Zahrada

Zahrada jako na zámku

Zahrady u domů jsou kouskem země, která patří jenom nám, jakýmsi malým královstvím, které si můžeme vytvořit přesně podle svých představ. Pokud máte rádi pravidelnost a vzhled, připomínající zámeckou zahradu někde u italského domu, jsou tzv. formální zahrady pro vás tím pravým.

Připravila: Dana Makrlíková Eklová, foto: autorka

Co to je formální zahrada cesta

V tradici formálních, tedy pravidelných ornamentálních zahrad je středem dění člověk, jehož vnímání prostoru se podřizuje klasických principům geometrie a symetrie. Představa pořádku,  zakotveného v zahradě, představuje základní prvek formálního stylu. Ten byl ve své době přijímám a napodobován všemi panovnickými dvory. Formální zahrady se začaly objevovat v 16. století v období renesance v Itálii a dále se rozvíjely zejména ve Francii. Příklady formálních zahrad pak můžeme vidět při návštěvách některých zámků: Dokonale upravené živé ploty, květinové záhony v podobě geometrických útvarů, nízké živé ploty tvořící ornamenty, velké okrasné keře ve tvaru kuželů koulí či spirál… Takovou zahradu lze nazvat živoucím uměleckým dílem.

domekFormální zahrady u domu

I když zrovna nevlastníte zámek, můžete prvky formální zahrady přenést na svoji zahradu. Z hlediska dnešní zahradní tvorby se upřednostňuje větší kompoziční a druhová pestrost použitých rostlin, to však neznamená, že určité prvky formální zahrady nemůžeme s úspěchem využít i u nově zakládaných zahrad. Je třeba mít ale vždy na paměti, že formální zahrada reprezentuje styl, který má svá striktně daná pravidla. Proto tyto jednotlivé prvky používáme s citem a pouze u zahrad, u kterých zároveň s použitím prvků formální zahrady řešíme různé terénní nerovnosti, svahovitost, terasovitý charakter zahrady… Co je ale nejdůležitější – zahrada musí korespondovat se stylem domu. Formální zahrada bude vypadat pěkně například na velkém pozemku u starší vily.

Živé plotysocha

Jsou jedním ze základních prvků těchto zahrad. V zájmu docílení formálního vzhledu se upravují do úhledných a pravidelných tvarů. Za další důležitou součást platí dokonale udržovaný trávník. Nesmí chybět rovné nebo přesně zaoblené cestičky, záhony ve tvaru kruhu, obdélníku nebo trojúhelníku. I květiny v rámci jednoho záhonu mohou tvořit barevné geometrické útvary či nejrůznější ornamenty. Souměrnosti lze rovněž dosáhnout umístěním stejných květináčů po obou stranách vstupní branky či shodnými prvky podél hlavní cesty – mohou to být stejné záhony, keře či stromořadí po obou stranách cesty.

Vodní prvky

Nepřehlédnutelným prvkem formální zahrady by měla být také voda, kterou můžete do zahrady zakomponovat v podobě různých fontán, vodotrysků a kaskád. Vodní prvek byl mnohdy v historii spojován s uměleckým dílen, například se sochou.

Ideální členitost

Zahrada, která byla vybudována u domu v Praze, nabízela díky členitosti a architektuře domu ideální příležitost pro vybudování formální zahrady s vůní daleké Itálie. Cestu lemuje nízko střižený živý plot z buxusů po obou stranách. U domu pak tvoří tento živý plot kruhový záhon, vyplněný voňavou levandulí. Levandule pak svými stříbrnými listy nabízejí pěkný kontrast s temně zelenou barvou buxusů.

celaU brány, představující vstup na pozemek, pak dominují dva cypřišky, stříhané do koule na kmínku; lemují ještě celý trojúhelníkový záhon. Pravidelné záhony jsou plné kvetoucích šalvějí, krásnooček, ale také půdopokryvných růží a keřovitých třezalek. Skupiny dotváří velké keře rododendronů, azalek a v létě kvetoucích hortenzií. Celou zahradu díky těmto rostlinám v různou roční dobu rozsvěcují nejrůznější barvy květů a rozmanité vůně.

Atraktivní i v zimě

Aby zahrada vypadala atraktivně i v zimě, doplňují květinové záhony stálezelené brsleny, zakrslé borovice, zimolezy, jalovce, cesmíny a bobkovišně. Do záhonů byly vysázeny také různé druhy tújí, které přirozeně rostou do tvaru koule. Živý plot z obou stran pozemku pak tvoří túje zbarvené dozlata. Dominantními prvky celé kompozice se staly do kuželu tvarované tisy, nádherné stříbrné cypřišovce dovezené z Itálie, a také majestátné cedry, vysazené v trávě a trojúhelníkovém záhonu u vjezdu do zahrady.

Článek z RPN č. 9/2011.