Dílna a hobby

Z dílny domácích kutilů: Lukáš a jeho proměna stodoly v dílnu (bourání a zdění, 1. část)

Touha po vlastním prostoru vhodném pro tvoření projektů posouvala kutila Lukáše vpřed. V našem seriálu vás provedeme jeho kompletním návodem inspirativní proměny stodoly v dílnu. Nebál se do ní pustit zcela sám a bez velkých nákladů.

Proměna stodoly na dílnu, stará stodola
Zdroj: Lukáš Urblík

Něco vymyslet, vyrobit a následně tím někoho inspirovat je to, co kutila Lukáše baví a naplňuje. Většinu projektů si vyrábí na dvoře na betonovém chodníku. To znamená, že když venku prší, nemůže realizovat svoje plány a v zimě se zase přesouvá do kotelny, kde má prostor 2 × 2 metry a pracovní stůl vyrobený z OSB desky.

Proto se rozhodl, že si ve stodole, kde dříve chovali kozy, vytvoří malou dílnu, ve které bude realizovat své projekty bez omezení. Pro lepší vizualizaci si celý projekt nakreslil a veškeré pracovní kroky průběžně dokumentoval. Když se teď zpětně podívá na některé fotografie, ví, že to za celou tu námahu stálo.

Zajímalo nás však, jestli by s odstupem času udělal něco jinak: „Všechno jsem si dělal svépomocně, věnoval jsem tomu čas, bez větších nároků na náročnost. A odpověď na otázku, zda bych s odstupem času udělal něco jinak, by zněla: ne. Měl jsem vše dopředu naplánované, nakreslené a rozmístěné podle potřeb. V nové dílně jsem už zrealizoval pár projektů a pracuje se mi tam opravdu výborně.“

Náklady

Co se týká nákladů na celou proměnu, je obtížné vyčíslit je, protože našel pár nakloněných příznivců, kteří mu pomohli tím, že mu darovali kabely na rozvody elektrické sítě, světla, barvy a velkou část materiálu měl i doma. Ale podle jednotlivých částí proměny stodoly v dílnu vyčíslil náklady zhruba takto:

1. část:
plánování a bourací práce – 0 Kč
2. část:
zdění – cca 700 Kč
3. část:
sklípek – cca 1 500 Kč
4. část:
omítnutí a dokončení stěn – cca 2 500 Kč
5. část:
položení dlažby – cca 3 000 Kč
6. část:
dřevěný překládaný strop – cca 5 000 Kč

Dohromady 12 700 Kč

Po připočtení peněz za kliky na dveře, různá kování a detaily, které bylo ještě třeba dokoupit, se celková cena rekonstrukce vyšplhala přibližně na 14 500 Kč.

Původní stav stodoly

Proměna stodoly na dílnu, schéma
Původní stav | Zdroj: Lukáš Urblík
Proměna stodoly na dílnu, schéma
Původní stav | Zdroj: Lukáš Urblík

Jak to malo vypadat

Proměna stodoly na dílnu, schéma
Návrh proměny | Zdroj: Lukáš Urblík
Proměna stodoly na dílnu, schéma
Návrh proměny | Zdroj: Lukáš Urblík

1 Plánování a bourací práce

Stodola byla využívána k chovu koz. Jelikož byl chov pro majitele časově náročný, kozám našli nový domov a stodolu mohli přeměnit na prostor, který by se využíval pro domácí kutilství.

Jako první bylo třeba prostor vyklidit a vyčistit po zvířatech, vyměřit ho a zakreslit plán budoucí dílny včetně nových elektrických rozvodů.

Proměna stodoly na dílnu, vyčistění prostoru
Zdroj: Lukáš Urblík

Následovala demontáž dřevěné ohrady spolu s krmítkem pro kozy…

Lukášův tip: Dřevo z demontáže nezahazujte, později vám může posloužit k výrobě dalších projektů.

Proměna stodoly na dílnu, demontáž ohrady pro zvířata
Zdroj: Lukáš Urblík

…. a demontáž dřevěných dvířek, přes která se vstupovalo dovnitř chléva.

Proměna stodoly na dílnu, demontáž dvířek od chléva
Zdroj: Lukáš Urblík

Hned poté následovaly bourací práce. V plánu bylo vybourání celé stěny, na které byla dvířka do chléva, čímž by se celý prostor stodoly zvětšil.

Proměna stodoly na dílnu, bourací práce
Zdroj: Lukáš Urblík

Během bouracích prací v chlévě natrefili na dřevěnou podlahu, pod kterou byla hliněná jáma hluboká asi 50 cm. Přímo ideální místo k vytvoření menšího sklepa.

Proměna stodoly na dílnu, bourací práce
Zdroj: Lukáš Urblík

Jámu bylo potřeba více prohloubit, aby se do potenciálního sklepa dalo toho více uskladnit, například bedničky s ovocem a zeleninou ze zahrádky.

Proměna stodoly na dílnu, hlubení jámy
Zdroj: Lukáš Urblík

Nad chlévem se musel rozebrat strop. Prkna z něj se použila později na přeložení hranolů (které byly asi 50 cm nad původním stropem), čímž se docílilo vyššího stropu.

Proměna stodoly na dílnu, rozebrání stropu
Zdroj: Lukáš Urblík

Teprve po rozebrání tohoto stropu mohla jít příčková zeď chléva konečně celá pryč.

Lukášův tip: Cihly ze zdi nevyhazujte, mohou se hodit při dalším zdění.

Proměna stodoly na dílnu, bourání zdi chléva
Zdroj: Lukáš Urblík

2 Zdění

Po bouracích pracích následovalo zdění. Do navrhovaného stavu nového prostoru ve stodole bylo potřeba zazdít několik nepotřebných otvorů, ale i dozdít jednu zeď.

Otvor po dveřích, které původně vedly do chléva, se zazdil cihlami, které zůstaly po vybourání příčky. Nejprve se však musely očistit.

Proměna stodoly na dílnu, zazdění chléva
Zdroj: Lukáš Urblík

Po zazdění dveří se vzniklé spáry mezi zdivem vyplnily PUR pěnou.

Proměna stodoly na dílnu, zazdění chléva
Zdroj: Lukáš Urblík

Pórobetonovými tvárnicemi se dozdily zdi v chlévě až do výše nového stropu.

Proměna stodoly na dílnu, dozdění pórobetonovými tvárnicemi
Zdroj: Lukáš Urblík

I v tomto případě bylo třeba použít k vyplnění mezer PUR pěnu.

Proměna stodoly na dílnu, vyplnění mezer PUR pěnou
Zdroj: Lukáš Urblík

Galerie

V dalším díle se dočtete, jak ve stodole Lukáš vytvořil sklípek pro skladování úrody i o dokončovacích pracích na zdech.

Text: Lukáš Urblík a redakce
Foto a realizace: Lukáš Urblík