Atlas

Pěnodějka (pěna na rostlinách)

Všimli jste si na rostlinách pěnovitých útvarů? Způsobuje je pěnodějka, v pěně jsou ukryté larvy.

pěnodějka

Projevy

Rozeznáváme vícero druhů. Škůdci, kteří patří mezi cikády, identifikují pěnovité a slizovité útvary. Ty vytvářejí larvy v místech sání. Při silném výskytu pod napadenými stromy kape tekutina z pěnovitých útvarů. Larvy škůdců svojí činností oslabují napadené dřeviny. Často bývají napadány vrby, ale i růže a další dřeviny.

peniarka2

Chemická ochrana

V případě intenzivnějšího výskytu je možné využít přípravek Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Pěnovité útvary je možné z napadených částí rostlin setřít hadříkem, plochým štětcem nebo silnějším proudem vody. Larvy, které v nich sídlily, je třeba zničit.

Prevence

Dodržování optimálních pěstitelských podmínek, pravidelný řez dřevin, přihnojování a důsledná kontrola zdravotního stavu dřevin i rostlin. Při výskytu problému je třeba neodkladně zasáhnout. Z míst pod dřevinami je třeba pravidelně odstraňovat všechno napadané listí.

pěnodějka; pěnovité útvary na dřevinách; kapání z dřevin během suššího počasí; larvy v pěnovitých útvarech; pěna na růžích; pěna na rostlinách; škůdce na růžích; růže