Zdraví

Rozpoznejte včas riziko mozkové mrtvice

Věděli jste, že nejčastější příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění, z nichž jsou vedle srdečních infarktů nejčastější mozkové mrtvice? Na rozdíl od srdečního infarktu je u mozkové mrtvice významným rizikovým faktorem srdeční arytmie (fibrilace síní) a vliv hypertenze je tak větší. Odhaduje se, že na celém světě má v současnosti více než 1 miliarda lidí hypertenzi a více než 30 milionů lidí fibrilaci síní.

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak urychluje vývoj aterosklerózy (tvorbu sklerotických plátů ve stěně tepen) v tepnách mozku a takto poškozené tepny mohou, především v důsledku neléčené nebo špatně léčeného vysokého krevního tlaku, prasknout nebo se ucpat krevní sraženinou vzniklou na sklerotickém plátu a následně způsobit mozkovou mrtvici.

Fibrilace síní je nejčastější setrvalou poruchou srdečního rytmu a častěji se vyskytuje u hypertoniků. Je diagnostikována u 1–2 % populace a její výskyt stále roste. Provází ji zvýšená nemocnost a úmrtnost a například riziko cévní mozkové příhody je tak až pětinásobné. Každý třetí pacient, který trpí fibrilací síní, je tak postižen trombotickou cévní mozkovou příhodou. „Při fibrilaci síní se totiž srdeční síně vzhledem k vysoké frekvenci stahů účinně nestahují, ale pouze se chvějí, resp. míhají (odtud český název arytmie míhání síní) a prakticky vlastně stojí, což nahrává vzniku krevní sraženiny. Trombus se může vytvořit již za krátkou dobu trvání a za různě dlouhou dobu se může celý trombus nebo jeho část uvolnit a krevní proud ho vmete do některé z tepen velkého oběhu. V nejzávažnějším případě do některé z mozkových tepen, kde způsobí mozkovou mrtvici“, vysvětluje MUDr. Jan Peleška z Centra preventivní kardiologie III. Interní kliniky 1. LF a VFN.

Nejdůležitější je prevence

Výzkumy ukazují, že domácí měření krevního tlaku je spolehlivý způsob, jak detekovat a včas odhalit fibrilaci síní. Včasnou protisrážlivou léčbou lze pak snížit riziko vzniku mozkové mrtvice. Dnes jsou již na trhu tlakoměry, které disponují indikátory nepravidelné srdeční akce, které dokáží odhalit síňovou fibrilaci. Především u starších pacientů bychom měli možnosti včasné diagnostiky věnovat vysokou pozornost a vybrat si vhodný přístroj, který má klinické ověření přesnosti. Ten, kromě spolehlivě naměřených hodnot krevního tlaku, poskytuje také informaci o přítomnosti arytmie. V případě zjištění opakující se indikace arytmie je třeba co nejdříve navštívit lékaře a arytmii (nejspíše fibrilaci síní) potvrdit a ověřit pomocí EKG.

Měření v pohodlí domova

Lékaři mohou pacienty zkontrolovat ve své ordinaci, ale správně prováděné domácí měření krevního tlaku, zvyšuje pravděpodobnost zachycení nepravidelného srdečního rytmu včetně fibrilace síní. Zvláště v případě hypertenze potvrzené pomocí domácího měření (průměrný tlak 135/85 mm Hg a vyšší z několikadenního měření TK) je třeba pátrat po dalších méně častých rizikových faktorech – kouření, cukrovce, dyslipidemii (zjednodušeně vysoký cholesterol) a obezitě. „Jejich současný výskyt ve srovnání se samotnou hypertenzí podstatně více zvyšuje riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Riziko onemocnění zvyšuje také předčasný výskyt kardiovaskulárních onemocnění u rodičů a sourozenců – u otce a bratra mladších 55 let, matky a sestry mladších 65 let“, dodává MUDr. Jan Peleška.

TIP:

Většina pacientů, kteří používají digitální tonometr pro měření tlaku v domácím prostředí, bohužel nezná zásady správného měření tlaku. Je třeba používat tonometry s manžetou na paži, které usnadňují a zpřesňují měření tlaku kontrolou správného utažení manžety a upozorňují na přítomnost nepravidelného srdečního rytmu. Vhodný je tak například tonometr OMRON M6 Comfort, který pomáhá v prevenci mozkové mrtvice inovativní Intelli manžetou s vysokou přesností pro sledování hypertenze a zobrazením nepravidelného srdečního rytmu odhalující s více než 90% přesností fibrilaci síní.

tlakomer

Měření krevního tlaku v domácím prostředí:

 • Před měřením tlaku krve alespoň 5 minut vsedě odpočívejte.
 • Nejméně 30 minut před měřením NEKUŘTE a NEPIJTE ALKOHOL.
 • Tlak si měřte vsedě s opřenými zády a s paží podepřenou o stůl, obě nohy mějte na zemi (nezkřížené). Během měření nemluvte a nehýbejte se.
 • Tlak měřte vždy na stejné paži.
 • Vyhrňte si rukáv – nikdy nedávejte manžetu přes oblečení. Na paži si dejte manžetu tonometru, okraj manžety by měl končit zhruba 2 centimetry nad loketní jamkou. Mezi manžetou a paží by měl být prostor maximálně na jeden prst. Předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovni srdce.

 

 

Měřte si krevní tlak opakovaně (alespoň dvakrát ráno a dvakrát večer v intervalu zhruba 1-2 minuty před jídlem a léky)

 • Vhodné je měřit si tlak optimálně 7 dní před návštěvou lékaře (nebo v případě, že byla změněna léčba).
  Dlouhodobě si stačí měřit tlak 1–2 x týdně.
 • Hodnoty krevního tlaku si zapisujte, včetně zaznamenání každé významné události (např. změna medikace, aktuální zdravotní potíže).
 • Pravidelné měření krevního tlaku v domácím prostředí se zaznamenáváním hodnot může být velmi prospěšné. Tyto záznamy pomáhají vašemu lékaři zjistit, jaké hodnoty krevního tlaku máte v domácím prostředí, a tudíž jak dobře jste léčeni.

Jak předcházet vysokému krevnímu tlaku

 • Buďte fyzicky aktivní minimálně 30–60 minut denně (mírná fyzická aktivita znamená, že se lehce zapotíte a zadýcháte).
 • Jezte zdravě! Váš jídelníček by měl obsahovat hlavně zeleninu a ovoce, ryby, luštěniny a ořechy
 • Nepřisolujte jídlo!
 • Omezte konzumaci jídla připraveného z polotovarů, omezte konzumaci jídel z restaurací a fast-foodů. Tato jídla obvykle obsahují velké množství soli a tuku.
 • Pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout. Váš BMI (body mass index, BMI = hmotnost v kg/výška v m2 by se měl pohybovat mezi 20 a 25.)
 • Snažte se omezit vliv stresu, který na vás působí (pomáhá pravidelný pohyb, jóga, meditace, čas strávený s vaší rodinou a přáteli). Mluvte o svých problémech!
 • Omezte příjem alkoholu (u muže 1 pivo denně, u ženy malé pivo denně).
 • Nekuřte a vyhýbejte se místům, kde kouří ostatní.

Pro více informací navštivte www.krevnitlak.cz

Klinicky ověřené tlakoměry OMRON přichází s jedinečnou novinkou. Díky nové internetové platformě OMRON Bi-link (www.bi-link.cz) můžete aktivně spravovat své zdraví vždy a všude. Služba Bi-link je váš nový, jedinečný a komplexní zdravotní rádce, který vám pomůže sledovat, porozumět a vést záznamy o vašich životně důležitých zdravotních ukazatelích.

Na svůj účet můžete nahrát údaje ze zdravotních přístrojů OMRON, což vám ušetří práci se zapisováním nebo manuálním vkládáním údajů do počítače. Připojit lze měřiče krevního tlaku, krokoměry (monitory aktivity), tukoměry nebo glukometry. Všechny naměřené hodnoty jsou bezpečně uloženy a analyzovány. Následně je vytvořen kompletní obrázek o vašem zdraví. Nakonec můžete pomocí Bi-link.cz naplánovat aktivity a nastavit osobní cíle. Tím vás Bi-link.cz motivuje k udržení nebo dokonce ke zlepšení vašeho zdraví. Své zkušenosti a názory můžete navíc sdílet s ostatními uživateli.