Zahrada

Velká soutěž s časopisem Zahrada prima nápadů

Stačí, když nám nejpozději do 31. května pošlete kupón z časopisu Zahrada prima nápadů se správnou odpovědí na soutěžní otázku a budete zařazeni do slosování o atraktivní pomocníky nejen do zahrady.

Jak na to?

Vyplněný kupón se správnou odpovědí zašlete do redakce časopisu Zahrada prima nápadů: JAGA Media,Pražská 1279/18, 102 00 Praha nejpozději do 12. 6. 2017.

Soutěžní otázka: Chceme-li, aby byly muškáty hustší a pěkně se rozvětvily, začátkem léta zaštípneme:

A) konce dlouhých výhonku

B) dlouhé výhonky asi v polovině

C) výhonky nezaštipujeme

Použité fotografie jsou ilustrační. Jména výherců zveřejníme na www.receptyprimanapadu.cz.

Všeobecné podmínky soutěže:

1. Soutěže (dále jen soutěž) probíhají na území České republiky.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu Zahrada prima nápadů a www.receptyprimanapadu.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.

3. Provozovatelem je Jaga Media, Pražská 1279/18, Praha 10.

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media.

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

6. Jaga Media si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

8. Ve sporných případech si Jaga Media vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Do soutěže bude zařazen každý účastník, který pošle kupón z časopisu se správnou odpovědí do 12.6.2017.

11. Výherci budou o výhře informováni organizátorem telefonicky nebo poštou po skončení soutěže.

12. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

13. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas, aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat v termínech do 12.6.2017.

2. Úkolem soutěžících je zodpovědět jednu soutěžní otázku.

3. Účastník soutěže odpoví na otázku prostřednictvím e-mailu.

4. Výhercemi se stanou soutěžící, kterí poslali kupón se správnou odpovědí v poradí 38, 45, 16, 89, 87, 35, 12, 11, 56, 2, 7, 16, 57, 25, 39, 45, 58, 103, 122, 156, 147, 137, 122, 256, 289.

5. Jméno a příjmení výherců zveřejní Jaga Media www.receptyprimanapadu.cz

III. Předání výher

1. Výherce kontaktuje Jaga Media, s. r. o., prostřednictvím pošty, e-mailu, nebo telefonicky.

2. Cenu výherci předá Jaga Media, po předchozí dohodě s výhercem.

3. Výherce je povinný si výhru vyzvednout podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.

4. Výherci mladšímu než 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.

5. Výhry nemohou být proplaceny v hotovosti.