Zdraví

SOUROZENECKÁ LINIE: Pořadí narození ovlivňuje to, jací jsme

Ať už jsme prvorodzením, prostředním nebo nejmladším dítetem, máme určité rysy, vyplývající ze „sourozenecké konstelace“. Nikto se vědome neusiloval o jejich utváření, přirozene se vyvíjejí životem v rodině. Pořadí narození nevysvětluje veškeré lidské jednání, ale ovlivňuje, jakým člověkem jste se stali.

Prvorození

Typické znaky:

 • perfekcionismus
 • mívají vysoké nároky na ostatních ale i na sebe
 • bývají kritičtí
 • je pro ně typické „nabrat“ si mnohem více, než může člověk dlouhodobě zvládnout
 • ze všech postavení v rodině mívají největší sklony k nervozitě, špatnému usínání a depresím
 • velký problém jim dělá používání slova „Ne“ a vytváření času pro sebe
 • vše to pramení ze snahy být od začátku „dobrým“ synem, dcerou – nezklamat očekávání rodičů, kteří je do prvorozených dětí promítají nejsilněji, proto i v pozdějším věku převládá snaha vyjít vstříc všem, a tak se někdy prvorozené děti dostávají do pasti: uvědomují si, že nezvládají a nepřipadají si dost dobří
 • mohou propadat také závislostem a utápět své frustrace v alkoholu nebo žít jiným nezdravým návykovým způsobem
 • jsou nesobečtí, pracovití, vnímaví, spolehliví, rozvážní, pečující, povzbuzují druhé a jsou obětaví. To je předurčuje k tomu, aby z nich byli výborní přátelé.
 • vhodné pracovní pozice jsou pro ně ty, které vyžadují samostatnost

Doporučení pro prvorozené:

 • nechtějte být dokonalí, toho nikdy nedosáhnete
 • naučte se říkat „ne“
 • obavy, že vás pak přestanou mít lidé rádi, jsou zbytečné
 • kdo vás opustí proto, že mu nevyjdete pokaždé vstříc, ten vás neměl rád, jen vás využíval
 • nepracujte tolik; práce tu bude vždycky, vaše děti ale odejdou z domova
 • méně se odsuzujte a pokuste se více těšit za života: i vy se můžete naučit smát svým chybám a tím ubrat ze svých úzkostí a rozsvítit svůj většinou vážnější výraz

Zvláštní kapitolou prvorozených jsou jedináčci. Platí pro ně umocnění posaných rysů s tou výjimkou, že málokterý by se rozdal a myslel na druhé z čistě nesobeckých důvodů.

Prostřední děti

Typické znaky:

 • vyrůstají ve vědomí, že nikdy nebudou mít privilegia nejstaršího dítěte; všechno už tu jednou bylo a oni jsou prostě „druzí“
 • zároveň nebudou ani ti nejroztomilejší nejmladší, na které se lidé nejvíce usmívají a na něž i prostřední děti musejí brát ohled a dávat na ně pozor
 • ze všech dětí mají pozorností nejméně, stejně jako fotek v albu
 • vyrůstají s pocitem, že nejsou tolik důležití, což je dokonale připravuje pro život
 • v rodině působí jako pojítko všech členů – ke každému mívají blízko, i když někdy se cítí sami; i proto mívají mimo rodinu nejvíce přátel
 • výborně zvládají komunikovat, usmiřovat spory a nalézt přijatelný kompromis pro všechny zúčastněné
 • jsou přátelští a tolerantní
 • ze všech dětí nejčastěji vyhledávají nezávislý pohled na věc
 • bývají velmi citliví, a přesto zvyklí bojovat o své místo
 • jsou tvrdohlavější než stádo oslů
 • jsou výborní podnikatelé
 • v dětství se naučili dávat i brát, proto jsou nejlépe připraveni zvládat potíže

Doporučení pro prostrední děti:

 • Hlídejte si trochu své přátelské vazby; nikdo nemůže mít velké množství smysluplnných vztahů.
 • Nesrovnávejte se s druhými – s nedostižným starším sourozencem ani s nikým jiným. Vždycky se najde někdo lepší v nějakém ohledu, ale vy jste originál se spoustou talentů a darů. Život nejsou závody!

Benjamínci – nejmladší členové

Typické znaky:

 • bývají okouzlujícími a výbornými baviči i v dospělosti
 • i přes svoji společenskost mívají sklony být sobečtí
 • potřebují si dávat pozor na to, aby pustili ke slovu i druhé lidi a neztratili vztahy s nimi neustálým strháváním pozornosti na sebe
 • jejich roztomilá pozice v rodině je pro život plný potíží, před kterými byli nejvíce ochraňováni, moc nepřipravila. Dostávalo se jim sice nejvíce pozornosti a něhy, ale zároveň i odsunování a podceňování, že jsou ještě malí a nedokážou to a to. Z toho pramení jejich rozpolcenost: v pondělí jim patří svět a v úterý mohou být na dně.
 • Bývají impulzivní – nejdříve jednají a pak myslí.
 • Bývají výborní a spokojení v práci, zaměřené na kontakt s lidmi: vedoucí, recepční, prodejci aut…

Doporučení pro nejmladší členy:

 • Pokuste se za sebe přijmout zodpovědnost, nebuďte celý život dětmi.
 • Nesvalujte vinu na druhé, zkuste být soběstační a naučte se po sobě uklízet.
 • Přestaňte se předvádět a zkuste se nesobecky dělit o čas, energii i peníze.

Rodinné konstelace

Významný psycholog Walter Toman vydal klasickou studii o rodinných konstelacích, která zahrnuje výzkum tří tisíc manželských párů. Z té vyplynulo, která spojení se nejlépe v manželství doplňují.

Nejstarší sestra a nejmladší bratr

 • vycházejí jako nejideálnější dvojice
 • ona – je skvělá, zodpovědná, pečující matka, někdo, na koho se dá v rodině spolehnout
 • on – vnáší do jejího uvážlivého stylu života lehkost a smích, řádí s dětmi a vymýšlí zábavu pro rodinu

Nejmladší sestra a nejstarší bratr

 • fungující vztah obranářského rytíře a okouzlující princezny

Prostřední děti a nejmladší i nejstarší dítě

 • jsou skvělými partnery
 • Obecně platí, že  manželské páry, tvořené lidmi stejného pořadí narození, nejsou vhodnou kombinací. Není to jejich rozsudek smrti, mohou na svém manželství pracovat a více se naučit.
 • Musejí ale čelit problémům, které vznikají ze zdvojnásobení jejich slabostí.

Spojení dvou jedináčků / Spojení jedináčka a prvorozeného

 • nejproblematičtější vztahy
 • Příliš mnoho starostí, aby věci byly správně, a málo lehkosti a smíchu jsou zátěží pro jejich vztah, ve kterém se často oba trápí.
 • Mají mnohem více konfliktů, než jiné páry, pro naprosté maličkosti.
 • Klasickému vztahu prvorozených může pomoci nadhled, kterého dosáhnou dobrou komunikací a společným stanovením priorit: nejdůležitější je, že jsme spolu a máme se rádi.
 • Cílevědomost, silná stránka tohoto páru, tak může zachránit jejich rodinné štěstí.

Páry tvořené z prostředních dětí

 • mohou se potýkat s nedostatkem otevřené komunikace
 • komunikují výborně o povrchních věcech, ale jejich snaha o vztahy je někdy žene k obavám otevřít konflikt a řešit ho
 • tím se mohou dostat do stavu, kdy vztah bez hádek odumírá dvěma lidem, kteří se míjejí a vědí o sobě čím dál méně

Nejmladší narození děti

 • mívají bezstarostnou a veselou povahu a v začátcích vztahu si užívají plno legrace
 • nikdo moc nehlídá starosti všedních dní a řeší věci s lehkostí, která k nim v budoucnu může přivést exekutory
 • Tyto páry mívají nejblíže k dluhům, stejně jako k řešení všeho potřebného až na poslední chvíli. To bývá zdrojem konfliktů, pokud na sebe nikdo nevezme tíhu praktického života nebo se nezačnou dělit o povinnosti.

Text: Připravila: Jitka Chalupová :: Foto: Isifa/Shutterstock