Dům a stavba

Bydlení pod střechou je v kurzu

Obytné podkroví je čím dál populárnější. Znamená úsporu investic při výstavbě, maximální využití prostoru i zajímavé architektonické možnosti. Domy se šikmou střechou navíc patří k české klasice. Podle typu střešní konstrukce a s tím souvisejícího potřebného zateplení, se nabízí buď varianta s přiznanými krokvemi, nebo podkrovím řešeným pomocí sádrokartonu. Desky z kamenné vlny ROCKWOOL umožňují jednoduché, rychlé a kvalitní provedení obou těchto variant. Jsou tvarově stálé a přitom pružné. Díky tomu dobře přilnou ke konstrukci, vyplní požadovaný prostor a zamezí vzniku spár. Minimalizují se tak možnosti vzniku případných tepelných mostů. Desky nesesedají, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají funkční po řadu let. Účinně přitom zamezují jak únikům tepla v zimě, tak přehřívání interiéru v letních měsících.

Zajímavé možnosti představují například desky Rockton. Využít je můžeme nejen v oblasti šikmých střech a podkroví, ale lze s nimi řešit i zateplení příček a konstrukcí dřevostaveb. Tyto desky vynikají i dobrými zvukoizolačními vlastnostmi, takže je ocení vlastníci nemovitostí v oblastech se zvýšenou hladinou hluku. Desky přitom plní i roli nehořlavé izolace, takže zvyšují požární bezpečnost konstrukcí. Kamenná vlna současně s tím prodlužuje celkovou životnost konstrukce střechy. Desky Rockton jsou vodoodpudivé a odolné proti vzdušné vlhkosti. Svými vlastnostmi přispívají k dosažení energeticky úsporného standardu bydlení. Součinitel tepelné vodivosti činí 0,035 W.m-1.K-1 . Desky Rockton jsou dostupné v tloušťkách od 40 do 200 mm a lze je pořídit ve standardním rozměru 1000 x 610 mm.  Protože jsou poloměkké a lehké, umožňují jednoduchou a snadnou manipulaci při zateplování.

Jak na řešení nad krokvemi nebo mezi a pod krokvemi?

Nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK je ideální řešení pro ty, kdo se chtějí kochat krásou přiznané dřevěné konstrukce krovu. Minimalizuje tepelné mosty a ocení ho i ti, kdo nemají prostoru nazbyt a potřebují počítat s každým centimetrem plochy. Toto řešení totiž umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování podhledů v interiéru. V tomto případě je nad původními krokvemi nutné vybudovat bednění a konstrukci pomocných krokví se speciálními kovovými držáky Toprock. Součástí střešního pláště je parozábrana položená na bednění. Následuje izolace z kamenné vlny ROCKWOOL položená ve dvou vrstvách. Další vrstvu tvoří difuzně-otevřená hydroizolace, kontralatě pro upevnění střešní krytiny a samotná střešní krytina.

Mezi a pod krokvemi

V současnosti nejčastější způsob řešení podkroví. Tepelná izolace se v tomto případě klade nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Uvedený postup zamezí vzniku tepelných mostů v oblasti krokví. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace z kamenné vlny ROCKWOOL se pokládá většinou ve dvou nebo i více vrstvách. Tloušťka první vrstvy je pak dána výškou přídavného roštu. Následuje montáž parozábrany. Poté se upevní nosný rošt sádrokartonového podhledu. Dále lze postupovat dvojím způsobem, kdy se pomocí roštu vymezí prostor pro vzduchovou mezeru nebo pro vložení další vrstvy izolace.

První možností je provedení montáže sádrokartonových desek s ponecháním vzduchové mezery mezi parozábranou a sádrokartonovými deskami. Vzduchová mezera slouží pro protažení elektroinstalace a pro bezpečné provedení výřezů pro světla. Mezera umožní zachovat celistvost parozábrany, která musí zůstat neprodyšně uzavřena, slepena ve všech spojích a dotěsněna ke stěně. Druhou možností je vzduchovou mezeru vyplnit další vrstvou izolace. Tloušťka této přídavné vrstvy pod parozábranou však nesmí být větší než 1 tloušťky izolace, která se nachází nad parozábranou. Toto řešení lze doporučit kromě koupelny nebo prostoru se zvýšenou vlhkostí. Následuje finální montáž sádrokartonové desky.