Atlas

Mandelinka Melasoma vigintipunctata (brouci na vrbě, ožrané listy vrby)

Zpozorovali jste na vrbách bledé brouky s tmavými skvrnami na krovkách? Pravděpodobně se jedná o mandelinku. Na vrbě způsobuje holožíry.

mandelinka Melasoma vigintipunctata
Mandelinka Melasoma vigintipunctata (Foto: isifa/Shutterstock)

Projevy

Samička mandelinky klade na jaře (koncem dubna a začátkem května) vajíčka na listy vrby. Z vajíček se vylíhnou larvy podobné larvám slunéčka (často si je někteří zahrádkáři pletou a v dobré víře je nechávají na stromě). Larvy jsou velké přibližně 1 cm, později se skvrnami podél těla. Mladé larvy se zdržují na spodní straně listů vrby, kde vyžírají malé plošky. Později se rozlezou po listech, které děrují nebo skeletují. Odrostlé larvy se kuklí na spodní straně listů, kde se zadním koncem přichytí. Mladí brouci se objevují od poloviny června. Dospělí brouci mají bledé krovky s deseti tmavými skvrnami na každé krovce. Při přemnožení způsobují holožíry. Listy napadené vrby jsou pokroucené, ožrané.

Chemická ochrana

Použít je možné přípravky Karate ZEON 5 CS, MAVRIK 2 F, MOSPILAN 20 SP, SANIUM ULTRA nebo jiné insekticidy na lezoucí larvy a imaga brouků. Dá se použít i přípravek proti mandelince bramborové. Postřik po třech týdnech opakujeme.

Larvy liskavky na vŕbe
Mandelinka Melasoma vigintipunctata – mladé larvy, později jsou larvy bledé se skvrnami (Foto: isifa/Shutterstock)

Ekologická ochrana

Použití přípravků KARANIMBA MIKRO,NEEMAZAL TS nebo SPINTOR.

Prevence

Pravidelná kontrola vrby v zahradě.

brouci na vrbě; ožraná vrba; larvy na vrbě