Zahrada

ZIMNÍ PRŮKLEST RYBÍZŮ A ANGREŠTŮ

DOTAZ: Jsme začínající pěstitelé a před třemi lety jsme koupili zahrádku, kde byly již mimo jiné vysazeny čtyři keře rybízu a dva stromky angreštu. Všechny se rychle rozrostly, velmi dobře a hodně plodí, ale nevíme, kdy a jak správně tyto druhy střihat. Jejich stáří odhadujeme na 5–7 let.

Oba druhy našeho nejpěstovanějšího drobného ovoce raší velmi brzy, proto se vyplatí prosvětlení dokončit ideálně během ledna. Prosvětlení jde ruku v ruce s pozvolným zmlazováním, které je velmi nutné především u starých keřů. Spočívá v každoročním odstraňování přestárlých větví a jejich nahrazení mladými.

Jak spoznat přestárlé větve

  • Přestárlé větve se poznají podle černé kůry a rostou na nich chudé letorosty. Ty sice ještě plodí, ale bobule jsou na nich stále menší.

Z nových výmladků, vyrůstajících z půdy, ponechte vždy jen tolik, kolik jich bude třeba jako náhrada za staré větve. Nechte růst ty nejsilnější. Všechny ostatní vystříhejte.

Výhony, vybrané jako náhradní, musejí mít takové postavení, aby zůstal zachován tvar keře. Výhony pro jistotu vyvažte, trochu tím usměrníte směr jejich růstu.

POZOR!

  • Všechny vyřezané části rostlin posbírejte a co nejdříve rozřezejte nebo spalte. Vždy se na nich vyskytují zárodky hub či přezimující škůdci. Větve mladých keřů není třeba zkracovat, pokud každým rokem odstraníte čtyřleté větve, které mají černou kůru.


Text: Ing. Ludmila Dušková :: Foto: Isifa/Shutterstock