Zahrada

Zahradní krb na více způsobů

Venkovní krby jsou často již v projektu plánovány jako součást domu či terasy. Stejně zajímavé jsou však volně stojící zahradní krby, kde oheň vnímáme ze všech stran. V zahradě si můžeme postavit i pícku a udírnu.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archivy firem OBI, Norman, Xela, Firepits.com, Krby Tůma a archiv autora

Při stavbě volných krbů v zahradě nejsme tolik vázáni architekturou domu, a tak můžeme více popustit uzdu fantazii. Nicméně i zde je třeba vycházet z velikosti a koncepce pozemku i jeho uspořádání.

Umístění v zahradězahr

Především nesmíme zapomenout, že umístění a stavbu zahradního krbu je nutné konzultovat se sousedy a obvykle i se stavebním úřadem. Ve větší zahradě lze vybudovat krb nebo celou letní kuchyni i jako solitér. V menší zahradě je běžná kombinace krbu s různými přístřešky a pergolami, což přispívá ke zvýšení komfortu i estetickému zvýraznění. Krby mohou být přistavěny i ke zděnému plotu nebo opěrné zídce. Zajímavé je spojení estetického krbu s méně vzhlednými objekty, například skleníkem či garáží.

Z hlediska provozu platí pro umístění zahradního krbu stejná pravidla, jako pro krb na terase: musí umožnit bezpečný pohyb lidí, zajistit místo pro přípravu a konzumaci pokrmů a snadný přístup k palivu.

kamennyKonstrukce a styl

Zahradní krby vypadají jednoduše, ale bývají to stavebně poměrně náročné objekty. Hoření a odchod spalin totiž podléhá fyzikálním zákonům, což je pro funkci krbu důležité. Materiál a tvar by měl korespondovat se stylem a velikostí zahrady. Velké možnosti nabízejí cihlové, kamenné nebo betonové stacionární zahradní krby s možností grilování. Zvolit může libovolný design, zajímavé jsou například tzv. italské krby. Lze vybírat z bezpočtu variant, od tradičních, přes stroze působící tělesa až po dynamické tvary nebo i sochařská díla. Opticky lehčím dojmem působí stavebnicové krby z keramických nebo betonových prefabrikátů.

Kovové skládačkyvoda

Zahradní krby mohou být vyrobeny i z kovu. Lze je zpravidla koupit v rozloženém stavu a v zahradě sestavit. Na zimu je můžeme zase rozložit a uklidit, aby netrpěly počasím. Obvykle se vyrábějí z plechu o síle asi 1,5 mm a z dalších kovových materiálů, jako úhelníky, profily a podobně. Pro barevnost povrchu a kombinaci s jinými prvky v zahradě je určující druh plechu (měď, černý plech atd.) a samozřejmě tvar. I kovové zahradní krby by ale měly mít ohniště a spalovací prostor vyložené jiným materiálem: Nejvíce se používají šamotové plátky, které odolávají ohni a při poškození se snadno vymění.

Pozor při stavbě

Krby si můžeme zakoupit jako stavebnici, a to včetně ohniště, roštu a odkouření, vyjímatelné grilovaní jednotky a podobně. Další doporučenou možností je stavba na klíč odbornou firmou. Jen ti nejzdatnější stavebníci se mohou pustit do stavby krbu svépomocí podle odborníkem zpracovaného projektu.

Ke stavbě korpusu se používá kámen (pískovec, žula či rula), keramické prvky nebo lehké betonyej být z kvalitní oceli a odolných plechů.

Pro svépomocnou stavbu jsou vhodné materiály, které se dají lehce opracovat, případně řezat pilou a lepit stavebními lepidly (například pórobeton). Krb se staví na zpevněné ploše (obvykle na betonové desce), aby se nezačal naklánět či propadat. Kolem je dobré položit impregnované dřevěné desky, dlažbu či plastové lamely s neklouzavým povrchem.

kulatyZahradní kuchyně

Vyznavačům stolování na zahradě se vyplatí vybudovat krbovou sestavu, která je typická v jižněji položených oblastech Evropy. Dobře uspořádané a zastřešené zahradní „kuchyně“ umožní pobyt a stolování venku od jara do podzimu, v horkých letních dnech i chladnějších podvečerech. Také příprava jídla je příjemnější než v uzavřených místnostech. Ke komfortu venkovních kuchyní patří tekoucí voda, dostatek manipulačního prostoru a odkládací plochy. Vybavení lze ještě doplnit přenosným grilem.

Extra tip: Pícka na chleba

Zajímavou atrakcí pro rodinu i hosty může být pečení chleba, pizzy či drobného pečiva ve vlastní peci. Pec můžeme postavit jako součást letní kuchyně nebo i samostatně na vhodném místě v zahradě.
Postavit si takovou pec přitom není tak náročné, jak by se mohlo zdát. Jednak existují podrobné návody na stavbu malé i větší pece svépomocí, nebo můžeme stavbu zadat kamnářské firmě. Před začátkem stavby si dobře promyslíme, kam pec umístíme. Měl by k ní být dobrý přístup a kolem dostatečně velká pracovní plocha, protože se tu budou shromažďovat kousky připravené k pečení a porcovat již hotové jídlo. A nakynuté těsto je třeba chránit před průvanem. Na stavbu použijeme jen kvalitní materiály odolné vůči mrazu a vlhku.

Správné dimenzování

Pro dimenzování venkovních krbů platí zhruba vztah K = N . P, kde K je plocha krbového otvoru, tzv. portálu, P je plocha vnitřního komínového profilu v nejužším místě a N je tzv. násobitel: při účinné výšce komínu do 3 metrů N=6, při výšce 3 až 4 metry N=8, při výšce nad 4 metry N=10. Při stavbě složitější varianty krbu svépomocí je třeba získat podrobnější informace od kamnáře nebo je najít v odborné literatuře.

Krb jako udírna

Některé zahradní krby mohou být uzpůsobeny pro další tepelnou úpravu zakoupených uzenin, nebo dokonce k plnohodnotnému uzení či nepřímému grilování. Standardní stříška krbu může kupříkladu nahradit speciální „douzovací“ střecha, která umožňuje buď ohřátí či douzení pokrmu nebo grilování při teplotě 160 až 300 °C.

K úpravě na plnohodnotnou udírnu je třeba instalovat zvláštní nástavbu. Na dně spalovací komory pak vytvoříme (dočasný) otvor, vyjmeme popelník a ve vzniklém prostoru spalujeme dřevní polena, položená na tzv. kozlíku.

Palivo do krbu

V krbech se topí především dřevem (nebo dřevnými briketami) a dřevěným uhlím. Potraviny se zásadně připravují až na žhavém základu, který zůstane v ohništi po spálení dřeva. Nejvhodnější je palivo z dobře vyschlého dřeva (nejlépe dva roky), jako nejlepší se uvádí buk. Čím kvalitnější dřevo použijeme, tím kvalitněji jsou potraviny upraveny.

Článek z RPN č. 9/2011