Atlas

Myš domácí

Myš je často nevítaným hostem, ať už v zahradě, nebo domácnosti. Jak se jich zbavit?

myš
Myš (Foto: Shutterstock)

Projevy

Myš se vyskytuje v zahradách, v zahradních domcích, nářaďovnách, venku v norách v půdě. Živí se různými semeny, zrním, klasy, drobným hmyzem, ovocem i zeleninou. Způsobuje velké škody na uskladněné úrodě. Vyznačuje se obrovskou rozmnožovací schopností, potomstvo mívá několikrát za rok.

Chemická ochrana

Použití deratizačních staniček, požerových nástrah, návnad ve formě polštářů, dýmovnic, deratizačních lepidel a lepových pastí.

Ekologická ochrana

Použití mechanických pastí, chov kočky (ne vždy funguje).

Prevence

Důkladná kontrola objektů, zavírání oken a dveří, zejména na noc a během podzimu, kdy jsou myši aktivnější a více se přesouvají. Důkladné utěsnění, uzavření všech možných vstupních otvorů do prostor, kde skladujeme úrodu. Neskladovat zrno ve volně otevřených a dobře přístupných nádobách. Udržování pořádku na dvoře, v zahradě, zahradních domcích i nářaďovnách.

myš domácí; drobný hlodavec; zápach; drobný černý trus; ohryzané předměty; myši; škůdce