Zahrada

Bílý povlak na okrasných rostlinách. Pozor na padlí! (video)

Padlí je choroba způsobovaná mikroskopickými houbami. Je velmi hojně rozšířena a napadá široké spektrum pokojových, polních, skleníkových, balkonových i zahradních rostlin a plodin. Existuje mnoho specifických druhů padlí, které většinou nese název podle nejčastěji poškozované rostliny.

padlí

Jak padlí spoznat?

Přítomnost padlí je typická bílým povlakem téměř na všech částech nejrůznějších rostlin – počínaje stébly travin, listy ovocných stromů, plody ovoce a zeleniny, až po poupata na růžích.

Padlí na okrasných rostlinách

Objevuje se na růžích, petúniích, cíniích, plemánku a celé řadě dalších rostlin. Na listech se tvoří plísňový povlak, skvrny jsou nejprve žlutohnědé, později šedočerné a mají méně paprsčité, „rozpité“ okraje. Tato choroba se nejsilněji šíří koncem léta při velkých teplotních výkyvech. Napadené části rostlin se vyplatí odstřihnout a růže přihnojit draslíkem. Především je nutné vybírat vždy stanoviště s dostatečným prouděním vzduchu. Při silném napadení je na místě ošetření rostlin vhodným přípravkem.

padlí
Měsíčky

Padlí azalek

Způsobuje houbová choroba Erysiphe azaleae. V optimálních podmínkách negativně ovlivní nejen vzhled dřevin, ale poškodí i jejich růst a kvetení.

padlí
Listy azalky jsou houbou zcela pokryté.

Padlím oslabená pletiva jsou navíc velmi citlivá na vymrznutí a rostliny hůře přezimují. Pravděpodobnost napadení zvyšuje nevhodná výživa rostlin, především nadbytek dusíku, a současný nedostatek draslíku. Padlí vyhovuje mírný pohyb vzduchu v porostu, rosa, mlhy, časté a mírné dešťové přeháňky za příznivých teplot 20 °C a více. Padlí se špatně šíří při dlouhotrvajícím suchém a teplém počasí, nepřejí mu ani dlouhotrvající deště a větrná poloha. Choroba většinou přezimuje na napadených opadaných listech. Jako prevence se – kromě vyrovnaného hnojení, zachování vzdušnosti porostu a výběru rezistentních druhů a kultivarů – doporučuje na podzim shrabat a zlikvidovat opadané listí. Na lokalitách s pravidelným silným výskytem provedeme postřik preventivně již začátkem jara na rozvíjející se pupeny. Postřik opakujeme v týdenních až desetidenních intervalech. 

Text a foto: Jan Kopřiva
Video: Ing. Jana Dušková, Jan Kopřiva
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů