byste jim měli věnovat pozornost.

Jak předcházet plísním

Vhodný substrát pro růst biologických organismů se nachází v každém starším domě nebo zdivu. U nové výstavby se proto jako prevence doporučuje navrhovat vhodné technologie a materiály, které zabraňují růstu plísní a řas. Avšak ani taková opatření nemusí být vždy dostačující.

Spouštěčem růstu plísní a řas je široká variabilita faktorů a biologických vlivů. Proto je někdy velmi těžké předvídat, jaké řešení by v konkrétním případě eliminovalo jejich tvorbu.

Typickými místy, kde se plísním daří, jsou rohy místností, plochy za nábytkem a všeobecně místa, kde vzduch těžko cirkuluje. Když se plísně vyskytnou, většinou nemáte možnost zásadních oprav v samotné konstrukci. V takovém případě je třeba zvolit účinné řešení, které nabízejí čisticí systémy s přímým zásahem a působením v místě s přítomností plísní. Dříve než se pustíte do odstraňování plísní, je potřeba odstranit příčinu jejich vzniku.

Někdy problém vyřeší správný režim větrání či zvýšení teploty v místnosti. Pokud se vám nepodaří odstranit příčinu zvýšené vlhkosti, s plísněmi budete „bojovat“ opakovaně. Nestačí totiž jen odstranit skvrny, které vytvořila plíseň, ale na to, aby se neobjevila černá plíseň nebo jiné typy plísní, je třeba v první řadě snížit vlhkost.

plíseň v koupelně
Zdroj: Shutterstock

Při výběru si dávejte pozor

Na trhu je dostupných mnoho výrobců nabízejících odstraňovače plísní, které zaručenéě s černým problémem zatočí. Po jejich zakoupení a použití často přichází zklamání. Plíseň se opět objeví už po několika dnech.

V čem je problém? Některé běžně používané přípravky na bázi chlornanu sodného nebo kvarterních amoniových solí odstraní plísně jen povrchově a nezastavují růst plísní od kořenů a hyf. Dalším problémem je porušení povrchové vrstvy. Zbytky těchto chemických přípravků dokážou společně s přítomnou zvýšenou vlhkostí na stěnách postupně narušit povrchové vrstvy. Pokud takový přípravek použijete, povrch je třeba vždy důkladně omýt.

Základními složkami plísní jsou hyfy, které pronikají hluboko do podkladové vrstvy a způsobují značné poškození povrchové úpravy, nezřídka i podkladového zdiva. V případě, že se plísně na stěně vyskytly, jedinou účinnou ochranou při jejich odstraňování je použití ucelených systémů, které jsou schopny proniknout až do „kořenů“ plísně, a zamezit tak jejich dalšímu šíření.

Účinné řešení

Růstu plísní a řas dokáže zabránit systém, jehož vrstvy (čisticí přípravek a vhodná povrchová úprava – nátěrová barva nebo omítka) s obsahem speciálních přísad odolávajících působení biologických mikroorganismů vzájemně spolupůsobí. Tyto přísady dlouhodobě setrvávají i po vyschnutí uvnitř aplikovaného systému a výrazně napomáhají zastavení případného opětovného biologického útoku.

Nejzásadnější operaci při použití tohoto systému představuje čištění stěn napadených plísněmi. Zabránit dalšímu šíření mikroorganismů je možné jedině tehdy, pokud se podaří hloubkově odstranit přítomné spory a hyfy.

Plísně nikdy neodstraňujete za sucha. Rozptýlením drobných částic by mohlo dojít i ke kontaminaci ploch, které dosud nebyly napadené. Na odstranění znečištění používejte přímo štětec nebo při zvýšené koncentraci špachtli nebo kartáč.

Synergická reakce speciálních složek všech výrobků v systému odstraňuje možné příčiny, které podporují růst mikroorganismů v citlivém prostředí. Finální úprava tak poskytuje dlouhodobou ochranu stěn před vyluhováním, teplotami, UV zářením a alkáliemi.

Minimální rozpustnost biocidních směsí povrchových úprav ve vodě nezpůsobuje vyplavování, a chrání tak povrch před tvorbou řas a plísní. Obsah silikonových živíc vytváří povrchovou bariéru, která zabraňuje prostupu vody do podkladu. Povrch zůstává suchý za každých okolností. Nízká míra zachycení nečistot zabraňuje tvorbě mikroorganismů.

Odborníci doporučují zvolit kombinaci třech kroků: Nejdříve je třeba odstranit plíseň. Napadené vnitřní stěnové a stropní povrchy dobře utřete mokrým vlažným hadrem.

Odstraňování plísní

Před použitím odstraňovače plísní ošetřovanou plochu napřed neutírejte. Ze vzdálenosti asi 20 cm na ni nastříkejte přípravek a nechte ho působit asi 20 minut, u černých plísní o něco déle. Potom umyjte ošetřenou plochu houbou za použití velkého množství vody. Při silném postižení celý postup znovu opakujte po 15 až 30 minutách.

Po použití trysku odšroubujte, opláchněte vodou a na lahev znova našroubujte uzávěr s dětskou pojistkou. Přípravek může poškodit povrch některých glazur, nátěrů barev a laků, plastů a jiných materiálů. Jestli máte pochybnosti, vyzkoušejte přípravek na méně exponovaném místě.

Čisticí prostředky jsou většinou silně zásadité, proto je při práci s nimi potřeba dodržet všeobecná ochranná a hygienická opatření. Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro zacházení s chemikáliemi. Skladujte je odděleně od potravin, nápojů a potravin.

Znečištěné a nasáknuté části oděvu je třeba si okamžitě svléknout. Při práci určitě nejezte, nepijte ani nekuřte. Před přestávkami a po ukončení práce s čističem si umyjte ruce. Plyny, páry a aerosoly nevdechujte, zároveň vhodnými ochrannými pomůckami zabraňte styku čističe s očima a pokožkou. Když budete pracovat v prostoru s nedostatečným větráním, nezapomeňte na ochranu dýchacích cest.

odstranění plísně
Zdroj: Shutterstock

Prevence jako základ

Základem vítězství v boji proti plísním je prevence. Protože jejich hlavní příčinou je vlhkost, měli byste v první řadě zabránit její nadměrné tvorbě. Pravidelně otevírejte okna, aby se v domě a v prostorech, jako jsou podkroví, ložnice a kuchyně, udržoval čerstvý vzduch.

Na snížení vlhkosti v teplých a malých prostorech, jako jsou kuchyně a koupelny, používejte ventilátory. Dobrým pomocníkem jsou i pohlcovače vlhkosti. V některých případech můžou pomoct i speciální tepelněizolační stěrky, které udržují povrch zdí teplejší. Vyšší povrchová teplota potom minimalizuje možnost vzniku plísní.

Text: Andrea Dingová odborná spolupráce Mapei SK s.r.o., Adhesive Technologies ACC SK/CZ, Jubizol spol. s.r.o., Murexin s.r.o.
Zdroj foto: Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů