Dílna a hobby

O šatech s příběhy…

Tatínek Aleny Grendysové byl malíř a ilustrátor, který si přál, aby dcera šla v jeho šlépějích. Ta se ale chtěla věnovat něčemu, co by souviselo se šitím. Nakonec přišel tatínkův kamarád s nápadem na studium, které by zahrnovalo výtvarno i šití – restaurování textilu.

Připravila: Ivana Hudcová, foto: Štěpán Luťanský

Alena Grendysová se tak dostala k oboru, který fascinuje mimo jiné i příběhy, jejichž součástí se restaurátor mimoděk stává…

Před třinácti lety tak například získala zakázku skutečně neobyčejnou – zrestaurování šatů hraběnky Žofie Chotkové, právě těch šatů, v nichž se svým manželem, arcivévodou Ferdinandem d´Este, zahynula při sarajevském atentátu roku 1914.

Článek v úplném znění naleznete v aktuálním časopisu RPN č. 10/2013.