Dům a stavba

Evoluce v balení suchých maltových směsí

Nyní je na trhu novinka firmy Cemix, která zacházení s materiálem ještě více usnadní a zjednoduší. Suché stavební směsi Cemix budou nyní baleny ve zcela nových plně recyklovatelných polyethylenových pytlích.

Recyklovatelné polyethylenové balení pro suché stavební směsi Cemix

Nestává se příliš často, aby výrobce suchých stavebních směsí přišel se zásadní novinkou, která by ovlivnila způsob nakládání s materiálem před jeho vlastní aplikací. Snad jen občas se objevil facelift designu obalu, který měl za cíl hlavně přitáhnout pozornost a poskytnout zákazníkovi všechny důležité a zákonem předepsané informace. Nyní je však na trhu novinka firmy Cemix, která zacházení s materiálem ještě více usnadní a zjednoduší. Suché stavební směsi Cemix budou nyní baleny ve zcela nových plně recyklovatelných polyethylenových pytlích.

Čistota – půl zdraví aneb bezprašná manipulace

Co je na tom vlastně převratného? Koupí-li si zákazník ve stavebninách nebo hobby marketu pytel malty, omítky nebo lepidla, potýká se někdy při vlastní dopravě s prašností a nečistotami. Pokud zrovna nemá k dispozici pracovní dodávku, čeká jej zpravidla čištění interiéru zavazadlového prostoru, což bývá většinou nezábavná práce. Polyethylenové pytle však tomu učiní přítrž. Skladování a transport jakékoliv suché stavební směsi bude nyní zcela bezprašné, podobně jako například u dlouhodobě zaběhlých balení zahrádkářské zeminy. A to vše i bez ušpiněných rukou.

Lepší skladovatelnost

Nový způsob balení suchých stavebních směsí do polyethylenových pytlů přináší uživateli ještě další velkou výhodu, a tou je odolnost vůči vlhkosti. To znamená, že pytle lze bez problémů skladovat přímo v exteriéru, aniž by došlo ke změně vlastností produktu nebo dokonce k jeho znehodnocení. S tím souvisí i prodloužení expirační doby, což je velmi důležité vzhledem k vývoji stavebních prací a nečekaným okolnostem, jež stavba v průběhu přináší. Může například dojít k časovému posunu a realizátor pak nemusí mít starosti a řešit náhradní suché uskladnění. To vše znamená dlouhodobou jistotu kvality materiálu a nakonec úsporu peněz a pochopitelně i času. Obsah celého pytle je také bezezbytku a snadněji zužitkován.

Ekologické hledisko je vítaným bonusem

Je třeba ještě poznamenat, že polyethylenové pytle nemění vlastnosti působením povětrnostních podmínek, mají velmi dlouhou živostnost, jsou pružné a odolné proti mrazu. V současné době se vyrábějí z recyklátu, takže mají charakter ekologického výrobku a jsou 100% recyklovatelné.

Recyklovatelné polyethylenové pytle pro suché stavební směsi Cemix

www.cemix.cz

ZDROJ: článek společnosti Cemix