Zahrada

ZAHRADNÍ ŠKŮDCI: Když vaše rostliny napadne padlí

Padlí je choroba způsobovaná mikroskopickými houbami. Je velmi hojně rozšířena a napadá široké spektrum pokojových, polních, skleníkových, balkonových i zahradních rostlin a plodin. Existuje mnoho specifických druhů padlí, které většinou nese název podle nejčastěji poškozované rostliny.

Přítomnost padlí je typická bílým povlakem téměř na všech částech nejrůznějších rostlin – počínaje stébly travin, listy ovocných stromů, plody ovoce a zeleniny, až po poupata na růžích.

PADLÍ NA OKRASNÝCH ROSTLINÁCH

… je bohužel na postupu. Objevuje se na růžích, petúniích, cíniích, plemánku a celé řadě dalších rostlin. Na listech se tvoří plísňový povlak, skvrny jsou nejprve žlutohnědé, později šedočerné a mají méně paprsčité, „rozpité“ okraje. Tato choroba se nejsilněji šíří koncem léta při velkých teplotních výkyvech. Napadené části rostlin se vyplatí odstřihnout a růže přihnojit draslíkem. Především je nutné vybírat vždy stanoviště s dostatečným prouděním vzduchu. Při silném napadení je na místě ošetření rostlin přípravkem Discus, Ortiva nebo Zato.

Padlí – měsíčky

AMERICKÉ PADLÍ ANGREŠTOVÉ

(Sphaerotheca morsuvae)

… způsobuje na plodech, na dřevě vrcholových letorostů, na řapících a na nervatuře listů angreštů, ale i rybízů (zejména rybízu černého) a kříženců rybízů s angreštem bílé povlaky, které postupně hnědnou a vytvářejí se na nich drobné tmavé pohlavní plodničky. Napadené letorosty zaostávají v růstu, deformují se, někdy se vlivem vytváření adventivních pupenů i rozvětvují a často odumírají. Listy na těchto letorostech jsou malé, deformované a většinou časem opadávají. Napadené plody zastavují růst, zůstávají tvrdé, jsou nevzhledné, nechutné a často též opadávají. U černého rybízu dochází k projevům napadení především na vegetačních vrcholech letorostů, a to většinou až v průběhu sklizně nebo po sklizni. Napadené rostliny vlivem dodatečného obrůstání nedostatečně vyzrávají, a proto mají sníženou odolnost vůči mrazům. Příbuzná choroba – evropské padlí angreštové (Microsphaera grossulariae) – je v posledních letech méně častá. Vyskytuje se zejména u značně zanedbaných rostlin (nedostatečná výživa a závlaha, zastíněné lokality). Toto padlí napadá především listy. V oblastech s pravidelným výskytem tohoto padlí provádíme první ošetření angreštu již před květem. Základní ošetření je však po odkvětu, kdy podle podmínek ošetřujeme dvakrát až třikrát v intervalech 5 až 10 dní přípravkem Discus, Zato nebo Bioton. Černý rybíz ošetřujeme před sklizní (pozor na ochranné lhůty) a po sklizni.

Padlí na angreštu

PADLÍ AZALEK

… způsobuje houbová choroba Erysiphe azaleae. V optimálních podmínkách negativně ovlivní nejen vzhled dřevin, ale poškodí i jejich růst a kvetení. Padlím oslabená pletiva jsou navíc velmi citlivá na vymrznutí a rostliny hůře přezimují. Pravděpodobnost napadení zvyšuje nevhodná výživa rostlin, především nadbytek dusíku, a současný nedostatek draslíku. Padlí vyhovuje mírný pohyb vzduchu v porostu, rosa, mlhy, časté a mírné dešťové přeháňky za příznivých teplot 20 °C a více. Padlí se špatně šíří při dlouhotrvajícím suchém a teplém počasí, nepřejí mu ani dlouhotrvající deště a větrná poloha. Choroba většinou přezimuje na napadených opadaných listech. Jako prevence se – kromě vyrovnaného hnojení, zachování vzdušnosti porostu a výběru rezistentních druhů a kultivarů – doporučuje na podzim shrabat a zlikvidovat opadané listí. Na lokalitách s pravidelným silným výskytem provedeme postřik preventivně již začátkem jara na rozvíjející se pupeny. Postřik opakujeme v týdenních až desetidenních intervalech. Mezi doporučené prostředky patří Discus, Ortiva, Zato. Hloubkově působící Talent a systémově působící Falcon, Horizon nebo Score můžeme aplikovat i později.

Reklama

Listy azalky jsou houbou zcela pokryté.

PADLÍ RÉVOVÉ

(Uncinula nestor)

… vytváří na letorostech, listech, květenstvích a hroznech bělavé moučnaté povlaky podhoubí parazitické houby. Postižená pletiva šednou a dochází k jejich deformacím. Květenství sprchávají a mladé bobule zasychají, praskají a dochází k jejich vyhřeznutí. Letorosty jsou kratší s tmavými skvrnami. Houba přezimuje myceliem v pupenech. Na jaře prorůstá nové letorosty a je zdrojem konidií, které se dále šíří. Mycelium odolává mrazům pouze do –16 °C. První konidie se tvoří od doby 4 týdnů po vyrašení.
Choroba se nejvíce šíří za vyšších teplot (24–28 °C) a vyšší relativní vlhkosti (70–95 %). Nejmasivnější je šíření infekce v průběhu července. U porostů s pravidelným výskytem padlí je třeba začít s ochranou již ve fázi 5 až 6 listů a do květu provést dvě ošetření. U středně náchylných porostů se doporučuje těsně před květem jeden postřik. Po odkvětu se provádí ošetření v závislosti na podmínkách šíření a náchylnosti odrůd v intervalech 7 až 14 dnů až do fáze zaměkání. Doporučují se přípravky Discus, Talent, Zato nebo Bioton.

Padlí na révě – napadá listy, ale také dokáže zcela obalit bobule hroznů.

PADLÍ JABLONÍ

Původcem je houba Podosphaera leucotricha. Škodí více v sušších a teplejších oblastech. Vyskytuje se převážně jen v konidiovém stádiu (Oidium farinosum). Mycelium tvoří bílé povlaky na napadených částech stromů a do hostitelských buněk vniká haustoriemi. Padlí přezimuje ve formě mycelia v listových a květních pupenech jabloní. Z nich vyrostlé listy nebo květy bývají silně primárně napadeny, „pomoučeny“ již při rašení. K většímu výskytu takto napadených květních a listových růžic dochází ve druhé polovině května. Tyto růžice bývají zdrojem sekundárních infekcí, k nimž dochází při vyšších teplotách (nad 20 °C). Napadené listy jsou menší a opadávají. Napadené letorosty mají malé přírůstky a zasychají. Na napadených plodech se objevuje nápadná síťová rzivost, která bývá patrná až do sklizně. Jsou značné rozdíly v odrůdové citlivosti jabloní k padlí. K nejnáchylnějším odrůdám patří Jonathan, Idared, Coxova reneta. Ochrana proti padlí je velmi náročná. Výskyt padlí významně omezuje mráz v době vegetačního klidu (teploty pod –20 °C), který ničí přezimující mycelium. Sekundární šíření padlí lze omezit mechanickým odstraňováním primárně napadených částí stromů („pomoučených“ listových a květních růžic) v květnu až červnu. Chemická ochrana vyžaduje pravidelná fungicidní ošetření v intervalu 7–10 dnů od fenofáze, „zelené poupě“, až do poloviny července přípravky Discus, Talent nebo Zato.

Padlí přezimuje  listových a květních pupenech jabloní.

PADLÍ OKURKY

způsobují dvě odlišné houby – Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea, avšak příznaky poškození jsou u obou zcela shodné. Na listech a často i na stoncích se objevují zprvu drobné, později rozrůstající se skvrny s typickým bělavým moučnatým povlakem hub. Skvrny jsou nejdříve na vrchní straně listů, kde postupně pokrývají celou jejich plochu, později jsou i na straně rubové. Napadené listy zaostávají v růstu a zasychají. V některých případech se na bílém vzdušném povlaku houby objevují i velmi drobné černé plodničky. Choroba napadá prakticky všechny tykvovité plodiny jako okurky, cukrové i vodní melouny, cukety, patisony, velkoplodé tykve, i když mezi jednotlivými druhy a odrůdami jsou značné rozdíly v citlivosti. Zejména skleníkové okurky vyžadují pravidelnou chemickou ochranu. K tomuto účelu je možné použít přípravky Discus, Ortiva nebo Bioton.

Zejména skleníkové okurky vyžadují chemickou ochranu proti padlí.

ODBORNÍK RADÍ:

PŘÍPRAVKY DOPORUČENÉ NA PADLÍ

 

  • DISCUS – padlí angreštové, padlí okurkové, padlí jabloní, padlí révové, padlí na okrasných rostlinách, padlí azalek
  • BIOTON –padlí angreštové, padlí okurkové, padlí jabloní, padlí révové
  • ZATO padlí angreštové, padlí jabloní, padlí révové, padlí na okrasných rostlinách, padlí azalek
  • TALENT –padlí jabloní, padlí révové, padlí azalek
  • ORTIVA – padlí okurkové, padlí na okrasných rostlinách, padlí azalek
  • FALCON, HORIZON,  SCORE – padlí azalek

Text a foto: Jan Kopřiva

Komentovat

Nepřehlédněte