Atlas

Žlabatka růžová (chlupaté útvary na růžích)

Objevili jste na růžích zvláštní, jakoby chlupaté útvary? Jsou to hálky, které způsobuje žlabatka růžová.

žlabatka růžová
Hálky způsobené žlabatkou růžovou (Foto: Shutterstock)

Projevy

Tyto „chlupaté“ útvary se obvykle vyskytují na divokých druzích růží. Způsobuje je žlabatka růžová (Diplolepis rosae), která vypadá na první pohled jako tmavá vosa. Klade vajíčka do puku listu. Když se začínají líhnout larvy, vylučují fytohormony, a to způsobí, že růže sama pro ně vytváří útvar, tzv. hálku, ve které mohou žít a krmit se.

Chemická ochrana

Nevykonává se.

Ekologická ochrana

Ochrana spočívá ve sběru a likvidaci těchto útvarů.

Prevence

Pravidelné zavlažování keříků růží ke kořenům, nezanedbávání přihnojování, průběžná kontrola rostlin, pravidelný řez.

škůdce na růžích; chlupaté útvary na růžích; divné útvary na růžích; růže